Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Zespół Laurence’a i Moona

  Zespół dziedziczony jest jako cecha autosomalna recesywna. Charakteryzuje się hipogonadyzmem, otyłością, niskim wzrostem, upośledzeniem rozwoju umysłowego oraz zmianami barwnikowymi w siatkówce (retinitis pigmen-tosa),mogącymi w konsekwencji prowadzić do ślepoty.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /carbonara Dodano /28.11.2013 Znaków /292

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wewnątrzmaciczne zahamowanie wzrastania

  Spośród dzieci z niedoborem wzrostu około 20% stanowi grupa dzieci z małą masą urodzeniową. Pojęcie IUGR (intrauterine growth retardation) dotyczy patologii wieku płodowego, sprawiających, że noworodek ma za małą masę i(lub) długość urodzeniową ciała. Noworodki z masą ciała poniżej 10 centyla...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /carbonara Dodano /28.11.2013 Znaków /3 488

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Postępowanie diagnostyczne w przypadku opóźnionego dojrzewania

  Bardzo pomocny w ustaleniu przyczyn opóźnionego dojrzewania jest wywiad dotyczący dojrzewania rodziców i rodzeństwa, przebytych chorób, przebiegu wzrastania. Uwzględniamy w nim wiek wystąpienia pierwszej miesiączki u matki i sióstr oraz wiek, w którym ojciec zaczął się golić. W badaniu przedmiotowym...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /carbonara Dodano /28.11.2013 Znaków /4 956

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zespół Turnera (ZT)

  Zespół Turnera (ZT) jest najczęstszą przyczyną hipogonadyzmu pierwotnego u kobiet. Spowodowany jest brakiem jednego chromosomu X, zaburzeniem struktury jednego lub obu chromosomów X lub układem mozaikowym. Rodzinne przypadki tego zespołu obserwowane są sporadycznie. Częstość występowania określa się na...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /carbonara Dodano /28.11.2013 Znaków /5 493

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zespół Klinefeltera (ZK)

  Zespół Klinefeltera (ZK) jest najczęstszą przyczyną hipogonadyzmu u mężczyzn i dotyczy od I : 4000 do 1 : 1000 żywo urodzonych noworodków płci męskiej. Spowodowany jest polisomią chromosomu X u chłopców z najczęstszym kariotypem 47,XXY lub układem mozaikowym.

  Chorzy charakteryzują się wysokim...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /carbonara Dodano /28.11.2013 Znaków /2 075

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zespół Kallmana

  Zespół Kallmana jest najczęstszą postacią izolowanego niedoboru gonadotropin i występuje u 1 : 10 000 mężczyzn i u 1:50 000 kobiet. Opisano zarówno postać występującą sporadycznie, jak i dziedziczoną w sposób autosomalny dominujący, autosomalny recesywny i recesywny związany z chromosomem X. U tych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /carbonara Dodano /28.11.2013 Znaków /1 615

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Leczenie wrodzonego przerostu nadnerczy

  W leczeniu wrodzonego przerostu nadnerczy u dzieci stosuje się hydrokor-tyzon, uzupełniający niedobory kortyzolu i redukujący wzmożone wydzielanie ACTH, a tym samym hamuje nadmierne wydzielanie androgenów nadner-czowych. Dawka podstawowa hydrokortyzonu wynosi średnio 15 mg/m2 powierzchni ciała i powinna być...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /carbonara Dodano /28.11.2013 Znaków /1 317

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Torbiele jajników

  Patomechanizm przedwczesnego dojrzewania w wyniku powstawania torbieli jajnika nie jest wyjaśniony. Bierze się pod uwagę możliwość okresowej stymulacji komórek gonadotropowych przez gonadoJiberynę.

  Przebieg charakteryzuje się okresami remisji i nawrotów przebiegających z różną częstotliwością. W...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /carbonara Dodano /28.11.2013 Znaków /746

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Idiopatyczne GnRH-zależne przedwczesne dojrzewanie płciowe

  W tej postaci przedwczesnego dojrzewania płciowego oś podwzgórze--przysadka-gonady aktywuje się przedwcześnie bez uchwytnej przyczyny. Jest ono najczęstszą przyczyną przedwczesnego dojrzewania u dziewcząt. Stwierdza się je w 70 - 90% u dziewcząt i tylko w 10% u chłopców. Może rozwijać się w różnym...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /carbonara Dodano /28.11.2013 Znaków /1 553

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Guzy gonad

  Guzy gonad z komórek ziarnistych i komórek Leydiga wydzielają autonomicznie hormony płciowe i rzadko są przyczyną przedwczesnego dojrzewania.

  Guzy jajnika wydzielające estrogeny to najczęściej guzy lite z komórek ziarnistych lub torbiele. Guzy z komórek ziarnistych wytwarzające estrogeny są w 70%...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /carbonara Dodano /28.11.2013 Znaków /1 763

  praca w formacie txt

Do góry