Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Zaburzenia miesiączkowania pochodzenia podwzgórzowego

  System ośrodki ponadpodwzgórzowe-podwzgórze-przysadka-jajnik jest współodpowiedzialny za utrzymanie homeostazy w organizmie. Odbywa się to na zasadzie wzajemnej, sprzężonej regulacji neurohormonalnej. Neurohormonem podwzgórzowym wpływającym na przenoszenie sygnałów z podwzgórza do komórek gonadotropowych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /carbonara Dodano /28.11.2013 Znaków /1 820

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hiperprolaktynemia

  U 10-40% kobiet z wtórnym brakiem miesiączki stwierdza się występowanie hiperprolaktynemii. Hiperprolaktynemia jest przyczyną około 30% przypadków wtórnego braku miesiączki po odstawieniu doustnych środków antykoncepcyjnych. U 30-90% kobiet z hiperprolak-tynemią stwierdza się także mlekotok (wydzielanie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /carbonara Dodano /28.11.2013 Znaków /393

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Terapia pulsacyjną gonadoliberyną (pGnRH)

  Powinna być stosowana tylko w ośrodkach specjalistycznych, u pacjentek z wtórnym brakiem miesiączki pochodzenia podwzgórzowego, które pragną zajść w ciążę. Terapię można stosować w postaci dożylnej lub podskórnej. Optymalna dawka wynosi 2,5-5 pg/bolus w terapii dożylnej i 5-20 pg w terapii podskórnej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /carbonara Dodano /28.11.2013 Znaków /1 191

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Diagnostyką hormonalna w zaburzeniach cyklu miesiączkowego

  Podstawowymi oznaczeniami w diagnostyce hormonalnej jest oznaczenie stężenia gonadotropin, estradiolu, prolaktyny i testosteronu w surowicy krwi. Interpretacja rożnych wartości zwiększonego stężenia prolaktyny przedstawiona została w dalszej części rozdziału. Zwiększone stężenie lutropiny i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /carbonara Dodano /28.11.2013 Znaków /1 113

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zespół pustego siodła

  Zespół pustego siodła (empty sella syndrome). Zaburzenie to polega na wrodzonej nieprawidłowości przepony siodła, co powoduje rozszerzenie się przestrzeni podpajęczynówkowej do siodła i ucisku na przysadkę. Podwyższone ciśnienie płynu mózgowo-rdzeniowego prawdopodobnie predysponuje do powstania tego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /carbonara Dodano /28.11.2013 Znaków /522

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zaburzenia miesiączkowania

  Zaburzenia miesiączkowania są często jedną z pierwszych skarg dziewcząt z wcześniej niezdiagnozowanymi zaburzeniami w zakresie jedzenia, takimi jak anorexia nervosa lub bulimia. Dlatego szczególnie ważna jest rola ginekologa w tym aspekcie. Sprowadza się ona nie tylko do ogólnych zaleceń, lecz przede...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /carbonara Dodano /28.11.2013 Znaków /847

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynnościowy brak miesiączki pochodzenia podwzgórzowego

  Czynnościowy brak miesiączki pochodzenia podwzgórzowego stanowi najczęstszą przyczynę wtórnego braku miesiączki (75%). Zaburzenie to nie ma podłoża organicznego i jest odwracalne. Tego typu zaburzenia w małym stopniu doprowadzają do pierwotnego braku miesiączki (ok. 14%). U podłoża tego zaburzenia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /carbonara Dodano /28.11.2013 Znaków /564

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŹRÓDŁA PROMIENIOWANIA JONIZUJĄCEGO Promieniowanie naturalne

  Ludzkość — od początku swego istnienia — narażona była na działanie promieniowania ze źródeł naturalnych. Stanowi ono aktualnie główne źródło zbiorowej dawki promieniowania. Źródła naturalne mogą być dwojakiego rodzaju: tzw. źródła zewnętrzne, do których zaliczamy promieniowanie kosmiczne oraz...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /szpila Dodano /25.11.2013 Znaków /768

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NADUŻYWANIE LEKÓW -LEKOMANIA - NARKOMANIA -DOPING

  Postęp wiedzy i rozwój przemysłu farmaceutycznego przyniósł ludzkości wiele doskonałych i skutecznych leków; zlikwidował wiele schorzeń i przedłużył życie ludzkie. Równocześnie zaistniały groźne tego następstwa: szkodliwe dla zdrowia nadużywanie leków oraz patologiczne już uzależnienia, np...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /szpila Dodano /25.11.2013 Znaków /924

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sztuczne źródła promieniowania jonizującego

  Oprócz źródeł naturalnych występujących w przyrodzie na coraz większą skalę stosowane są w różnych • dziedzinach przemysłu

  i medycyny sztuczne źródła promieniowania, które można sklasyfikować jako:

  1. Aparaturę rentgenowską lub inną, lecz wytwarzającą promieniowanie jonizujące na podobnej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /szpila Dodano /25.11.2013 Znaków /3 418

  praca w formacie txt

Do góry