Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Doleczanie po zabiegach operacyjnych

  W przypadku ubytków niewielkich, dających się bez trudu naprawić, operowaną kończynę zawiesza się na temblaku; czynne ruchy typu wahadła podejmuje się już po upływie kilku dni.

  Po rekonstrukcjach większych ubytków kończynę zabezpiecza się chustą trójkątną lub opatrunkiem typu Dessoulta i na ruchy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /carbonara Dodano /02.12.2013 Znaków /2 073

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przerwanie mięśnia piersiowego większego

  Mięsień piersiowy większy jest największym i najsilniejszym mięśniem obręczy barkowej. Poszczególne części mięśnia - obojczykowa, mostkowa i żebrowa - o różnym kierunku przebiegu łączą się we wspólnym przyczepie do kości ramiennej. Najczęściej dochodzi do naderwania lub przerwania poszczególnych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /carbonara Dodano /02.12.2013 Znaków /1 858

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozerwanie pełnej grubości ścięgien m. nad- i podgrzebieniowego

  Uszkodzenia tego typu określa się powszechnie jako „duże”. Konieczna jest zazwyczaj otwarta akromioplastyka i naprawa uszkodzenia.

  Naturalnie, na wynik wpływ ma tak geografia uszkodzenia, jak stopień zaników mięśniowych, stopień ciasnoty stawu podbarkowego oraz wiek pacjenta.

  W przypadkach nie nadających...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /carbonara Dodano /02.12.2013 Znaków /506

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zapalenie ścięgna głowy długiej mięśnia dwugłowego ramienia

  Zapalenie ścięgna głowy długiej mięśnia dwugłowego ramienia, częsta przyczyna bólów i dysfunkcji barku, występuje nierzadko z zapaleniem kaletki podbarkowej i zmianami wstecznymi stożka rotatorów. Chociaż zazwyczaj, jak kiedyś stwierdził Codman, „towarzyszy wszystkim nieszczęściom barku”, to niekiedy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /carbonara Dodano /02.12.2013 Znaków /3 606

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Neuropatia nerwu nadłopatkowego

  Pourazowy zespół usidlenia i neuropatii nerwu nadłopatkowego jest niedostatecznie brany pod uwagę w rozważaniach metodologicznych i w diagnostyce różnicowej bolesnego barku.

  Do neuropatii nerwu nadłopatkowego, wychodzącego z górnego pnia splotu ramiennego (C5-C6), dochodzi zazwyczaj z powodu usidlenia we...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /carbonara Dodano /02.12.2013 Znaków /8 144

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bolesna destabilizacja ścięgna głowy długiej mięśnia dwugłowego ramienia

  Ścięgno może przemieścić się przed mięsień podłopatkowy z przerwaniem więzadła poprzecznego lub pomiędzy guzek mniejszy a ścięgno mięśnia podłopatkowego, czemu towarzyszy odwarstwienie przyczepu tego mięśnia.

  Do zwichnięcia ścięgna może dojść podczas zgięcia, odwiedzania ramienia ponad...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /carbonara Dodano /02.12.2013 Znaków /2 252

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uszkodzenia nerwów obwodowych

  Przyczyną neuropatii nerwów obwodowych mogą być tak urazy ostre - takie jak złamania kości czy zwichnięcia stawów - jak też sumujące się urazy przewlekłe, powodujące zmiany objętości kanałów i przestworów tkankowych na tle przewlekłych stanów zapalnych tkanek, przerostów kości, powiększania się...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /carbonara Dodano /02.12.2013 Znaków /3 170

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zespół ciasnoty górnego otworu klatki piersiowej

  Jakkolwiek od opisania przez Roba i Standevena zespołu ciasnoty górnego otworu klatki piersiowej, czyli zespołu ucisku pęczka naczyniowo-nerwowego, jako odrębnej jednostki klinicznej, upłynęło ponad 30 lat, rozpoznanie tego zespołu chorobowego nadal przysparza kłopotów lekarzom wielu specjalności...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /carbonara Dodano /02.12.2013 Znaków /590

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zapalenie kaletek maziowych

  Przeznaczeniem kaletek maziowych jest redukcja tarcia i ochrona delikatnych struktur przed naciskiem. Dzięki mazi stawowej, którą zawierają, mogą być uważane za struktury pomocnicze, ułatwiające ruch poślizgowy w różnych układach mięśniowych.

  Wyróżnia się następujące kaletki maziowe:

  -...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /carbonara Dodano /02.12.2013 Znaków /2 098

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zespół niedokrwienia u pracujących młotem

  Istotą choroby jest niedokrwienie palców spowodowane obkurczeniem się tętnicy łokciowej.

  Objawy

  Różnego stopnia niedokrwienie palców, drętwienie, zaburzenie czucia, sztywność stawowa, oziębienie i zblednięcie skóry, ból przy pracy i niekiedy nawet owrzodzenie troficzne palców - najczęściej III i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /carbonara Dodano /02.12.2013 Znaków /817

  praca w formacie txt

Do góry