Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Somatostatinoma

  Jest to niezwykle rzadko występujący nowotwór (wykrywalność 1:40 milionów rocznie) wywodzący się z komórek D wysp trzustkowych i wytwarzający w nadmiarze somatostatynę. Pierwsze opisy tego zespołu pochodzą z 1979 roku i dotychczas opisano kilkadziesiąt prawidłowo udokumentowanych przypadków. Guzy te...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /carbonara Dodano /28.11.2013 Znaków /1 487

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Charakterystyka kliniczna zespołu MEN 1

  W zespole MEN 1 najczęściej na plan pierwszy wybijają się zaburzenia funkcji gruczołów przytarczycznych przebiegające z nadmiernym wytwarzaniem parathormonu, wtórną hiperkalcemią oraz następowymi zmianami kostnymi i nerkowymi (patrz rozdz. 3). Stwierdzono, że około 5% przypadków pierwotnej nadczynności...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /carbonara Dodano /28.11.2013 Znaków /3 214

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Leczenie dzieci urodzonych z wewnątrzmacicznym zahamowaniem wzrastania

  W Polsce dotychczas niedobór wzrostu związany z wewnątrzmacicznym zahamowaniem wzrastania nie jest jeszcze zarejestrowanym wskazaniem do leczenia preparatami hormonu wzrostu. W krajach, w których stosuje się preparaty hormonu wzrostu wykazano zależność poprawy tempa wzrastania od stosowanej dawki preparatu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /carbonara Dodano /28.11.2013 Znaków /892

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Leczenie różnych postaci opóźnionego dojrzewania

  Większość autorów uważa, że konstytucjonalne opóźnienie dojrzewania płciowego nie wymaga leczenia. Nieleczone dzieci osiągają prawidłowy rozwój płciowy i prawidłowy wzrost końcowy. Jednak w sytuacji, gdy prowadzi to do konfliktów psychicznych związanych z poczuciem małej wartości w stosunku do...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /carbonara Dodano /28.11.2013 Znaków /3 233

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niedobór wzrostu związany z dysplazjami kostno-chrzęstnymi

  Rozpoznanie tej grupy zaburzeń stawiane jest na podstawie oceny cech morfologicznych budowy ciała, wzajemnych proporcji poszczególnych odcinków ciała oraz radiogramów odpowiednich elementów kośćca. Niedobór wzrostu ora?, zmiany w budowie ciała mogą być nawet bardzo znaczne. Opisano dotychczas ponad 200...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /carbonara Dodano /28.11.2013 Znaków /2 506

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Leczenie w zespole Turnera

  U dziewcząt z zespołem Turnera jednym z głównych celów leczenia jest poprawa wzrostu końcowego. Pobudzenie wzrastania osiąga się przez podawanie preparatów syntetycznego hormonu wzrostu w dawkach ponadsubstytucyjnych (1,3 jm./kg mc./tydzień), w codziennych wstrzyknięciach podskórnych. Leczenie to prowadzi...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /carbonara Dodano /28.11.2013 Znaków /1 012

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hormon wzrostu

  Hormon wzrostu (hormon somatotropowy, somatotropina, growth hormone, GH) jest hormonem polipeptydowym, zbudowanym ze 191 aminokwasów. Wydzielany jest przez komórki somatotropowe przedniego płata przysadki. Wydzielanie hormonu wzrostu ma charakter pulsacyjny, przy czym 70-80% hormonu wydziela się w godzinach...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /carbonara Dodano /28.11.2013 Znaków /4 146

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niedożywienie

  Niedożywienie egzogenne kaloryczne (marasmus) lub białkowe (kwashiorkor) jest najczęstszą na świecie przyczyną zmniejszenia szybkości wzrastania i niedoboru wzrostu, istotną zwłaszcza w krajach „trzeciego świata”.

  W warunkach prawidłowej jakościowej i ilościowej podaży pokarmów istotne znaczenie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /carbonara Dodano /28.11.2013 Znaków /1 295

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zespół Pradera i Willego

  W zespole tym oprócz cech hipogonadyzmu hipogonadotropowego stwierdza się niedorozwój prącia i wnętrostwo. Ponadto charakterystyczne są: „wilczy głód”, przyczyniający się do otyłości znacznego stopnia, hipotonia w okresie płodowym i po urodzeniu, niski wzrost, małe dłonie i stopy, upośledzenie rozwoju...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /carbonara Dodano /28.11.2013 Znaków /470

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Genetyczne przyczyny niedoboru wzrostu

  Dzieci z konstytucjonalnie opóźnionym przebiegiem wzrostu i rozwoju, rodzinnym niedoborem wzrostu oraz wrodzonym niedoborem wzrostu stanowią zdecydowaną większość wśród wszystkich dzieci z niedoborem wzrostu (ponad połowę ogółu dzieci zgłaszających się z powodu niskorosłości).

  Przeprowadzając...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /carbonara Dodano /28.11.2013 Znaków /4 966

  praca w formacie txt

Do góry