Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Wrodzone i nawykowe podwichnięcie lub zwichnięcie rzepki

  Definicja. Stan trwałego lub powtarzającego się nie-urazowego przemieszczania rzepki poza powierzchnie stawowe kości udowej określa jej nawykowe zwichnięcie lub podwichnięcie. Nawykowe zwichnięcie rzepki jest rzadko spotykane, częściej występujące jako wada wrodzona o utrwalonym charakterze...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /20.12.2013 Znaków /11 748

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Leczenie dysplazji dzieci powyżej 18. miesiąca życia

  Po ukończeniu 18. miesiąca życia mamy do czynienia z późnymi rozpoznaniami rozwojowego zwichnięcia stawu biodrowego bądź z niepowodzeniami dotychczasowego leczenia zachowawczego w postaci pod-wichnięć i zwichnięć stawu. Ta grupa dzieci wymaga leczenia operacyjnego. Nie dotyczy to dzieci z resztkową...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /20.12.2013 Znaków /1 149

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obraz radiologiczny - fazy choroby

  Faza początkowa (martwicy). Pierwszym objawem choroby na radiogramie jest zmniejszona nasada głowy kości udowej, która w porównaniu ze stroną zdrową jest niższa. Drugi istotny objaw to poszerzenie szczeliny stawu od strony przyśrodkowej. Jego pochodzenie nie jest do końca wyjaśnione; jako wytłumaczenie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /20.12.2013 Znaków /4 653

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jałowa martwica bliższego końca kości udowej jako następstwo leczenia zachowawczego lub operacyjnego

  Do czynników ryzyka wystąpienia martwicy zalicza się wiek chorego w chwili rozpoczęcia leczenia, stopień przemieszczenia głowy kości udowej i metody leczenia. Zaobserwowano częstsze występowanie tego powikłania wraz ze wzrostem wieku dziecka w chwili rozpoczęcia leczenia, jednak na cięższe postacie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /20.12.2013 Znaków /1 615

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Leczenie rozwojowej dysplazji stawu biodrowego w zależności od wieku w chwili ustalenia rozpoznania

  Celem leczenia jest uzyskanie koncentrycznej repo-zycji lub inaczej koncentrycznego ustawienia głowy k. udowej w panewce stawu biodrowego. Określenie „koncentryczne” oznacza takie usytuowanie głowy w panewce, w którym środek głowy k. udowej znajdował się w środku panewki. Wyniki wielu badań potwierdziły...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /20.12.2013 Znaków /1 370

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Młodzieńcze złuszczenie głowy kości udowej

  Młodzieńcze złuszczenie głowy kości udowej (mzgku) polega na przemieszczeniu się nasady głowy kości udowej względem przynasady bez zaistnienia jakichkolwiek uchwytnych czynników sprawczych. Pomimo braku jednoznacznego określenia etiologii schorzenia obecnie uznaje się, że jest to choroba...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /20.12.2013 Znaków /557

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szpotawość biodra dziecięcego

  Wada polega na zmniejszeniu kąta szyjkowo--trzonowego kości udowej.

  Pierwotne zaburzenie rozwoju chrząstki w obrębie szyjki k. udowej w okresie płodowym powoduje, iż możliwe jest zmniejszanie się kąta S-T w życiu poza-płodowym w wyniku działania sił mechanicznych. Wada ta nie zawsze jest w pełni...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /20.12.2013 Znaków /2 527

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Leczenie dysplazji stawu biodrowego w okresie noworodkowym i do czasu ukończenia 6. miesiąca życia

  Rozpoznanie rozwojowej dysplazji powinno być ustalone na oddziale noworodkowym, a leczenie rozpoczęte natychmiast. Pogląd, że leczeniem tym jest szerokie pieluszkowanie (np. potrójne), jest błędny. Niemniej zabezpiecza ono fizjologiczne w okresie noworodkowym ustawienie kończyn dolnych w stawach biodrowych w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /20.12.2013 Znaków /1 663

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wrodzony niedorozwój uda

  Zaburzenia rozwojowe uda mieszczą się w szerokiej gamie zmian, poczynając od całkowitego jego braku z nieprawidłowym rozwojem miednicy, do niedorozwoju z prawidłowym ukształtowaniem k. udowej. Pappasrozróżnia 9 postaci wady obejmującej całe udo, niemniej ta rzadka wada występuje na ogół w dwóch...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /20.12.2013 Znaków /498

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Leczenie dysplazji stawu biodrowego

  W grupie czynników zależnych od lekarza są: niewłaściwe wskazania i błędy w leczeniu. Szelki Pavlika są przeciwwskazane w leczeniu niestabilności stawów biodrowych spowodowanej zaburzeniem bilansu mięśniowego, jak na przykład w mielodysplazji, mózgowym porażeniu dziecięcym, artrogrypozie, patologicznym...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /20.12.2013 Znaków /8 378

  praca w formacie txt

Do góry