Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Wywiad lekarski

  Rozmowa z chorym lub jego otoczeniem pozwala lekarzowi zapoznać się z poglądem chorego na powstanie u niego choroby, jej przebieg, skutki fizyczne, psychiczne, społeczne i zawodowe, na skuteczność dotychczasowego leczenia i na nadzieje, jakie chory wiąże z obecnym zgłoszeniem się do lekarza. Dobrze...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /19.12.2013 Znaków /5 390

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Oglądanie chorego

  Oglądanie chorego rozpoczyna się w chwili jego wejścia do gabinetu lekarskiego. Doświadczone oko lekarza notuje natychmiast wygląd chorego (zdrowy, schorzały, obolały itd.), jego sposób trzymania się, chodzenia, siadania, rozbierania się, układania się na stole badań itd. Czasem już ta pierwsza ocena...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /19.12.2013 Znaków /3 606

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Badanie dotykiem

  Umiejętność badania dotykiem trzeba sobie wyrobić. Wymaga to nieraz dłuższego czasu. W dotyku sumują się liczne odczucia, jak temperatura, opór, położenie, kształt, ruch, stopień wrażliwości dotykanych tkanek. Podstawą skuteczności badania dotykiem jest dobra znajomość nie tylko szczegółów budowy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /19.12.2013 Znaków /5 890

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aktywność mięśniowa

  Aktywność mięśniowa podczas chodu prowadzi do indukcji lub hamowania ruchu oraz stabilizowania poszczególnych odcinków ciała. Odbywa się to poprzez koncentryczne bądź ekscentryczne skurcze mięśni, wskazujące na ich aktywność podczas skracania lub rozciągania. Wysoce skoordynowana aktywność...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /19.12.2013 Znaków /10 501

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ocena zmian statyczno--dynamicznych

  W symetrycznej pozycji stojącej środek ciężkości ciała, który u osobników dorosłych znajduje się na wysokości II kręgu krzyżowego, pada w środek czworoboku podparcia. Czworobok ten stanowi powierzchnia podłoża nakreślona przez linie łączące obie pięty z tyłu i końce palców obu stóp z przodu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /19.12.2013 Znaków /2 728

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kinematyka stawów kończyny dolnej

  Kinematyka jest nauką o ruchu. Kinematyka chodu zajmuje się wpływem zmian położenia segmentów ciała podczas ruchu na zachowanie się środka jego ciężkości w przestrzeni. Przedstawienie elementów kinematyki chodu prawidłowego jest konieczne do zrozumienia całości jego form patologicznych.

  Balistyczny...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /19.12.2013 Znaków /1 050

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przystosowanie człowieka do chodu dwunożnego

  Wyodrębnienie się neurologicznej kontroli ruchów człowieka z systemów obecnych u zwierząt czworonożnych oparte jest na rozbudowie skomplikowanego układu kontroli ponadrdzeniowej. Składa się on z ośrodków pnia mózgu: 1) sterujących ruchomością spontaniczną; 2) kontrolujących napięcie mięśniowe; 3)...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /19.12.2013 Znaków /7 349

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój lokomocji u zdrowego dziecka

  Próby określenia wzorca ruchowego chodu dziecka podejmowane były najczęściej na podstawie badań przeprowadzonych w grupie dzieci samodzielnie chodzących, od momentu inicjacji chodu. Przedmiotem badań, przeprowadzonych u noworodków i niemowląt, były również wcześniejsze stadia rozwoju lokomocji. Ich celem...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /19.12.2013 Znaków /7 863

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mechanizm chodu

  Normalny chód jest definiowany jako precyzyjnie kontrolowane czynności polegające na skoordynowanych, powtarzalnych ruchach kończyn i tułowia, których celem jest bezpieczne przemieszczenie ciała człowieka w pozycji pionowej z miejsca na miejsce, z równoczesnym minimalnym wydatkiem energetycznym...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /19.12.2013 Znaków /1 110

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawowe pojęcia oceny chodu

  Opis cyklu chodu stanowi kliniczne przedstawienie zmienności wzajemnych pozycji g\owy, kończyn górnych, tułowia, miednicy, ud, podudzi i stóp podczas chodu. Rozpoczyna się on w momencie początkowego kontaktu stopy z podłożem (początek fazy podparcia), a kończy przy jej ponownym kontakcie z podłożem...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /19.12.2013 Znaków /1 085

  praca w formacie txt

Do góry