Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Zapalenie mózgu

  Zapalenie mózgu może być wirusowe i po-szeżepienne .

  Objawy; kliniczne. Występują takie objawy, jak: zaburzenia świadomości, niedowład, zespół móżdżkowy, pozapiramidowy. W płynie; mózgowo-rdzeniowym podwyższone stężenie białka, ' dodatnie odczyny globulinowe, niewielka pleocytoza (czasem w normie)...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /karanga Dodano /25.11.2013 Znaków /720

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Guz mózgu

  Guz mózgu — w przypadku podejrzenia guza mózgu nie należy bez odpowiedniego zaplecza (przygotowany personel, sala operacyjna) wykonywać nakłucia lędźwiowego. Natomiast należy jak najszybciej skierować dziecko do ośrodka specjalistycznego.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /karanga Dodano /25.11.2013 Znaków /266

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Napady padaczkowe

  Napady padaczkowe związane są najczęściej z uszkodzeniem mózgu w życiu płodowym lub w czasie porodu, a także po urazach o.u.n., po chorobach wirusowych, które spowodowały stan zapalny o.u.n. Napady padaczkowe występować mogą pod różnymi. postaciami (napady ogniskowe, śródmóz-gowe | mózgowe). Mogą...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /karanga Dodano /25.11.2013 Znaków /2 756

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DRGAWKI GORĄCZKOWE

  Występują u młodszych dzieci od drugiej połowy 1 r.ż. do ok. 4 r.ż. Spowodowane są genetycznie uwarunkowanym obniżeniem progu pobudliwości układu nerwowego. Hi-pertermia jest bodźcem, który przy obniżonym progu pobudliwości, prowadzi do wystąpienia drgawek. Pojawiają się one zwykle w momencie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /karanga Dodano /25.11.2013 Znaków /652

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Drgawki

  Drgawki występujące w wieku dziecięcym można podzielić na następujące grupy:

  I.    Drgawki, których przyczyną są zmiany pierwotne w o.u.n., np. zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, zapalenie mózgu, wylew śródczaszkowy, uraz o.u.n., guz mózgu, uszkodzenie okołoporodowe o.u.n., padaczka, niektóre choroby...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /karanga Dodano /25.11.2013 Znaków /671

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WSTRZĄS

  Jest to zespół kliniczny charakteryzujący się prostacją i spadkiem ciśnienia na skutek gwałtownych zaburzeń w czynności organizmu.

  Objawy kliniczne: zapaść sercowo-odde-chowa, sinica, ból głowy, często utrata przytomności, wymioty, pocenie się, drgawki lub drżenie, może wystąpić wysypka i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /karanga Dodano /25.11.2013 Znaków /737

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZAPALENIE OPON MÓZGOWO-RDZENIOWYCH

  1.    Bakteryjne ^ ma najcięższy przebieg we wczesnym dzieciństwie. Czynniki etiologiczne mogą być różne: dwoinki zapalenia,; opon, dwoinki zapalenia płuc, paciorkowce| gronkowce,Haemophilus influenzae, pałeczi ki okrężnicy, ropy błękitnej, odmieńca, Salmonella itp.

  2.    Gruźlicze.

  3.    Wirusowe —...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /karanga Dodano /25.11.2013 Znaków /1 215

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LECZENIE PRZYCZYNOWE RÓŻNEGO RODZAJU WSTRZĄSÓW

  Wstrząs hipowolemiczny. Cechuje się zmniejszeniem ilości krwi krążącej, obniżeniem ciśnienia krwi, słabym wypełnieniem naczyń włosowatych. Leczenie polega na przeciwdziałaniu utracie płynów i wyrównaniu wolemii. Nie należy stosować środków wazopresyjnych.

  Podczas wstrząsu hipowolemicznego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /karanga Dodano /25.11.2013 Znaków /1 767

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZABURZENIA ŚWIADOMOŚCI

  W zaburzeniach świadomości rozróżnia się cztery stadia:

  1.    Przymglenie świadomości — w którym szczególnie charakterystyczne jest spowolnienie czynności psychicznych, słabe docieranie do chorego bodźców zewnętrznych i senność. Dziecko odpowiada na pytania z opóźnieniem lub nie odpowiada w ogóle...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /karanga Dodano /25.11.2013 Znaków /7 039

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚPIĄCZKA CUKRZYCOWA

  Cukrzyca u dzieci rozwija się zawsze wskutek niedoboru insuliny i cechuje ją postępująca niedomoga układu wyspowego trzustki, skłonność do stanów kwasicy i śpiączki, a także wrażliwość na insulinę. Początek cukrzycy u dzieci jest najczęściej nagły, dlatego ciągle jeszcze stosunkowo wysoki...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /karanga Dodano /25.11.2013 Znaków /2 323

  praca w formacie txt

Do góry