Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Zapalenie kaletki przedrzepkowej

  Najczęściej mamy do czynienia z zapaleniami bezbakteryjnymi, na tle przewlekłego, mechanicznego drażnienia przedniej okolicy kolana (np. kolano klęczących). W wyjątkowych przypadkach dochodzi do zapaleń ropnych, szczególnie gdy współistnieją uszkodzenia skóry (skaleczenia, zadrapania...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gregory Dodano /03.12.2013 Znaków /890

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zespół „trzaskającego” biodra

  Istotą choroby jest bolesne, gwałtowne przesuwanie się pasma biodrowo-pi-szczelowego nad krętarzem większym kości udowej, czemu niekiedy towarzyszy wyraźnie słyszalny trzask.

  Przesuwająca się składowa pasma biodrowo-piszczelowego ulega pogrubieniu i przerostowi. Niekiedy też dochodzi do...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gregory Dodano /03.12.2013 Znaków /1 105

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chondropatie i chondromalacje kolana

  Chondromalacja jest procesem chorobowym, którego istotę stanowi niszczenie chrząstki stawowej. Pomijając predyspozycje genetyczne, zasadnicze znaczenie przyczynowe mają sumujące się mikrourazy, powodujące uszkodzenia warstwy głębokiej chrząstki (chondromalacja głęboka); chondromalacja powierzchowna...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gregory Dodano /03.12.2013 Znaków /2 882

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Entezopatie przyczepów mięśni i naderwania mięśni

  Każdy mięsień przyczepiający się w okolicy spojenia łonowego oraz przedniego pierścienia miednicy może ulec przeciążeniu lub nawet naderwaniu*.

  Najczęściej mamy do czynienia z entezopatią lub uszkodzeniem m. przywo-dziciela długiego oraz mięśni prostych brzucha. Z innych entezopatii należy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gregory Dodano /03.12.2013 Znaków /1 129

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zespół nadmiernego, bocznego przyparcia rzepki

  Do nadmiernego, bolesnego przypierania bocznej części rzepki do kości udowej dochodzi w przypadku utraty przez rzepkę pełnej ruchomości oraz z powodu zaburzenia centralnego stabilizowania rzepki w rowku międzykłykcio-wym i jej trwałego ustawienia w pochyleniu do boku.

  Ustawienie to zaburza prawidłowy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gregory Dodano /03.12.2013 Znaków /1 620

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zapalenie kaletki krętarzowej

  Zapaleniom krętarzowej kaletki maziowej towarzyszą nierzadko zwapnienia. Złogi wapienne umiejscawiają się w ścięgnach przylegających do kaletki w bliższym odcinku kończyny. Zapaleniu kaletki może towarzyszyć zapalenie zwapniające ścięgien mm. przywodzicieli uda lub m. szerokiego bocznego.

  W sporcie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gregory Dodano /03.12.2013 Znaków /1 190

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zespół rzepki dwudzielnej

  Szacuje się, że dodatkowe jądro kostnienia w części gómo-bocznej rzepki występuje u 3% populacji. W grupie tej rzepkę dwudzielną stwierdza się u 30%.

  Dolegliwości związane są zazwyczaj wystąpieniem w jakimś okresie życia (w młodości!) ruchomości obydwu składowych rzepki w stosunku do...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gregory Dodano /03.12.2013 Znaków /767

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zapalenie kaletki biodrowo-łonowej

  Ból w przypadku tego zapalenia występuje tylko w określonych ułożeniach nogi, szczególnie przy przywodzeniu, maksymalnej rotacji zewnętrznej lub po skrzyżowaniu nóg przez dłuższy czas. Niekiedy ból występuje przy badaniu palpacyjnym miękkiego obrzęku w trójkącie Scarpy (objaw niezbyt...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gregory Dodano /03.12.2013 Znaków /541

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Neuropatia nerwu biodrowo-pachwinowego

  Do neuropatii nerwu biodro-wo-pachwinowego dochodzi z przyczyn najczęściej niezupełnie jasnych (najczęściej u płci męskiej).

  Jedna z głównych przyczyn neuropatii są zaburzenia stabilności lędźwiowego odcinka kręgosłupa oraz zespoły bólowe dolnej jego części, powodujące nadmierną aktywność mm...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gregory Dodano /03.12.2013 Znaków /1 847

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zapalenie błony maziowej stawu biodrowego

  Wbrew powszechnemu spodziewaniu, ostre zapalenie błony maziowej stawu biodrowego jest chorobą niezwykle rozpowszechnioną wśród dzieci w wieku 3-10 lat. Być może na nierozpoznawanie tej patologii wpływa to, że choroba trwa krótko i mija bez leczenia, pod wpływem samego ograniczenia aktywności fizycznej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gregory Dodano /03.12.2013 Znaków /1 173

  praca w formacie txt

Do góry