Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Kompensacyjne oraz adaptacyjne właściwości narządu ruchu

  Kompensacją nazywa się zdolność całkowitego lub częściowego wyrównania skutków działania czynników szkodliwych. Kompensacja występuje samorzutnie, gdy po uszkodzeniu narządu ruchu zmniejsza się możliwość wykonywania ważnych czynności. Procesy kompensacyjne odtwarzają te czynności za pomocą...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /19.12.2013 Znaków /8 946

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wydłużenie mięśnia

  Operacyjne, chorobowe czy urazowe zwiększenie długości danego mięśnia ogra-nicza ostatnią fazę ruchu wykonywanego skurczem tego mięśnia. Na przykład:

  a)    wydłużenie więzadła właściwego rzepki powoduje proporcjonalny ubytek czynnego prostowania stawu kolanowego;

  b)    wydłużenie ścięgna...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /19.12.2013 Znaków /837

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięśnie

  Fizjologiczne działanie szkieletowego układu mięśni polega na wykonywaniu ruchów w stawach lub na stabilizacji stawów. Włókno mięśniowe tworzy jednostkę anatomiczną i czynnościową mięśnia.

  Napięcie mięśniowe. Stałe, równomierne napięcie prawidłowego mięśnia w okresie jego spoczynku (tonus...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /19.12.2013 Znaków /538

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uszkodzenia chrząstek nasadowych

  Zniszczenie chrząstki nasadowej hamuje wzrastanie kości na długość. Jeśli zniszczone zostały wszystkie strefy chrząstki nasadowej na dość znacznej przestrzeni, to powstaje most kostny łączący nasadę z przy nasadą. Jeżeli blok ten wytworzy się pośrodku chrząstki nasadowej, zahamowaniu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /19.12.2013 Znaków /976

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rola ukrwienia

  Fizjologiczna czynność statyczno-dynamiczna kończyn jest jednym z ważnych bodźców do prawidłowego rośnięcia kości, zapewniających optymalne ukrwienie przynasad kości długich. Pogorszenie ukrwienia tych części hamuje szybkość mitoz w strefie rozrodczej chrząstki nasadowej i powadzi do zahamowana...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /19.12.2013 Znaków /2 196

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stawy

  Ruchome połączenia maziowe kości (juncturae sy-noviales) nazywamy stawami. Każdy staw zawiera powierzchnie stawowe, torebkę stawową i jamę stawową, a ponadto składniki niestałe: obrąbek, łąkotki, więzadła stawowe.

  U osoby dorosłej jama dużego stawu (kolanowego) może w stanach patologicznych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /19.12.2013 Znaków /4 940

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wprowadzenie do fizjopatologii narządu ruchu

  Szkielet kończyn i kręgosłupa jest rusztowaniem budowy całego ciała, nadaje mu kształt i rozmiar, ochrania (czaszka, kanał kręgowy, klatka piersiowa) narządy wewnętrzne i wrażliwe struktury nerwowe, zapewnia bierną stabilizację ciała, ponadto stwarza płaszczyzny dla przyczepów mięśni i ścięgien...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /19.12.2013 Znaków /917

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ewolucja rehabilitacji

  Słowo „rehabilitacja”, które wprowadzili Anglosasi po pierwszej wojnie światowej, było trafnym okre-śłenic/n (łacińskie słowo toMi/as oznacza, .zręczność, sprawność”, a przedrostek re - „zwrotność”). Dotyczyło to w tym okresie osób dorosłych, głównie inwalidów wojennych, którym kalectwo nie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /19.12.2013 Znaków /1 685

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wzrastanie kości

  W języku klinicznym występują często zamiennie używane określenia wzrost i wzrastanie (rośnięcie). W istocie słowo wzrost (ang. size, franc. taille, niem. Wuchs) jest nazwaniem wymiaru długości czy wysokości ciała, podczas gdy słowo wzrastanie lub rośnięcie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /19.12.2013 Znaków /3 115

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Miejsce i zadania rehabilitacji we współczesnej służbie zdrowia

  Rehabilitacja w swoim rozwoju zajmowała różne miejsca w ochronie i służbie zdrowia. W rozwiniętych społeczeństwach rehabilitacja wyłoniła się z nieszczęść ludzkich i katastrof, za które społeczność czy państwo czuły się odpowiedzialne.

  Po drugiej wojnie światowej nastąpił wielki postęp w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /19.12.2013 Znaków /2 722

  praca w formacie txt

Do góry