Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Wady wrodzone kończyny górnej

  Problematyka wad wrodzonych kończyny gómej i ich leczenie nabrały w ostatnich dziesiątkach lat szczególnego znaczenia. Częstość występowania tych wad szacowana jest według ośrodków niemieckich na l na 3000 porodów, a według badaczy amerykańskich nawet na 1 na 2700 i obserwuje się tendencje...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /20.12.2013 Znaków /3 205

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Formy rehabilitacji społecznej

  Rehabilitacja społeczna ma na celu umożliwianie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu społecznym i pełnienia ról społeczno-zawodowych. Dokonuje się przede wszystkim przez wyrabianie zaradności osobistej, samodzielności, pobudzanie aktywności i umiejętności społecznych niepełnosprawnych;...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /20.12.2013 Znaków /3 111

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Okres zarodkowy a kościec

  Układ kostny powstaje z niezróżnicowanej i multi-potencjalnej tkanki mezenchymalnej. W 3. tygodniu po zapłodnieniu w przednio-bocznej części „przyszłego” tułowia zaczynają się pojawiać pączki tkanek, stanowiące zawiązki kończyn. Zawiązki kończyn górnych pojawiają się o 2-3 dni wcześniej od...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /20.12.2013 Znaków /2 617

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wspieranie zatrudnienia osób niepełnosprawnych

  Uzyskanie i utrzymanie odpowiedniego zatrudnienia i awansu zawodowego jest elementarnym składnikiem ogólnej rehabilitacji, otwierającym osobie niepełnosprawnej drogę do poprawy jakości życia. Niepełnosprawni mogą prowadzić samodzielną działalność gospodarczą, pracować w ogólnodostępnych zakładach...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /20.12.2013 Znaków /8 297

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Okres płodowy a układ kostny

  Od 9. tygodnia możliwe są już ruchy w stawie. W 11. tygodniu głowa k. udowej jest całkowicie uformowana w kształcie kuli. Od 11.-12. tygodnia płód zaczyna przyjmować tak zwaną pozycję płodową, to jest zgięcia, przy wiedzenia i rotacji zewnętrznej kończyn dolnych w stawach biodrowych. Pomiędzy 12. i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /20.12.2013 Znaków /807

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rehabilitacja społeczna i zawodowa

  Oprócz zabiegów leczniczych człowiek niepełnosprawny potrzebuje pomocy w usunięciu obiektywnych przeszkód w jego fizycznym i społecznym otoczeniu, utrudniających mu adaptację do niepełnosprawności i pełną rehabilitację. Pomoc tego rodzaju jest udzielana w procesie poradnictwa rehabilitacyjnego i polega...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /20.12.2013 Znaków /3 649

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fizykoterapia

  Pod pojęciem fizykoterapii rozumie się stosowanie w celach leczniczych różnych zabiegów fizycznych, które wywierają określony wpływ na organizm. Posługujemy się przy tym energią elektryczną, promieniową, termiczną oraz wodą i masażem. Bodźce fizyczne działają bezpośrednio na skórę lub błonę...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /19.12.2013 Znaków /2 955

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Terapia zajęciowa

  Terapia zajęciowa (ergoterapia, leczenie pracą) w systemie kompleksowej rehabilitacji jest jeszcze jednym środkiem leczniczym, mającym na celu przyśpieszenie powrotu utraconych funkcji narządu ruchu lub ich kompensacji przez wyrobienie funkcji zastępczych. Terapia zajęciowa jest uzupełnieniem i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /19.12.2013 Znaków /3 510

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ultradźwięki

  Ultradźwięki (UD) są to fale dźwiękowe, niesłyszalne dla ucha ludzkiego, o częstotliwości powyżej 20 000drgań na sekundę (20 kHz). Źródłem ultradźwięków jest płytka kwarcowa, turmalinowa bądź ferromagnetyczna, umieszczona w szybkozmiennym polu magnetycznym. Mechaniczne drgania płytki w tym polu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /19.12.2013 Znaków /1 925

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Elektroterapia

  W elektroterapii wykorzystuje się prądy stałe i prądy impulsowe o małej i średniej częstotliwości. Prąd stały, inaczej galwaniczny, działa stymulująco na zakończenia nerwów czuciowych, ruchowych, układ autonomiczny oraz bezpośrednio na włókna mięśniowe. Może wywierać działanie przeciwbólowe...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /19.12.2013 Znaków /1 374

  praca w formacie txt

Do góry