Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Szumy w uszach

  Pod tym pojęciem kryją się najrozmaitsze objawy subiektywne opisywane przez chorych, jako dzwonienie, dźwięczenie, brzęczenie, syczenie, huczenie, tętnienie, czy wreszcie szumy i świsty. Są to zwykle iluzje słuchowe o różnym modelu akustycznym i różnym natężeniu, lokalizowane przez pacjentów w uszach...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /karanga Dodano /25.11.2013 Znaków /3 351

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ostre i przewlekłe zapalenie ucha środkowego

  W przypadku porażenia wikłającej go zapalenie ucha środkowego konieczne jest natychmiastowe wykonanie paracentezy, czyli nacięcia błony bębenkowej. Dotyczy to najczęściej dzieci. Porażenie/ w przebiegu przewlekłego zapalenia ucha środkowego wymaga szybkiej interwencji chirurgicznej związanej z...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /karanga Dodano /25.11.2013 Znaków /548

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zapalenie płuc

  Udział bakterii i wirusów w etiologii zapaleń płuc jest zmienny. W ostatnich latach częściej spotyka się wirusowe zapalenia płuc. Jednak, podobnie jak w poprzednio opisanych jednostkach chorobowych, zakażenia wirusowe mogą torować drogę do zakażeń bakteryjnych. Obserwuje się to szczególnie w przebiegu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /karanga Dodano /25.11.2013 Znaków /9 700

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Owsiki.

  Najczęstsze objawy kliniczne: bóle brzucha, brak łaknienia swędzenie w o-kolicy odbytu, zwłaszcza w nocy, czasem, jeśli owsiki dostaną się do światła wyrostka robaczkowego, mogą powodować jego stan zapalny i konieczność operacji.

  Leczenie. Combantrin 10 mg/kg jednorazowo lub Mintezol 50 mg/kg (nie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /karanga Dodano /25.11.2013 Znaków /797

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Glikozydy naparstnicy

  W pediatrii stosuje się przede wszystkim preparaty z naparstnicy wełnistej (Digitalis lanata),byliny uprawianej obecnie na skalę przemysłową, lanatozyd C (Cedilanid, Cedi-sanol), jeden z trzech naturalnych glikozydów naparstnicy wełnistej, jest produktem podstawowym dla następujących preparatów pochodnych:...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /karanga Dodano /25.11.2013 Znaków /1 361

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Lamblioza

  Najczęstsze objawy kliniczne: bóie brzucha, czasem brak łaknienia. Jeżeli lamblie przedostaną się do przewodów żołdowych lub trzustkowych, mogą występować objawy typowe dla zapalenia dróg żółciowych lub kamicy wątrobowej lub zapalenia trzustki.

  W celu postawienia prawidłowego rozpoznania bardzo...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /karanga Dodano /25.11.2013 Znaków /1 310

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Leki stosowane w zaburzeniach przewodnictwa i rytmu serca

  Postępowanie lecznicze w przypadkach zwolnionej czynności komór serca wywołanych przedawkowaniem glikozydów naparstnicy.

  Samoistne przypadki zwolnionej czynności komór serca występują najczęściej na tle zaawansowanego bloku przedsionkowo-ko-morowego (II i III0), rzadziej na tle tzw. zespołu chorej zatoki...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /karanga Dodano /25.11.2013 Znaków /1 815

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zapalenie trzustki

  Wbrew dawnym poglądom zapalenie trzustki nie należy u dzieci do rzadkości. Różnica polega na tym, że w wieku dziecięcym prawie nie spotyka się ostrego zapalenia trzustki z gwałtownym przebiegiem i zapaścią. Przede wszystkim występuje zapalenie trzustki śródmiąższowe powodujące dolegliwości ze strony...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /karanga Dodano /25.11.2013 Znaków /697

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Leki przeciwarytmiczne stosowane w częstoskurczu

  Leki te można podzielić na co najmniej trzy grupy, uwzględniając ich mechanizm działania. Pierwsza grupa to klasycznie stosowane leki, jak chinidyna, prokainamid i lidokaina, które wpływają na okres depolaryzacji potencjału błonowego komórki mięśniowej. Druga grupa to leki sympatykoli-tyczne:...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /karanga Dodano /25.11.2013 Znaków /5 072

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zespół krupu

  Zespół krupu łączy; się ze zmniejszoną drożnością krtani w wyniku jej obrzęku, przekrwienia i skurczu, a czasem tworzenia się wysięku i nalotów. Występuje przede wszystkim w wieku od 3 mies. do 3 r.ż., częściej u chłopców.

  Etiologia jest najczęściej wirusowa (my-ksowirusy grypy, paramyksowirusy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /karanga Dodano /25.11.2013 Znaków /3 687

  praca w formacie txt

Do góry