Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Historia ortopedii i rehabilitacji

  W roku 1741 Nicholas Andry {Nicolas Andre), profesor medycyny na Uniwersytecie w Paryżu, uważany powszechnie za „ojca ortopedii” wydał swój podręcznik pt. „Ortopedia, czyli sztuka zapobiegania i poprawiania zniekształceń ciała u dzieci”. Użyte tam po raz pierwszy przez autora słowo „rorthopedie” wywodzi...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /19.12.2013 Znaków /13 101

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skręcenia lekkie

  Po upływie 3 dni od urazu rozpoczyna się naprzemienne ciepłe i zimne kąpiele chorego stawu (ciepła woda o temp. 38-40°C przez 3 minuty, zimna woda o temp. 15-20°C przez 1 minutę). Między kąpielą ogrzewającą a oziębiającą wykonuje się łagodne ruchy czynne w odciążeniu lub samowspomagane...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gregory Dodano /03.12.2013 Znaków /1 387

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zapalenie ścięgna piętowego

  Istotną przyczyną zapalenia ścięgna mięśnia piętowego jest związana z wiekiem utrata fizjologicznej elastyczności jednostki mięśniowo-ścięgnistej m. trójgłowego łydki.

  Nierzadko, w wyniku wewnętrznego i zewnętrznego ucisku dochodzi do narastającej anemizacji ścięgna. Doprowadza to w końcu do...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gregory Dodano /03.12.2013 Znaków /2 687

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Myositis ossificans i zwapnienia

  Te częste powikłania urazów i uszkodzeń mięśni stanowią odrębne jednostki chorobowe. Pierwsza polega na prawdziwym heterotropowym kościotworzeniu, zaś druga stanowi przykład metaplazji wapniowej z powodu odkładania soli wapnia w niedokrwionej tkance włóknistej.

  O ile myositis ossificans prawie zawsze...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gregory Dodano /03.12.2013 Znaków /1 274

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Usprawnianie po uszkodzeniach nerwów obwodowych

  Do uszkodzenia nerwów obwodowych dochodzi tak w zranieniach otwartych, jak i zamkniętych (stłuczenie, ucisk), w złamaniach kości i zwichnięciach stawów. W stłuczeniach i rozciągnięciach, powodujących przejściowe upośledzenia czynności nerwu jego czynność powraca samoistnie w ciągu kilkunastu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gregory Dodano /03.12.2013 Znaków /2 046

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przerwanie ścięgna piętowego

  Uważa się, że zdrowe ścięgno piętowe nie ulega zerwaniu (raczej dojdzie do złamania awulsyjnego).

  Bezpośredni uraz okolicy ścięgna, nawet o niewielkiej sile, trafiając na patologicznie zmienione tkanki może doprowadzić do ich częściowego lub pełnego zerwania. Do uszkodzenia może także dojść w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gregory Dodano /03.12.2013 Znaków /2 248

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nakłucia stawów i tkanek okołostawowych

  Nakłucia stawów i tkanek okołostawowych wykonywane są tak w celach diagnostycznych, jak i leczniczych. Nierzadko obydwa te cele spełnia się w czasie jednego zabiegu.

  Wskazaniami do nakłuć diagnostycznych są wszelkie wysięki i wylewy.

  Nierzadko, nakłucia diagnostyczne umożliwiają diagnostykę bez...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gregory Dodano /03.12.2013 Znaków /3 846

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zapalenie dolnej kaletki piętowej

  Choroba dotyczy głównie osób pracujących w pozycji stojącej, podatnych na zmiany gośćcowe, noszących zbyt twarde obuwie. W ostatnich czasach wykrywa się ją u tzw. młodych dorosłych, uprawiających sporty rekreacyjne. Ucisk zmienionej zapalnie kaletki powoduje wyjątkowo dokuczliwe bóle, poważnie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gregory Dodano /03.12.2013 Znaków /674

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Postępowanie w przypadku wystąpienia objawów zakażenia stawu

  Do zakażenia stawu może dojść (rzadko) bezpośrednio przy okazji nakłucia, na skutek zaniedbania właściwego przygotowania skóry, czy skażenia instrumentarium. Najczęściej jednak ma miejsce pobudzenie aktywności zakażenia już istniejącego (osłabienie miejscowych mechanizmów obronnych).

  Aby szybko...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gregory Dodano /03.12.2013 Znaków /961

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Złamania przeciążeniowe kości łódkowatej stopy

  Zmęczeniowe złamania kości łódkowatej stopy jakkolwiek zdarzają się rzadko, mogą być przyczyną długotrwałych dolegliwości bólowych stopy, szczególnie u sportowców.

  Objawy

  Powoli narastający ból przyśrodkowej strony stępu, który po pewnym czasie uniemożliwia trening i udział w zawodach sportowych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /gregory Dodano /03.12.2013 Znaków /1 990

  praca w formacie txt

Do góry