Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Zespół Albrighta

  Objawy kliniczne w tym zespole powstają w wyniku zarodkowej mutacji genu kodującego podjednostkę a białka Gs (stimulatory guanine nucleotide binding protein), wchodzącego w skład receptora błonowego dla lutropiny. Rezultatem mutacji genu Gsa jest akumulacja cAMP i ciągła, autonomiczna aktywacja syntezy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /carbonara Dodano /28.11.2013 Znaków /1 530

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedwczesne dojrzewanie płciowe (PDP)

  Przedwczesne dojrzewanie płciowe (PDP) izoseksualne jest to pojawienie się cech fizycznych dojrzewania płciowego zgodnych z fenotypową płcią dziecka przed ukończeniem 8 roku życia u dziewcząt lub przed ukończeniem 9 roku życia u chłopców, czyli 2 SD (odchylenia standardowe) poniżej średniej wieku, w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /carbonara Dodano /28.11.2013 Znaków /1 386

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hormonalna terapia zastępcza a układ kostny

  Hormonalna terapia zastępcza jest postępowaniem z wyboru w zapobieganiu i leczeniu osteoporozy pomenopauzalnej. Estrogeny powodują hamowanie różnicowania osteoklastów, zmniejszanie ich aktywności i zwiększanie aktywności osteoblastów. W obrębie osteoblastów pobudzają syntezę TGFP, co stymuluje apoptozę...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /carbonara Dodano /28.11.2013 Znaków /2 422

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Depresja w okresie klimakterium

  Rozpoznanie depresji można postawić u 50% kobiet zgłaszających się do lekarza z powodu dolegliwości okresu klimakterium. Cechy charakterystyczne zespołów depresyjnych, występujących w okresie klimakterium, to: duże natężenie lęku, wyrażające się w niepokoju psychicznym, trwodze, podnieceniu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /carbonara Dodano /28.11.2013 Znaków /1 286

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hormonalna terapia zastępcza a rak sutka

  Według różnych autorów ryzyko względne zachorowania na raka sutka po 10 latach stosowania terapii hormonalnej mieści się w przedziale 1,06 - 1,9. Według Duponta i wsp. ryzyko względne zachorowania na raka sutka w czasie jej stosowania wynosi 1,07. Colditz podaje, że ryzyko zachorowania na raka sutka w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /carbonara Dodano /28.11.2013 Znaków /734

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Układ kostny - osteoporoza pomenopauzalna

  Zmniejszenie stężenia 17p-estradiolu po menopauzie jest głównym czynnikiem etiologicznym osteoporozy pomenopauzalnej. W sytuacji niedoboru estrogenów dochodzi do zwiększenia uwalniania z osteoblastów cytokin pobudzających dojrzewanie osteoklastów (IL-1, TNF, IL-6) przy równoczesnym zmniejszeniu lokalnego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /carbonara Dodano /28.11.2013 Znaków /1 485

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wrodzony przerost nadnerczy

  Wrodzony przerost nadnerczy stanowi grupę zaburzeń enzymatycznych biosyntezy kortyzolu uwarunkowanych autosomalnym genem recesywnym. Częstość występowania homozygot dla tego błędu metabolicznego wynosi w Europie 1:5000-1:20000. Częściej obserwuje się heterozygoty - w Europie 1:40-1:60.

  U podłoża tego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /carbonara Dodano /28.11.2013 Znaków /2 116

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fitoestrogeny

  Istnieją sytuacje, w których stosowanie preparatów hormonalnych jest niemożliwe z dwóch głównych względów: z powodu występowania przeciwwskazań (głównie onkologicznych) oraz odmowy przyjmowania hormonalnej terapii zastępczej przez pacjentkę. Dlatego w ostatnim okresie zwraca się uwagę na możliwość...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /carbonara Dodano /28.11.2013 Znaków /2 438

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Układ moczowo-płciowy po menopauzie

  Dolegliwości związane ze zmianami zanikowymi w układzie moczowo--płciowym występują u 50% kobiet po sześćdziesiątym roku życia. Niedobór estrogenów prowadzi do zmniejszenia napięcia mięśni gładkich i poprzecznie prążkowanych oraz zmian zanikowych w obrębie tkanki łącznej otoczenia pęcherza i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /carbonara Dodano /28.11.2013 Znaków /1 124

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pourodzeniowy przerost nadnerczy

  Wrodzony przerost nadnerczy związany z niedoborem 11-hydroksylazy może nie dawać żadnych objawów klinicznych lub ujawnić się dopiero w okresie dojrzewania. Do głównych objawów należy narastanie nieprawidłowego owłosienia, najczęściej bez zaburzeń miesiączkowania. Podstawowe znaczenie diagnostyczne ma...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /carbonara Dodano /28.11.2013 Znaków /544

  praca w formacie txt

Do góry