Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Nerwoból międzyżebrowy

  Jaki charakter ma ból?

  Typowy nerwoból: klujący, ostry, przeszywający.

  Co boli?

  Boleć może cała partia ciała unerwiona przez podrażnionynerw. Podrażnione nerwy międzyżebrowe mogą równieżimitować bóle różnych organów wewnętrznych, ponieważsą one splecione w jednej wiązce z włóknami...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /carbonara Dodano /28.11.2013 Znaków /1 164

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Migrena szyjna (kręgowopochodny ból głowy)

  Jaki charakter ma ból?

  Dominuje wrażenie ucisku. Ból obejmuje początkowo tyłgłowy i promieniuje stamtąd do ciemienia i czoła. Dotkniętanim osoba doznaje wrażenia jakby ściskania głowy obręcząi ucisku gałek ocznych. Do dolegliwości bólowych dołączająsię tez zawroty głowy, szum w uszach...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /carbonara Dodano /28.11.2013 Znaków /3 483

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JAK PRZECIWDZIAŁAĆ BÓLOM KRĘGOSŁUPA?

  Aby uzyskać dokładniejszą odpowiedź na to pytanie, należyje rozłożyć na trzy pytania szczegółowe, które brzmią: comożemy uczynić, by przeciwdziałać bólom kręgosłupa? Copragniemy w tej sprawie zrobić? Jakiej pomocy mogą udzie-lić nam inni?

  Na pytanie, jak powinniśmy postępować i jakiej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /carbonara Dodano /28.11.2013 Znaków /2 821

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OBRAZY BÓLOWE ROZMAITYCH DOLEGLIWOŚCI

  Zapoznać się z podanymi dalej opisami dolegliwości, niewyciągając jednak przedwczesnych wniosków co do stanuwłasnego zdrowia.

  Ustalić za pomocą dotyku stan napięcia mięśni w bolącymmiejscu oraz w jego okolicy.

  Badanie mięśni powtórzyć w czasie poruszania się, bo-wiem niektóre...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /carbonara Dodano /28.11.2013 Znaków /1 212

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  W jakich okolicznościach pojawia się ból?

  Ból może występować wcześnie rano jako tzw. ból roz-ruchowy lub pojawiać się w spoczynku jako długotrwały bólnocny. Ból może dać o sobie znać po dłuzszym siedzeniu,w wyniku utrzymywania przez dłuższy czas tej samej, wymu-szonej pozycji ciała. Mozę odezwać się on podczas pracywskutek nadmiernego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /carbonara Dodano /28.11.2013 Znaków /473

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BÓLE GŁOWY UWARUNKOWANE ZŁYM STANEM KRĘGOSŁUPA

  Kręgosłup bywa często źródłem bólów głowy, stąd opis tychdolegliwości w naszej książce. Opiszemy w niej trzy naj-częściej rozpowszechnione postacie bólów głowy; ich ob-jawy są często bardzo podobne.

  Migrena

  Jaki charakter ma ból?

  Ból migrenowy odczuwany jest jako ściskanie obejmującecałą...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /carbonara Dodano /28.11.2013 Znaków /1 823

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JAKIE CZYNNIKI WYWOŁUJĄ BÓLE KRĘGOSŁUPA?

  Postawa ciała i sposób poruszania się dorosłego człowieka sąprzez naturę zaprogramowane juz od najwcześniejszychchwil jego życia w podobny sposób, jak kolor włosówi proporcje jego ciała. Przychodząc na świat otrzymujemyokreślone predyspozycje, pewne uzdolnienia ruchowe.W dzieciństwie zdolności te...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /carbonara Dodano /28.11.2013 Znaków /3 573

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gruczoł tarczowy w wieku starczym

  Stężenie wolnej tyroksyny (FT4) u ludzi w starszym wieku pozostaje w granicach normy mimo zmniejszenia dobowego wytwarzania tego hormonu. Wiąże się to ze zmniejszoną konwersją obwodową T4 do T3. Stężenia FT3 są niekiedy zmniejszone. Podstawowe stężenia tyreotropiny (TSH) pozostają w normie lub są...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /carbonara Dodano /28.11.2013 Znaków /1 460

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mikroalbuminuria

  Przestrzeń pomiędzy światłem naczyń krwionośnych w kłębuszku nerkowym a przestrzenią moczową w torebce Bowmana jest oddzielona błoną, w której znajdują się pory o wielkości 5,5 nm. Błona ta jest dodatkowo pokryta związkami siarczanu heparanu, kwasu sialowego i innymi proteoglikanami

  o ujemnym...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /carbonara Dodano /28.11.2013 Znaków /1 575

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Melatonina

  Kolejnym hormonem, którego wyd7ielanic zmniejsza się z wiekiem, jest hormon szyszynki - melatonina. Melatonina jest hormonem wydzielanym zależnie od warunków świetlnych: światło hamuje, a ciemność nasila jej wydzielanie. Proces ten ma wyraźny rytm dobowy - małe wartości stężenia melatoniny w porze dnia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /carbonara Dodano /28.11.2013 Znaków /3 123

  praca w formacie txt

Do góry