Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Uwarunkowania demograficzne

  Wśród zmian demograficznych, które najbardziej wpłynęły na rozwój opieki długoterminowej, jest wydłużanie średniej długości życia i starzenie się populacji. Dane szacunkowe wskazują, iż w połowie XXI w. już co trzecia osoba będzie mieściła się w populacji osób starszych. Konsekwencje tego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /demetrio Dodano /13.06.2014 Znaków /3 917

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tryb kierowania chorego do zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego lub opiekuńczo-leczniczego

  Podstawą skierowania pacjenta do zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego lub opiekuńczo-leczniczego jest:

  ■+ wniosek - zaświadczenie lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza prowadzącego pacjenta na oddziale szpitalnym po zakończeniu leczenia w warunkach szpitalnych;

  ■+ wywiad pielęgniarki...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /demetrio Dodano /13.06.2014 Znaków /2 741

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uwarunkowania społeczno-kulturowe dotyczące rodziny

  Dla większości osób rodzina stanowi jedną z najwyżej cenionych wartości i ma szczególne znaczenie jako źródło pomocy i wsparcia w różnych sytuacjach życiowych. Rodzina jako podstawowa komórka społeczna jest również uznawana za główne środowisko odpowiedzialne za zdrowie, a więc stwarzające warunki do...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /demetrio Dodano /13.06.2014 Znaków /5 338

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zadania dyżuru nocnego na oddziale chorych i oddziale opieki

  Pacjenci nietrzymający moczu otrzymują w razie potrzeby nowe pieluch -(podkłady). W przypadku ciężko chorych i niespokojnych lub odwodniony^ pacjentów trzeba pamiętać o toalecie jamy ustnej, do której należy także pie lęgnacja języka i warg. Wystarczy szklanica herbaty lub wody, żeby zwilżyć jamę...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /demetrio Dodano /13.06.2014 Znaków /1 433

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bandażowanie

  20.2.1 Bandażowanie kończyny dolnej zapobiegające zastojowi żylnemu Do jednego z najczęściej stosowanych opatrunków w opiece nad ludźmi w podeszłym wieku należy bandażowanie kończyny dolnej zapobiegające zastojowi żylnemu. Jego celem jest lekki ucisk i masaż naczyń podczas chodzenia, co powoduje...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /demetrio Dodano /13.06.2014 Znaków /2 936

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Umieranie

  Oprócz wspomnianych wyżej oznak zbliżającej śmierci, zwiastuje ją takż coraz bardziej powierzchowny oddech. Ciało staje się coraz chłodniejsze a oddechy nieregularne i coraz rzadsze, aż ustają całkowicie. Przeważnie na-stępuje.jeszcze kilka oddechów, zauważalnych jedynie dzięki lekkim kiwnię-ciom...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /demetrio Dodano /13.06.2014 Znaków /1 110

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Higiena w pielęgnacji osób w podeszłym wieku

  Troska o zdrowie człowieka w podeszłym wieku rozpoczyna się pielęgnacją i opieką w domu i rodzinie. Zadaniem opiekunów jest zapewnienie choremu świeżego powietrza i dbanie o czystość jego otoczenia (wycieranie pomieszczeń mieszkalnych na wilgotno).

  Powinni oni również dbać o higienę ciała osoby w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /demetrio Dodano /13.06.2014 Znaków /2 509

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zastosowanie suchego ciepła

  Do tego celu najbardziej nadaje się termofor gumowy. Napełnia się go gorącą wodą do połowy. Górną część uciska się ostrożnie ręką w celu usunięcia powietrza, a następnie zamyka nakrętką. Termofora nigdy nie należy stosować bez pokrowca lub ręcznika ani bez dodatkowej kontroli temperatury. Łuk...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /demetrio Dodano /13.06.2014 Znaków /2 229

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podawanie leków

  Przepisany przez lekarza lek musi być zażyty punktualnie i zgodnie z zaleceniem. Jeżeli przepisano więcej leków, należy je podawać oddzielnie.

  Sposób podawania ma wielkie znaczenie dla wchłaniania i skuteczności leku. Każdy podany lek do użytku wewnętrznego musi dotrzeć do krwi. Po podaniu dożylnym...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /demetrio Dodano /13.06.2014 Znaków /3 127

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Masaże

  Jeśli postępowanie lecznicze obejmuje masaż segmentamy, powinni go wykonywać specjalnie wykwalifikowani pracownicy. Pielęgniarka opiekująca się osobami w podeszłym wieku może natomiast na zlecenie lekarza przeprowadzić masaż rozcierający lub masaż szczotką.

  W przypadku pielęgnacji ludzi w podeszłym...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /demetrio Dodano /13.06.2014 Znaków /1 193

  praca w formacie txt

Do góry