Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Ostre zapalenie ucha środkowego

  Przyczyną jest zwykle zakażenie górnych dróg oddechowych wnikające z nosogardła przez trąbkę słuchową. Objawy: ból ucha, uczucie pełności w uchu związane z wypełnieniem jamy bębenkowej wysiękiem, upośledzenie słuchu o typie zaburzenia przewodzenia. W otoskopie widoczne jest żywe przekrwienie błony...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /karanga Dodano /25.11.2013 Znaków /2 858

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przewlekłe zapalenie ucha środkowego

  W niektórych przypadkach ostrego zapalenia ucha środkowego ból i temperatura ustępują, ale zakażenie trwa dalej, perforacja błony bębenkowej się nie goi, a wyciek utrzymuje się. Czynnikami sprzyjającymi są:

  a) zbyt późne rozpoczęcie leczenia ostrego zapalenia ucha środkowego, b) nieodpowiednio dobrany...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /karanga Dodano /25.11.2013 Znaków /808

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powikłania ropnego zapalenia ucha środkowego

  Rozprzestrzenienie się zakażenia poza ściu ny kostne ucha środkowego może nastąpić zarówno w ostrym zapaleniu, jak i w przewlekłym. Ciężkie wewnątrzczaszkowe powikłania ostrego zapalenia ucha środkowego czę|giej zdarzają Mę u dzieci, w wieku rzałym zaś są yone następstwem zaostrzeń...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /karanga Dodano /25.11.2013 Znaków /3 013

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zaburzenia snu

  W budowie anatomicznej ucha wyróżniamy trzy części składowe: ucho zewnętrzne, środkowe i wewnętrzne. W obrębie ucha wewnętrznego, w jego części przedniej zwanej ślimakiem, znajduje się receptor obwodowy zmysłu słuchu. Jest to początek drogi słuchowej, której ośrodek zlokalizowany jest w polu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /karanga Dodano /25.11.2013 Znaków /12 068

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nagła głuchota

  Nagła głuchota jest naglącym stanem w otiatrii. Jest to naruszenie czynności senso-rycznó-nerwowej narządu słuchu, występuje nagle lub ulega szybkiemu pogłębianiu się w ciągu kilku godzin lub dnjs; Zwykle jednostronna utrata słuchu jest stwierdzana rano, po obudzeniu się lub w czasie dnia pracy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /karanga Dodano /25.11.2013 Znaków /3 273

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zawroty głowy

  Zawroty głowy — wrażenie dezorientacji położenia w otaczającej nas przestrzeni połączone ze złudzeniem ruchu wirowego otaczających nas przedmiotów lub własnego ciała. Ponieważ termin „zawrót głowy” nie ma ścisłego odpowiednika pojęciowego, należy tak kierować wyw.adem, aby pacjent opowiedział nam...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /karanga Dodano /25.11.2013 Znaków /5 513

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYCIEKI Z UCHA

  Wyciek z ucha jest zawsze stanem patologicznym i powinien być oceniony przez:

  a) badanie otoskopowe — oceniające stan ucha zewnętrznego i środkowego, b) badanie bakteriologiczne i mikologiczne wydzieliny — oceniające jednocześnie wrażliwość wyhodowanych drobnoustrojów na antybiotyki.

  Wycieki z ucha mogą...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /karanga Dodano /25.11.2013 Znaków /2 258

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PORAŻENIE OBWODOWE NERWU TWARZOWEGO

  Porażenie obwodowe dotyczy zawsze wszystkich trzech gałązek nerwu twarzowego. Skutki porażenia są niezwykle dokuczliwe dla chorego, który prawie zawsze szuka szybko pomocy lekarza. Nerw twarzowy ze względu na położenie bardzo interesuje otolaryngologa. Wchodząc w obręb kości skroniowej wraz z obiema...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /karanga Dodano /25.11.2013 Znaków /1 478

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Półpasiec uszny

  Leczenie — jak w porażeniu typu Bella, ale rokowanie co do całkowitego powrotu czynności nerwu zazwyczaj znacznie gorsze. Istotą schorzenia są ciężkie zmiany zwyrodnieniowe w zwoju kolanka nerwu VII. Konieczna ścisła obserwacja zachowania się nerwów czaszkowych III, IV i VI oraz obserwacja ogólnego stanu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /karanga Dodano /25.11.2013 Znaków /474

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uraz jatrogenny

  Porażenie, które wystąpiło w czasie operacją lub po operacji ucha, powinno być ponownie operowane w ciągu tej samej doby, jeżeli chcemy mieć szansę na powrót ..czynności nerwu. Odkładanie ponownej operacji jest L błędem w sztuce lekarskiej. Jeżeli zdarzyło się to w ośrodku słabo przygotowanym do...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /karanga Dodano /25.11.2013 Znaków /471

  praca w formacie txt

Do góry