Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Blokada lędźwiowych zwojów współczulnych

   Chory leży na boku lub na brzuchu; położenie pod brzuch twardej poduszki zmniejsza lor-dozę lędźwiową i ułatwia wykonanie zabiegu. Należy oznaczyć wyrostek kolczysty kręgu LIV (który znajduje się na poziomie grzebieni biodrowych), a następnie oznaczyć dwa powyżej leżące wyrostki kolczyste Ln, i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /19.12.2013 Znaków /1 294

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szyny ortopedyczne wykonane z tworzyw termoplastycznych

  Wprowadzenie do użytku klinicznego tworzyw termoplastycznych zrewolucjonizowało zasady doraźnego zaopatrzenia ortopedycznego. Tworzywa te pod wpływem temperatury około 60°C stają się elastyczne i można jej łatwo dopasować do kształtów kończyn bez wywoływania ryzyka odleżyn. Materiały te występują w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /19.12.2013 Znaków /3 085

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gotowe szyny ortopedyczne

  Gotowe szyny ortopedyczne są urządzeniami konstrukcji metalowej, ułatwiającymi utrzymywanie wybranych ustawień kończyn. Szyny, używane podczas transportu osób poszkodowanych (złamania kości), mają za zadanie unieruchomienie bolesnych kończyn, podczas gdy szyny do użytku szpitalnego stwarzają częściej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /19.12.2013 Znaków /1 503

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opatrunki z opasek nasyconych żywicami poliuretanowymi

  W ostatniej dekadzie XX wieku doszło do rozpowszechnienia się sposobu unieruchamiania kończyn przy użyciu nowych tworzyw. Wprowadzono do użycia tzw. opatrunki półsztywne typu Soft-cast, umożliwiające tak zwane unieruchomienie czynnościowe. Znane wcześniej opaski sztywne, o podobnej do gipsu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /19.12.2013 Znaków /4 206

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Badanie bólu

  Badanie bólu polega na poznaniu jego cech, które omówiono w poprzedniej części rozdziału. Można określić czas trwania bólu, który jest wymierny. Trudniej poznać miejsce bólu, którego źródło może być zlokalizowane daleko od miejsca jego odczuwania. Najtrudniej ocenić stopień natężenia bólu, który jest...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /19.12.2013 Znaków /1 358

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Redresja stopniowa

  Postępowanie to wskazane bywa szczególnie u niemowląt i dzieci podatnych na uszkodzenia ośrodków kostnienia i skóry. Redresja stopniowa wskazana jest również w razie resztkowych następstw stanów zapalnych w stawie bądź konieczności powolnego przystosowania naczyń, nerwów i skóry do zmiany ustawienia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /19.12.2013 Znaków /1 270

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Blokady nerwów obwodowych

  Znieczulenie przewodowe (blokady) i wyłączenie bolesnych punktów(trigger points) ze względu na możliwość wystąpienia powikłań i infekcji powinno być wykonywane w zabezpieczeniu podobnym do warunków istniejących w sali operacyjnej. Okolica wykonywanej blokady powinna być wyjałowiona i okryta jałowymi...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /19.12.2013 Znaków /780

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Redresje z użyciem aparatów dynamicznych

  Ten sposób leczenia przykurczów wykorzystuje się m.in. u chorych po zabiegach wydłużania kości. Leczenie polega na przyłożeniu dynamicznej szyny (Dynasplint), która przez stały ciąg redresuje przykurcze. Znajduje ona swoje zastosowanie w leczeniu przykurczeń w stawie skokowym i kolanowym. Szyna dynamiczna...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /19.12.2013 Znaków /1 275

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Objawy zatrucia i leczenie

  Objawy zatrucia środkami analgezji przewodowej wynikają przeważnie z przedawkowania leku. Mogą być następstwem podania zwykłej dawki środka do tkanek bogato unaczy-nionych, skąd absorpcja do krwiobiegu odbywa się bardzo szybko, lub przypadkowego wstrzyknięcia do żyły. Podanie środka analgetycznego o...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /19.12.2013 Znaków /1 882

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nakładanie opatrunku

  Od umiejętności nakładania opasek zależy w dużej mierze jakość opatrunku gipsowego. Opaski powinny być nakładane bez napięcia, zachodzić dachówkowato na siebie i pokrywać przeznaczony do gipsowania obszar przed zakończeniem wiązania warstw głębiej leżących. Postępowanie to zapewnia należytą...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /19.12.2013 Znaków /955

  praca w formacie txt

Do góry