Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Kauzalgia

  Kauzalgia, tzn. ból piekąco-palący, jest szczególną postacią bólu przewodowego (neuropatycznego), powstałą przy uszkodzeniach układu przewodzącego ból z jednoczesnym uszkodzeniem układu wegetatywnego. Zwykle dotyczy dużych pni nerwowych w obrębie kończyn górnych lub dolnych, a w szczególności nerwu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /19.12.2013 Znaków /1 542

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Społeczne aspekty bólu

  Aspekty społeczne bólu są tak liczne i złożone, jak sami chorzy, którzy się z bólem zgłaszają do lekarza. Zależą one przede wszystkim od osobowości człowieka. W początkowym okresie bólu odbywa się adaptacja do nowego i niezwykłego trybu życia związanego z bólem. Wynikają stąd trudności we...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /19.12.2013 Znaków /3 030

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Lokalizacja bólu

  Miejsce występowania bólu jest często miejscem choroby, tzn. działania bodźca szkodliwego (nocyceptywnego). Taki ból nazywany jest bólem miejscowym i ma charakter bólu receptorowego obwodowego. Występuje najczęściej na powierzchni ciała w następstwie urazu. Nie zawsze jednak ból odczuwany jest w miejscu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /19.12.2013 Znaków /748

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Patomechanizm bólu

  Biologiczną podstawą odczucia bólu jest fizjologiczny proces zwany nocy-cepcją. Nazwa pochodzi od łacińskiego słowa no-cere - szkodzić. Zadaniem nocycepcji jest rozpoznawanie i reagowanie na silne bodźce powodujące aktualnie lub potencjalnie uszkodzenie tkanki, na którą działają. Nocycepcja nie jest...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /19.12.2013 Znaków /2 228

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czas trwania bólu

  Czas trwania bólu może stanowić cenny objaw diagnostyczny, może być również wskaźnikiem skuteczności leczenia. Czas ten wraz z natężeniem bólu może dać znamienny obraz różnych spraw chorobowych. Można go przedstawić jako:

  1.    Typ narastający, w którym proces chorobowy ma charakter postępowy, np...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /19.12.2013 Znaków /1 294

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawy nocycepcji

  Między miejscem działania czynnika uszkadzającego tkanki a percepcją bólu zachodzą złożone zjawiska neurofizjologiczne i neuro-chemiczne wpływające ostatecznie na doznania bólowe w ośrodkowym układzie nerwowym. Proces ten nosi nazwę nocycepcji i obejmuje 4 procesy fizjologiczne:

  1.    Proces...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /19.12.2013 Znaków /2 465

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Definicja bólu

  Ból jest doznaniem subiektywnym i bardzo złożonym (dolor - łac., algos - gr.). Według definicji Komitetu Nazewnictwa Międzynarodowego Towarzystwa Badania Bólu stanowi ono nieprzyjemne zmysłowe i emocjonalne odczucie towarzyszące istniejącemu lub potencjalnemu uszkodzeniu tkanki bądź łączone jest z takim...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /19.12.2013 Znaków /1 095

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Charakter bólu

  Charakter bólu zależy od narządu, na który bodziec zadziałał. Jakość bólu określa chory w formie opisu. Wyróżnić można wiele jakości bólu patologicznego, z których przedstawione są najczęściej spotykane:

  1.    Pulsujący - ból pochodzenia naczyniowego. Cechuje go zmienność nasilenia zależna od...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /19.12.2013 Znaków /1 254

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ból rzutowany

  Ból rzutowany - promieniujący lub odczuwany w innym miejscu niż źródło powstawania, a powstający w wyniku podrażnienia nocyceptorów. W zespołach bólowych kręgosłupa promieniowanie bólu może mieć charakter korzeniowy (ból neurogenny) lub radi-kulopatii (ból neuropatyczny). Przykładem może być taka...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /19.12.2013 Znaków /601

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ból ostry- fizjologiczny

  Ból ostry- fizjologiczny powstaje w wyniku dzia-łania bodźca powodującego doznania bólowe bez uszkodzenia tkanek. Ból ostry kliniczny („normalny”) wywołany jest przez bodziec szkodliwy z uszkodzeniem tkanek. Jest bólem nocyceptorowym (od łacińskiego słowa nocere - szkodzić) związanym z drażnieniem...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /19.12.2013 Znaków /890

  praca w formacie txt

Do góry