Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Napad panicznego lęku

  Najbardziej typowo występuje w nerwicy lękowej. Pacjent czuje się bezradny, z przekonaniem o zagrożeniu życia. Kontakt z lekarzem ogranicza do opisu swych dolegliwości somatycznych towarzyszących lękowi, poza tym nie jest w stanie koncentrować się na niczym. Dlatego już ukierunkowanie wywiadu wokół...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /karanga Dodano /22.11.2013 Znaków /1 126

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zespól hiperwentylacyjny

  Nowoczesne podręczniki podkreślają. iz. zespół ten jest jednym z najczęstszych wśród manifestacji niepokoju w praktyce klinicznej. Jednocześnie fakt ten nie jest doceniany przez lekarzy. Hiperweiitylaęja jest w pewnym sensie atawistycznym odruchem obronnym w sytuacji zagrożenia (lęku), jakby odruchowym...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /karanga Dodano /22.11.2013 Znaków /2 544

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Usiłowanie samobójstwa

  Aktywność samobójcza, poczynając od myśli,Srozważań o samobójstwie, poprzez niejawne, maskowane sposoby- działań, które mogą doprowadzić do śmierc^ikońcżąc na samobójstwach dokona-L nych, jest zjawiskiem częstym w populaeji ogólnej. Może ona być powodem doraźnej interwencji, choć stanowi...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /karanga Dodano /22.11.2013 Znaków /1 845

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Upośledzenie umysłowe

  Upośledzenie umysłowe cechuje się obniżonym w stosunku do przeciętnego funkcjonowaniem intelektualnym, z towarzyszącym obniżeniem zdolności przystosowawczych, powstałym w okresie rozwojowym.

  W ostatnich latach zaszły duże zmiany w podejściu do problematyki upośledzeń umysłowych. Zaznaczyły się one...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /karanga Dodano /22.11.2013 Znaków /4 471

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Leczenie w psychiatrii

  Leczenie w psychiatrii wychodzi z kilku prostych założeń:

  I.    Człowiek jest jednością biologiczno-psy-chiczno-społeczną. Jego zaburzenia mają swe przyczyny, przejawy, skutki w każdej z tych składowych.

  II.    Choruje psychicznie nie układ nerwowy, ale określona osoba, pozostająca w związkach i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /karanga Dodano /22.11.2013 Znaków /909

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Leczenie biologiczne

  Jeśli zaburzenia psychiczne są przejawem choroby o znanej etiologii czy patogenezie (np. zakażenie, uraz, choroby układu naczyniowego), to leczenie ukierunkowane jest na chorobę podstawową, a dodatkowo stosowa-i, ne są środki psychotropowe w celu opanowania niektórych objawów, takich jak podniecenie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /karanga Dodano /22.11.2013 Znaków /6 215

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Psychoterapia

  Psychoterapia jest zaprogramowaną metodą oddziaływania psychologicznego na chorobę, zaburzenie psychiczne, zaburzenie zachowania (które są w swej istocie emocjonalne), opartego na określonych koncepcjach, z określonymi celami i metodami służącymi do realizacji tych celów. Dla prowadzenia psychoterapii...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /karanga Dodano /22.11.2013 Znaków /6 977

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NERWICA HISTERYCZNA

  Słowu histeria nadawano w ciągu wieków różne znaczenia. Obecnie rozumie się pod tym mianem zaburzenia, w których pacjent wykazuje zmianę, lub utratę funkcji w sferze somatycznej (postać konwersyjna) lub psychicznej (postać dysocjacyjna).

  Konwersje sugerują chorobę organiczną i wymagają jej wykluczenia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /1 562

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PODEJŚCIE TERAPEUTYCZNE DO ZABURZEŃ NERWICOWYCH

  W leczeniu chorych na nerwicę uwzględnia się rodzaj objawów, stopień ich nasilenia, czynniki, które je podtrzymują, w tym ewentualne korzyści wtórne, typ osobowości, ewentualne powikłania, czy to wskutek alkoholizowania się, uzależnienia lekowego, czy przez wytrącenie z funkcjonowania społecznego lub...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /1 165

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Amnezja

  Amnezja polega na nagłej niezdolności do przypominania sobie ważnych informacji o-sobistych, niezdolność ta jest na tyle rozległa, że nie można jej traktować jako zwykłe zapomnienie. Fuga psychogenna cechuje się nagłą, nieoczekiwaną ucieczką, z niemożnością przypomnienia sobie przeszłości, z...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /hugonboss Dodano /21.11.2013 Znaków /432

  praca w formacie txt

Do góry