Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Czy możliwe jest wygojenie tkanek bez żadnego śladu?

  Żadne pojedyncze makrouszkodzenia, a tym bardziej sumujące się mikrourazy w obrębie narządu ruchu nie goją się bez śladu. Pomijając uszkodzenia kośćca, w obrębie narządu ruchu nie ma restitutio ad integrum i do wygojenia uszkodzenia dochodzi jedynie przez zastąpienie wysokowartościowej i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /carbonara Dodano /02.12.2013 Znaków /1 539

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pourazowe zwłóknienie

  Najczęstsze powikłania uszkodzeń mięśni - związane są przede wszystkim z rozległością uszkodzenia mięśni i naczyń, w wielu przypadkach także z błędnym postępowaniem - zbyt wczesne uruchamianie, uszkadzające tworzenie nowych naczyń i powodujące świeże krwawienia, lub także zbyt długie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /carbonara Dodano /02.12.2013 Znaków /2 331

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „Cudowne” wyleczenia

  Należy wyraźnie podkreślić, że bez względu na wszystkie zalety ciała i umysłu niektórych osób (sportowcy wysokiego wyczynu, balet, ludzie areny) ich narząd ruchu podlega prawom biologii jednakowym dla wszystkich. Dlatego też w wielkim błędzie są ci (a jest ich nazbyt wielu), którzy sądzą, że na...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /carbonara Dodano /02.12.2013 Znaków /2 995

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cysty krwotoczne

  Do powstania cysty krwotocznej dochodzi w przypadku niepełnej absorpcji krwiaka i jego otorbienia przez tkankę włóknistą, utworzoną z otaczających i niedokrwionych mięśni, częściowo z przegród międzymię-śniowych i z nowotworzonej tkanki. Treść nagromadzona w cyście krwotocznej pozostaje płynna...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /carbonara Dodano /02.12.2013 Znaków /2 371

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uszkodzenia mięśni

  Z punktu widzenia struktury i funkcji mięśnie narządu ruchu można rozpatrywać jako wynik synergicznego współdziałania między komórkami włókien prążkowanych i tkanką łączną, pochodzącą z mezenchymy, która będąc miejscem zarodkowej miogenezy determinuje kształt mięśnia, typ, rozmiar, miejsca...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /carbonara Dodano /02.12.2013 Znaków /1 977

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cena nadmiernej eksploatacji narządu ruchu

  Zarówno intensywne doskonalenie ruchów, jak i powiększanie siły mięśni nie może odbywać się bezkarnie i ceną jest przyspieszone zużycie tkanek.

  Sprawa nabiera szczególnej ostrości u sportowców, jeśli nadmierna eksploatacja dotyczy okolicy, w której tkanki genetycznie są mniej wartościowe i podatne na...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /carbonara Dodano /02.12.2013 Znaków /1 744

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Migrena

  Wiemy juz z poprzedniego rozdziału, ze migrena jest w pierw-szym rzędzie wynikiem reakcji naczynioruchowych ważnychtętnic głowy. Zasadniczym czynnikiem wywołującym mig-renę jest raptowny skurcz ścianek tętnic, któremu towarzyszywzrost ciśnienia wewnątrznaczyniowego; jednak sam bólmigrenowy spowodowany...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /carbonara Dodano /02.12.2013 Znaków /1 825

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Elektroterapia

  Jednym ze sposobów terapii bólów kręgosłupa jest elektro-terapia (diatermia); ma ona jednak działanie wyłączniewspomagające w kompleksowym programie leczenia opisy-wanych dolegliwości. W terapii tego typu stosuje się prąd

  o rozmaitym napięciu i o różnej częstotliwości.

  W leczeniu bólów pleców bardzo...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /carbonara Dodano /02.12.2013 Znaków /769

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zapalenie stawu krzyżowo-biodrowego

  Miejsce połączenia kości miednicy z kością krzyzową jestjednym z tych newralgicznych punktów ciała, które mogąpowodować ból. Znajduje się ono w dolnej części pleców,tam gdzie po lewej i prawej stronie kręgosłupa widoczne sądwa nieduże dołeczki. Nie są to stawy o dużej ruchomości,mimo to dzięki...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /carbonara Dodano /02.12.2013 Znaków /1 335

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zespół kręgosłupa szyjnego

  Kręgosłup szyjny — z uwagi na pełnioną przez niego funkcję(sprawny obrót głową we wszystkich kierunkach) — należydo części kręgosłupa obdarzonych największą ruchliwością.Jest on szczególnie narażony na szybkie zużywanie się,zwłaszcza w dolnym odcinku, który graniczy ze znaczniemniej ruchliwym...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /carbonara Dodano /02.12.2013 Znaków /4 327

  praca w formacie txt

Do góry