Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Ciąża pozamaciczna

  Etiologia. Przebyte stany zapalne macicy i jajowodów, wady rozwojowe narządu rodnego, poronienia sztuczne, endometrioza, rzadziej gruźlica narządu lodnego.

  Ciąża pozamaciczna usadawia się najczęściej w jajowodzie (w cieśni lub w bańce). Może usadowić się też w jajniku, w pękniętym pęcherzyku...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /karanga Dodano /22.11.2013 Znaków /3 479

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nabłoniak kosmówkowy

  Etiologia. Jest to jeden z najzłośliwszych nowotworów narządu rodnego, tworzący się najczęściej na podłożu przebytego zaśniadu, ale również po przebytych poronieniach i po zwykłej ciąży, na skutek złośliwego zwyrodnienia komórek nabłonkowych trofoblastu. Szerzy się szybko drogą naczyń...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /karanga Dodano /22.11.2013 Znaków /1 717

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poronienie

  Przyczyny: 1) ze strony matki (miejscowe schorzenia narządu rodnego, choroby ogólne),

  2) ze strony płodu.

  Ze strony matki następujące schorzenia narządu rodnego mogą być przyczyną poronień: niedorozwój macicy (hypoplasia u-teri), wady rozwojowe macicy (macica jedno-dwurożna, łukowata, macica z...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /karanga Dodano /22.11.2013 Znaków /6 775

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ciąża obumarła

  Jeśli płód obumrze we wczesnym okresie (do 16 tyg.) i nie dochodzi do wydalenia jaja na zewnątrz, mówimy o poronieniu daremnym (missed abortion). Stan ten powyżej 16 tygodni nazywamy porodem niewczesnym lub przedwczesnym daremnym czy zatrzymanym (missed labour).

  Rozpoznanie ustalamy na podstawie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /karanga Dodano /22.11.2013 Znaków /2 619

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poród niewczesny

  Określenie. Poród niewczesny oznacza przerwanie ciąży w okresie między 17 a 28 tygodniem.

  Przyczyny. Uszkodzenie jaja płodowego w następstwie kiły, niezgodności serologicznej krwi matki i płodu (czyli tzw. ciąże konfliktowe), zatruć ciążowych, przewlekłych stanów zapalnych nerek, cukrzycy, ostrych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /karanga Dodano /22.11.2013 Znaków /2 223

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poród przedwczesny

  Postępowanie w przypadku porodu przedwczesnego nie odbiega od obowiązującego przy porodzie czasowym. Czekamy na samoistne urodzenie się płodu i popłodu. Jeśli popłód urodził się w całości, nie ma potrzeby kontrolować jamy macicy. Należy pamiętać, że płód niedonoszony jest szczególnie wrażliwy na...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /karanga Dodano /22.11.2013 Znaków /731

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zaśniad groniasty

  Na skutek patologicznego rozrostu trofo-blastu i zwyrodnienia wodniczkowatego ko-smków całe łożysko zmienia się w twór gąbczasty, złożony z gron różnej wielkości, wypełnionych płynemu surowiczym. Płód o-bumiera dość wcześnie i może ulec wchłonięciu. Opisywane są przypadki częściowego zaśniadu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /karanga Dodano /22.11.2013 Znaków /2 845

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opieka przedporodowa

  Właściwie zorganizowana opieka zmierza głównie do wczesnego wykrywania i leczenia przypadków ciąży powikłanej, co w konsekwencji przyczynia się do zmniejszenia liczby zgonów kobiet w związku z ciążą, porodem i połogiem oraz zmniejszenia wskaźników umieralności noworodków.

  Celem każdej ciąży...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /karanga Dodano /22.11.2013 Znaków /4 357

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Leczenie kiły

  Podstawowym lekiem jest penicylina, a leczenie odbywać się powinno zawsze pod kierunkiem dermatologa. Obowiązuje zgłoszenie zachorowania (porównaj str. 719). Zaleca się penicylinę prokainową w zawiesinie wodnej 1,2 min j./d, ewentualnie ben-zatynową (Debecylina) 1,2 min j. co 4 dni (pierwsze wstrzyknięcie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /karanga Dodano /22.11.2013 Znaków /3 675

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kłykciny kończyste

  Uszypułowane brodawkowate twory wywołane przez wirus brodawek ludzkich, typ HPV6, umiejscowione na narządach płciowych i w okolicy odbytu. Przenoszone są głównie przez kontakty płciowe; okołood-bytnicze — kontakty homoseksualne. Ponieważ maceracja sprzyja ich wzrostowi, należy u kobiet wykonywać badania...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /karanga Dodano /22.11.2013 Znaków /390

  praca w formacie txt

Do góry