Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Powikłania cukrzycy w układzie nerwowym

  W przebiegu cukrzycy dochodzi do uszkodzenia obwodowego i autonomicznego układu nerwowego. Przyczyn tego uszkodzenia jest kilka, przy czym najważniejszą jest utrzymująca się hiperglikemia. Patologia dotycząca układu nerwowego w przebiegu cukrzycy nosi nazwę neuropatii cukrzycowej.

  Neuropatia cukrzycowa...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /carbonara Dodano /28.11.2013 Znaków /3 528

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stopa cukrzycowa

  W przebiegu cukrzycy znacząco częściej dochodzi do amputacji kończyny dolnej z powodu niedającego się opanować zakażenia. Z danych epidemiologicznych wynika, że prawie 50% pacjentów, u których wykonano taką amputację, choruje jednocześnie na cukrzycę.

  Zespołem stopy cukrzycowej nazywamy wszystkie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /carbonara Dodano /28.11.2013 Znaków /2 687

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przewlekłe powikłania cukrzycy

  Powikłania cukrzycy dzielimy na powikłania ostre i przewlekłe. Powikłania ostre mogą stanowić o bezpośrednim zagrożeniu życia chorego, natomiast powikłania przewlekłe są przyczyną uznania tej choroby za chorobę społeczną.

  Do powikłań ostrych zaliczamy śpiączkę ketonową, śpiączkę...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /carbonara Dodano /28.11.2013 Znaków /1 424

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Choroby układu sercowo-naczyniowego w cukrzycy

  Główną przyczyną zgonów osób chorych na cukrzycę jest choroba wieńcowa oraz udary mózgu. Są to fakty znane już od kilkudziesięciu lat, to znaczy od czasu pełnego rozwoju diabetologii. Chorzy na cukrzycę typu 1 w większości dożywają starszego wieku, natomiast cukrzyca typu 2 jest domeną ludzi starych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /carbonara Dodano /28.11.2013 Znaków /3 432

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Patogeneza mikroangiopatii

  Przed odkryciem insuliny nie było możliwości, aby ujawniły się powikłania będące de facto obrazem klinicznym tej choroby. Nie opisywano ani neuropatii, ani retinopatii, ani nefropatii. Głównym, a właściwie jedynym, celem leczenia było utrzymanie przy życiu chorego na cukrzycę.

  Związek...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /carbonara Dodano /28.11.2013 Znaków /1 379

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Problemy społeczne związane z cukrzycą

  Cukrzyca stanowi istotny problem społeczny wynikający z faktu, że jest to choroba przewlekła. W przebiegu cukrzycy stosunkowo często występują różnego rodzaju ograniczenia w możliwości wykonywania pracy zawodowej. Ograniczenia te są najczęściej spowodowane późnymi powikłaniami cukrzycy lub stanowią...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /carbonara Dodano /28.11.2013 Znaków /1 666

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powikłania cukrzycy dotyczące narządu wzroku

  Cukrzyca jest najczęściej występującą przyczyną inwalidztwa z powodu uszkodzenia narządu wzroku wśród osób w wieku aktywności zawodowej. Dopiero u ludzi starych główną przyczyną znacznych zaburzeń widzenia jest jaskra i starcze zwyrodnienie siatkówki.

  W przebiegu cukrzycy dochodzi do uszkodzenia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /carbonara Dodano /28.11.2013 Znaków /4 775

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zaburzenia hormonalne związane ze starzeniem

  Współczesne społeczeństwa w krajach rozwiniętych, w tym także w Polsce, podlegają dwóm procesom demograficznym: zmniejsza się liczba urodzeń, powodując zmniejszenie przyrostu naturalnego, oraz przedłuża się czas życia. Następstwem tego stanu rzeczy jest starzenie się społeczeństwa, wyrażające...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /carbonara Dodano /28.11.2013 Znaków /1 507

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nefropatia cukrzycowa

  Pierwsza i jednocześnie najłatwiej dająca się zaobserwować zmiana dotycząca nerek to zwiększenie ich wymiarów. Dochodzi do tego w wyniku powiększenia każdego kłębuszka z osobna na skutek zwiększonego przepływu krwi przez ten narząd. Przyczyną tych zmian jest utrzymująca się hiperglikemia, która...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /carbonara Dodano /28.11.2013 Znaków /2 712

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Leki doustne w leczeniu cukrzycy typu 2

  W leczeniu cukrzycy typu 2 stosuje się leki doustne należące do kilku grup różniących się znacznie mechanizmem działania prowadzącym do stabilizacji glikemii. Leki te wpływają korzystnie na zjawiska, które mają swój bezpośredni lub pośredni udział w patogenezie hiperglikemii.

  Leki doustne stosowane w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /carbonara Dodano /28.11.2013 Znaków /11 804

  praca w formacie txt

Do góry