Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Uszkodzenia więzadeł i niestabilności stawu kolanowego

  Urazy stawu kolanowego rzadko doprowadzają do izolowanych uszkodzeń poszczególnych struktur, częściej natomiast są to obrażenia mnogie, dotyczące więzadeł, torebki stawowej, błony maziowej i łąko-tek. Więzadła stanowią najsilniejszą część aparatu torebkowo-więzadłowego i jeśli działająca...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /20.12.2013 Znaków /3 408

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chondromalacja rzepki (łac. chondromalatio patellae)

  Jest to jedno z najczęstszych zaburzeń stawu rzepkowo-udowego, zaliczane do zespołów przeciążenia, występujących u nastolatków. Dolegliwości dotyczą przedziału przedniego stawu kolanowego i są nasilone przez aktywność fizyczną związaną ze zginaniem kolan, np. wchodzenie i schodzenie ze schodów...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /20.12.2013 Znaków /1 195

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Więzadło krzyżowe przednie

  Uszkodzenia więzadła krzyżowego przedniego są częste. zwłaszcza u sportowców uprawiających dyscypliny sportu określane jako kontaktowe, np. piłkę nożną czy koszykówkę, wymagające częstych skoków, a ponadto narażające stawy kolanowe na ruchy skrętne. Z kolei uszkodzenia w dyscyplinach...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /20.12.2013 Znaków /3 695

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Urazowe zwichnięcie stawu kolanowego

  Urazowe zwichnięcie stawu kolanowego jest rzadkim obrażeniem kończyny dolnej. Powstaje w wyniku działania znacznych sił, np. w wypadkach komunikacyjnych z udziałem motocyklistów lub pieszych. Zwichnięcie kolana dzieli się na przednie, boczne, tylne, przyśrodkowe lub rotacyjne w zależności od kierunku...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /20.12.2013 Znaków /3 137

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uszkodzenia łąkotek

  Rola, jaką pełnią łąkotki, jest stale przedmiotem badań i dyskusji. Do najważniejszych funkcji należą:

  -    przenoszenie obciążeń (w wyproście kolana 60% przypada na łąkotkę boczną i 40% na łąkotkę przyśrodkową),

  -    poprawa kongruencji stawu,

  -    udział w biernej stabilizacji stawu,

  -...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /20.12.2013 Znaków /8 581

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fizjologiczna koślawość kolan

  Uważa się, że w prawidłowo ukształtowanych kończynach dolnych koślawość kolan nie powinna przekraczać kilku stopni. Odległość pomiędzy kostkami przyśrodkowymi obu stóp przy kolanach zetkniętych ze sobą nie powinna przekraczać 4 cm, ale nie zawsze jest to regułą. Fizjologiczna koślawość kolan...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /20.12.2013 Znaków /5 496

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Torbiel Bakera

  Przyczyny powstawania torbieli podkolanowych nie są dokładnie poznane. Przyjmuje się, iż do najczęstszych należą uszkodzenia tylnej torebki stawu kolanowego (przepuklina) oraz zapalenie kaletek maziowych w okolicy dołu podkolanowego.

  Zależnie od lokalizacji w okolicy podkolanowej, torbiel objawia się...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /20.12.2013 Znaków /876

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Występowanie obustronne i profilaktyczna stabilizacja drugiego stawu biodrowego

  Zwiększone ryzyko wystąpienia złuszczenia w prze-ciwstronnym stawie biodrowym nie budzi dyskusji. Istnieją jednak sprzeczne doniesienia na temat częstości występowania choroby obustronnie, wahające się od 20 do 80%. Częstość obustronnego mzgku rozpoznawanego w pierwszym badaniu waha się, według...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /20.12.2013 Znaków /1 664

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pierwotna protruzja panewki

  Przyczyny powstania tej deformacji dzielimy na pierwotne i wtórne. Przyczyny wtórne to choroby metaboliczne i zapalne, takie jak: osteomalacja, wrodzona łamliwość kości, choroba Pageta, zapalenie nieswoiste i swoiste stawu biodrowego - gruźlica, reumatoidalne zapalenie stawu oraz urazy i złamania panewki...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /20.12.2013 Znaków /3 720

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wrodzone zwichnięcie stawu kolanowego

  Wrodzone zwichnięcie stawu kolanowego zostało opisane po raz pierwszy w roku 1822 przez Chate-laine.

  Częstość występowania wady szacuje się jako

  1 przypadek na 100 000 żywo urodzonych, czyli 80 razy rzadziej aniżeli wrodzone zwichnięcie stawu biodrowego. Większość przypadków to wada sporadyczna...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /20.12.2013 Znaków /3 547

  praca w formacie txt

Do góry