Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Uszkodzenia współistniejące

  Niekiedy, miejscowe uszkodzenie chrząstki może doprowadzić do powstania ciała wolnego. W tym miejscu należy podkreślić, że osteochondritis disse-cans nie jest chorobą ograniczającą się tylko do stawu kolanowego.

  W uszkodzeniach stawu kolanowego dochodzi niekiedy, pod wpływem sił rotacji i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /carbonara Dodano /02.12.2013 Znaków /3 797

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Myositis ossificans i zwapnienia

  Te częste powikłania urazów i uszkodzeń mięśni stanowią odrębne jednostki chorobowe. Pierwsza polega na prawdziwym heterotropowym kościotworzeniu, zaś druga stanowi przykład metaplazji wapniowej z powodu odkładania soli wapnia w niedokrwionej tkance włóknistej.

  O ile myositis ossificans prawie zawsze...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /carbonara Dodano /02.12.2013 Znaków /1 274

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Patogeneza i klasyfikacja uszkodzeń mięśni

  Wszelkie tzw. „kontuzje” sportowe uszkadzają bezpośrednio pewną liczbę włókien, proporcjonalnie do rozległości uszkodzenia.

  Uraz bezpośredni (stłuczenie) uszkadza najgłębsze włókna, przylegające do powierzchni kości. Można przyjąć, że ciśnienie jest przenoszone z powierzchni 

  do warstw...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /carbonara Dodano /02.12.2013 Znaków /3 701

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Miejscowe kostnienie mięśni jako następstwo sumujących się mikrourazów

  W obrazie histologicznym stwierdza się najpierw rozległą proliferację międzymięśniowej tkanki łącznej, a następnie wysepki chrząstki i kości. W początkowym okresie włókna mięśniowe nie są objęte procesem kostnienia, a tylko otoczone uciśnięte przez kostniejącą tkankę włóknistą, przeto do...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /carbonara Dodano /02.12.2013 Znaków /2 480

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powstanie i ewolucja krwiaka

  Krwiaki śródmięśniowe stanowią jedno z najczęstszych uszkodzeń w sporcie, niestety najrzadziej rozpoznawanych i bardzo rzadko poważnie traktowanych, a co za tym idzie niewłaściwie leczonych. Krwiaki stanowią naturalne i nieukninione następstwa stłuczeń i naciągnięć mięśni, przy czym stłuczenia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /carbonara Dodano /02.12.2013 Znaków /3 280

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Specyfika uszkodzeń narządu ruchu w sporcie

  Ciało człowieka poddawane jest w ciągu życia bardzo zróżnicowanym obciążeniom, związanym z naturalną potrzebą ruchu, doskonaleniem sprawności, „eksploatacją sportową”, czy wymogami wykonywania wyuczonego zawodu.

  W przypadku osoby zdrowej i młodej przyczyną wszelkich nieszczęść jest zazwyczaj tak...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /carbonara Dodano /02.12.2013 Znaków /4 492

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uszkodzenia więzadeł i torebek stawowych

  Zdanie „Lepiej jest złamać staw skokowy niż go tylko skręcić” wypowiedziane przed kilkudziesięcioma laty przez Sir Reginalda Watson-Jonesa, jednego z najwybitniejszych ortopedów świata, pozostaje niestety nadal aktualne. Przyczyną tego stanu rzeczy jest powszechne niedocenianie znaczenia więzadeł dla...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /carbonara Dodano /02.12.2013 Znaków /5 347

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozpoznanie krwiaka

  Rozpoznanie krwiaka może być łatwe w stłuczeniach i naciągnięciach mięśnia połączonych z obrzękiem, chełbotaniem (jeśli jest powierzchowny) i wybroczynami na skórze. Sprawa się komplikuje w przypadkach krwiaków małych oraz krwiaków położonych głęboko, które nie dają opisanych wyżej objawów...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /carbonara Dodano /02.12.2013 Znaków /625

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Problemy lecznicze narządu ruchu

  Kompleksowe leczenie uszkodzeń narządu ruchu nie jest łatwe, a szczególne trudności nastręcza u ludzi młodych i u sportowców.

  Podobnie jak w wielu grupach profesjonalnych, tak i w sporcie osobowość chorego ma duży wpływ na przebieg leczenia i następstwa choroby.

  Sportowcy wyczynowi są szczególnie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /carbonara Dodano /02.12.2013 Znaków /2 903

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Diagnostyczne badania pomocnicze

  W określeniu rodzaju uszkodzenia mięśnia z krwiakiem, ultrasonografia stanowi badanie z wyboru. Obraz ultradźwiękowy krwiaka we wczesnym stadium rozwoju wykazuje między innymi powiększenie mięśnia. Jeśli rozerwana jest omięsna obserwuje się nagromadzenie krwiaka w postaci warstwy między dwoma...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /carbonara Dodano /02.12.2013 Znaków /4 911

  praca w formacie txt

Do góry