Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Badanie ruchów w stawach kończyn górnych

  Pozycją zerową dla kończyny górnej jest jej zwisanie wzdłuż klatki piersiowej w postawie pionowej badanego, przy czym ramię znajduje się pośrednio między skręceniem zewnętrznym i wewnętrznym. Jeśli w tej pozycji zegniemy łokieć do kąta prostego, przedramię zwraca się do przodu, równolegle do...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /19.12.2013 Znaków /7 591

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Staw ramienny

  Deficyt biernego odwiedzenia. W badanej pozycji stabilizujemy łopatkę, naciskając od góry jedną ręką okolicę wyrostka barkowego. Zmniejszamy w ten sposób współudział łopatki w ruchach stawu ramiennego. Drugą ręką wykonujemy, stojąc przed chorym, odwiedzenie bierne powolne i szybkie ramienia (ryc...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /19.12.2013 Znaków /1 825

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Badanie ruchów kręgosłupa

  W każdej części kręgosłupa jest możliwy ruch zginania (flexio)y prostowania (extensio), przechylania bocznego (inclinatio lateralis) oraz obracania (rotatio) określanego również jako skręcanie. Amplituda określonego rodzaju ruchu w poszczególnych częściach kręgosłupa jest bardzo różna.

  Decydują o...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /19.12.2013 Znaków /953

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Badanie ruchów kończyn

  Badanie to ma wykazać, jakim zakresem ruchów dysponuje dany staw (ruch bierny) oraz jakim zakresem potrafi badany posłużyć się (ruch czynny). W zwykłych warunkach zakres ruchów biernych praktycznie niemal pokrywa się z zakresem ruchów czynnych, w stanach patologicznych mogą jednak istnieć duże...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /19.12.2013 Znaków /2 092

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Określenie zakresu ruchów w stawach

  Do niedawna istniały różne sposoby zapisu i niejednolita terminologia, co wprowadzało zamęt w dokumentacji. W ostatnich latach używa się powszechnie zapisu uznanego za międzynarodowy. Akceptowało go Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Trau-matologiczne.

  Przyjmuje się następujące pozycje zerowe:

  a)...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /19.12.2013 Znaków /2 402

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Badanie ruchów w stawach kończyn dolnych

  Prostowanie (extensio). Chory leży na brzuchu i unosi badaną kończynę w płaszczyźnie strzałkowej ku tyłowi. Dokładniej można zbadać ruch wyprostny stawu biodrowego, jeśli na stole leży tylko tułów badanego, a jego kończyna przeciwnej strony zwisa z brzegu stołu ku dołowi (iyc. 6.9), co stabilizuje...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /19.12.2013 Znaków /7 957

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pomiar obwodów kończyn

  Obwody kończyn zmieniają się. Obwód kończyny w pozycji, w której mięśnie są w stanie skurczu, jest większy od obwodu mierzonego podczas rozluźnienia mięśni. Kończyna, na której są żylaki, w pozycji stojącej będzie miała większe obwody niż w pozycji leżącej. W podobny sposób wpływają na...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /19.12.2013 Znaków /1 551

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kinetyka

  Analiza kinetyczna chodu obejmuje ocenę przyczyn obserwowanego ruchu ciała lub jego segmentów. Ruch jest wypadkową siły działających mięśni w polu grawitacyjnym oraz bezwładności (inercji), zależnej od masy poruszającego się segmentu ciała. Bezwładność określa oporność ciała na zmiany ruchu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /19.12.2013 Znaków /2 368

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Względna długość kończyn dolnych

   Oznaczamy ją odległością kolca biodrowego przedniego górnego, a więc punktu kostnego położonego na miednicy, do kostki przyśrodkowej lub bocznej goleni. Porównanie liczby centymetrów, uzyskanej pomiarami obu kończyn, daje wyobrażenie o względnym skróceniu kończyny, oczywiście, jeśli druga kończyna...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /19.12.2013 Znaków /793

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Badanie narządu ruchu

  W ortopedii, jak we wszystkich specjalnościach lekarskich, badanie chorego ma dostarczyć podstawy do rozpoznania rodzaju i rozległości niedomagań oraz ustalenia programu leczenia.

  Postęp w medycynie i w technice umożliwił wprowadzenie wielu nowych, dodatkowych metod, które uzupełniają badanie wykonywane...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /19.12.2013 Znaków /2 105

  praca w formacie txt

Do góry