Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Magnetoterapia

  Do celów leczniczych wykorzystywane jest zmienne, impulsowe pole magnetyczne. Pole magnetyczne przenika równomiernie przez wszystkie tkanki. Przyczynia się do poprawy bilansu energetycznego komórki na skutek działania sił elektromotorycznych stabilizujących polaryzację błony komórkowej. Powoduje wzrost...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /19.12.2013 Znaków /1 293

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rola i zadania pielęgniarki w lecznictwie ortopedyczno--rehabilitacyjnym

  Leczenie chorych w ortopedii nakłada na pielęgniarki obowiązek profesjonalnego działania nie tylko w zakresie pielęgnowania i rozpoznawania potrzeb biopsychospołecznych, ale i zintegrowanego działania prowadzącego do wczesnej rehabilitacji pooperacyjnej.

  Aby to osiągnąć, każda pielęgniarka musi znać...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /19.12.2013 Znaków /3 444

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pielęgnowanie chorych po wylewie śródmózgo-wym

  Krwotoki mózgowe powstają w wyniku pęknięcia zmienionego chorobowo naczynia, przy współistniejącym często nadciśnieniu tętniczym. Stopień nasilenia i czas trwania może być różny. Podstawowym objawem dokonanego wylewu - udaru mózgowego są porażenia lub niedowłady połowicze, rozmieszczone w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /19.12.2013 Znaków /1 660

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Standardy opieki pielęgniarskiej

  Standardy pielęgniarskiej praktyki klinicznej ortopedycznej określają zasady i sposoby postępowania w opiece nad poszczególnymi grupami chorych, wyodrębnionymi na podstawie przyjętego kryterium, np. stanu zdrowia, zdolności do samoopieki, jednostki chorobowej lub specyficznej sytuacji, w której chory się...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /19.12.2013 Znaków /1 943

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pielęgnacja chorego w rehabilitacji po amputacji kończyn dolnych

  Do wygodnego noszenia protezy niezbędny jest zdrowy kikut. Do obowiązków pielęgniarki należy uczenie chorego pielęgnacji kikuta. Skórę kikuta należy lekko masować, prowadząc ruch w stronę linii szwów. Na kikut nie należy nakładać żadnych kremów, gdyż wywołują one macerację skóry. Chorego uczy się...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /19.12.2013 Znaków /1 930

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przygotowanie chorego do zabiegu operacyjnego

  Przygotowanie fizyczne chorego przez pielęgniarki zależy od rodzaju operacji i miejsca jej przeprowadzenia. Przygotowanie fizyczne może mieć szerszy lub węższy zakres. Szerszy zakres, tj. wieloetapowe przygotowanie chorego do zabiegu operacyjnego, obejmujące okres przygotowania psychicznego i fizycznego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /19.12.2013 Znaków /2 856

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Lecznicze usprawnianie

  Lecznicze usprawnianie, powszechnie zwane rehabilitacją medyczną, jest to postępowanie w odniesieniu do osób chorych lub niepełnosprawnych, zmierzające do jak najszybszego przywrócenia im możliwie największej sprawności fizycznej, psychicznej i zawodowej.

  Podstawowym środkiem medycznej rehabilitacji...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /19.12.2013 Znaków /1 066

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opieka pielęgniarska na OIOM - pooperacyjna

  Zasadą jest, że wszyscy pacjenci po zabiegach ortopedycznych w pierwszej dobie przebywają na OIOM.

  Głównym celem pielęgnacji na oddziale intensywnej opieki medycznej jest zwalczanie bólu. Niwelując ból. zapewniamy choremu komfort pooperacyjny. Ostry ból jest przyczyną powikłań związanych z zaburzeniami...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /19.12.2013 Znaków /1 303

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ćwiczenia ogólnie usprawniające -kondycyjne

  Ćwiczenia te mają poprawić ogólną sprawność pacjenta, która na ogół jest obniżona z powodu długotrwałej choroby i unieruchomienia. Stosuje się je w formie ćwiczeń indywidualnych i zespołowych, gier oraz zajęć sportowych. Zadaniem ćwiczeń ogólnie usprawniających jest kształtowanie ogólnej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /19.12.2013 Znaków /4 067

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Udział pielęgniarki w zespole terapeutycznym i rehabilitacyjnym

  Nowoczesne metody leczenia w ortopedii, krótkie pobyty chorych na oddziałach szpitalnych wymagają od zespołu terapeutycznego: lekarz, pielęgniarka, rehabilitant, psycholog spójności działania w opiece nad chorym. W działaniu określić należy: rodzaj operacji, metody pielęgnacyjne (standardy), sposoby...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /19.12.2013 Znaków /2 155

  praca w formacie txt

Do góry