Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Zespół cieśni kanału stępu

  Definicja. Zespół ten, będący analogiem zespołu cieśni kanału nadgarstka, spowodowany jest uciskiem n. piszczelowego tylnego i jego gałęzi końcowych w obrębie kanału stępu, pokrytego troczkiem mm. zginaczy, powodując ich neuropatię. Izolowana neuro-patia n. podeszwowego przyśrodkowego spowodowana...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /20.12.2013 Znaków /2 043

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wrodzone przywiedzenie przodostopia

  Wrodzone przy wiedzenia przodostopia jest wadą, w której przednia część stopy jest przywiedziona w stawie stępowo-śródstopnym (Lisfranca). Wada występuje u 1 na 1000 żywo urodzonych dzieci, przy czym u ponad połowy obustronnie. Zdarza się występowanie rodzinne. U około 10% dzieci z wrodzonym...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /20.12.2013 Znaków /3 066

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stopa serpentynowa

  Stopa serpentynowa została po raz pierwszy opisana przez McCormica i Blounta w 1949 r., ale prawdopodobnie jako pierwszy opisałją//e«/^ już w roku 1863.

  Definicja. Stopa serpentynowa uważana jest za rzadkie zniekształcenie, którego istotę stanowią nieprawidłowe relacje w obrębie stępu i przodostopia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /20.12.2013 Znaków /5 316

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inne ubytki promieni stopy

  Dotyczą one z reguły braku kk. śródstopia i palców od strony strzałkowej lub piszczelowej i rzadko występują jako wada izolowana. Przeważnie łączą się z takimi wadami, jak wrodzony brak strzałki czy piszczeli, oraz przewężeniami w obrębie goleni i stopy.

  Łagodniejszą formą wady jest wrodzone...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /20.12.2013 Znaków /697

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wrodzone wady palców stóp

  Obraz kliniczny. Liczba palców jest zwiększona. Palce dodatkowe (nadliczbowe) mogą zawierać wszystkie elementy normalnego palca lub tylko jego części. W zależności od tego, czy dodatkowe palce występują po stronie piszczelowej, czy strzałkowej, polidaktylię określamy jako preaksjalną lub...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /20.12.2013 Znaków /1 876

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przerost palców

  Obraz kliniczny charakteryzuje się zwiększoną i narastającą ze wzrostem dziecka długością i obwodem jednego lub więcej palców (ryc. 26.50). Przerost zarówno tkanek miękkich, jak i kości obejmuje często stopę (pes gigas, macropedia, hypertrophia con-genita pedis), a nawet wyżej leżące części...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /20.12.2013 Znaków /1 836

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Całkowite uwolnienie podskokowe (technika Simonsa)

  Definicja. Całkowita kapsuloligamentotomia skoko-wo-piętowo-łódkowa z przecięciem więzadła skokowo-piętowego międzykostnego. Uwolnienie tylne (patrz definicja) z możliwością wydłużenia ścięgna m. zginacza długiego palucha i niekiedy palców. Re-pozycja skokowo-piętowo-łódkowa (kompleksu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /20.12.2013 Znaków /1 873

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wysokie ustawienie rzepki (łac. patella alta)

  Uważa się, że zróżnicowana wysokość w ustawieniu rzepki w stosunku do kłykci kości udowych wiąże się z dolegliwościami przedziału rzepkowo-udowego i niestabilnością tego stawu. Powodem nieprawidłowego wysokiego ustawienia jest spastyczność w chorobach układu nerwowo-mięśniowego, np. w mózgowym...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /20.12.2013 Znaków /463

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Leczenie operacyjne poprawcze wrodzonej stopy końsko--szpotawej

  Możliwości przywrócenia prawidłowych stosunków anatomicznych w wyniku uwolnienia tkanek miękkich kończą się w wieku około 2,5 lat. Decydujący est nie wiek kalendarzowy, ale kostny dziecka oraz w łaściwości jego tkanki łącznej (np. cechy wiotkości stawowej, obecne u dziecka z wrodzoną stopą...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /20.12.2013 Znaków /6 751

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rzepka wieloczęściowa (łac. patella bipartita).

  Obecność dodatkowych jąder kostnienia w obrębie rzepki nadaje jej charakterystyczny obraz radiologiczny, a mianowicie składa się ona z kilku części. Poszczególne części kostne są połączone tkanką włóknistą i chrzęstną. Uraz może naruszyć połączenia i spowodować powstanie dolegliwości...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /kulka Dodano /20.12.2013 Znaków /789

  praca w formacie txt

Do góry