Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Chód

  Większość chorób układów: mięśniowo-szkieletowe-go oraz nerwowego, występujących zarówno u dzieci, jak i u dorosłych, wpływa na wydolność i jakość chodu. Stąd też bierze się konieczność poznania mechanizmów lokomocji i jej oceny przez ortopedów, neurologów i lekarzy medycyny rozwojowej.

  Chód...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /19.12.2013 Znaków /1 194

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mięśnie jedno- i wielofazowe

  Mięsień jednofazowy działa tylko podczas jednej fazy automatycznej czynności kończyny, wyłącza się natomiast podczas fazy następnej. Na przykład mięsień pośladkowy średni napina się w fazie podparcia kończyny dolnej, nie działa natomiast w fazie przenoszenia nogi ku przodowi. Jeśli czynność...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /19.12.2013 Znaków /727

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konwersja czynności mięśnia

  Zdolność mięśnia do wykonywania pracy po operacyjnym przeniesieniu jego obwodowego przyczepu do grupy mięśni innej fazy nazywa się konwersją. Dawno już stwierdzono, że mięsień jednofazowy traci w dużej mierze swą czynność po operacyjnym przeniesieniu jego przyczepu obwodowego do przeciwnej grupy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /19.12.2013 Znaków /699

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niedoczynność i zanik mięśnia

  Mięsień reaguje pogorszeniem czynności na działanie wielu szkodliwych czynników. Najczęściej są to zaburzenia w unerwieniu lub w ukrwieniu, uszkodzenia anatomiczne zarówno mięśnia i jego ścięgna, jak i kości czy stawu, a także długotrwałe wyłączenie funkcji. Grupy mięśni, które w rozwoju...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /19.12.2013 Znaków /1 033

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stabilizacja bierna i czynna stawów

  Warunkiem wykonania ruchu stawu jest stabilizacja jednego z przyczepów mięśnia przechodzącego nad tym stawem. Dopiero w takich warunkach siła skurczu włókien mięśniowych zbliża przyczep ruchomy do przyczepu ustabilizowanego i powoduje ruch w stawie. Stabilizacja bierna zespołów stawów stopy występuje...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /19.12.2013 Znaków /1 792

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zmęczenie mięśnia

  Zmęczenie mięśnia wynika z jego pracy, podczas której w następstwie rozpadu glukozy gromadzi się kwas mlekowy i fosforowy. Objawy zmęczenia mięśnia manifestują się obniżeniem jego fizjologicznego napięcia i zmniejszeniem siły skurczu. Skutkiem zmęczenia grup mięśni jest obniżenie sprawności ruchów...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /19.12.2013 Znaków /920

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zmienność kierunku działania mięśni

  Kierunek działania niektórych mięśni może się zmieniać zależnie od zmian w stabilizacji ich przyczepów. Zmienność ta występuje podczas chodzenia. W czasie fazy wykroku mięsień piszczelowy przedni działa od swego przyczepu bliższego na nieustalony przyczep obwodowy, zapobiegając opadaniu stopy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /19.12.2013 Znaków /1 969

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynność mięśnia.

   W wyniku skurczu mięsień wykonuje pracę dynamiczną lub statyczną. Praca dynamiczna zbliża punkty przyczepu mięśnia przy pokonaniu oporu zewnętrznego. Praca statyczna polega na utrzymaniu przyczepów mięśnia w jednakowej odległości przy zrównaniu siły mięśnia i sił działających przeciwnie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /19.12.2013 Znaków /1 425

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ustawienie czynnościowe kończyn

  Ustawienie czynnościowe stwarza najlepsze warunki do wykonywania typowych czynności danego segmentu narządu ruchu, charakteryzuje się równowagą dynamiczną mięśni poruszających i stabilizujących tę część oraz najmniejszym zużyciem energii koniecznej do wykonywania typowych czynności. Podczas...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /19.12.2013 Znaków /3 012

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przykurcz mięśnia

  Włókna mięśni mogą ulegać zwyrodnieniu włóknistemu i wtedy ograniczają zasięg rozciągliwości i kurczliwości pozostałych, zdrowych włókien. Tego rodzaju trwałe skrócenie mięśnia znajdującego się w spoczynku nazywa się przykurczem miostatycznym. Przykurcz taki utrzymuje się przy zupełnym braku...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /19.12.2013 Znaków /493

  praca w formacie txt

Do góry