Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  PODSTAWY KLINICZNE POSTĘPOWANIA KOREKCYJNEGO

  W poprzednich rozdziałach wielokrotnie podkreślano już niemożność jednoznacznego zdefiniowania pojęcia "prawidłowa postawa ciała”. Z tych samych względów określenie "nieprawidłowa postawa ciała" jest mało precyzyjne, a w niektórych przypadkach wręcz dyskusyjne, W opracowaniach różnych autorów...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mieczyslaw Dodano /23.01.2014 Znaków /10 929

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZYCZYNY ZABURZEŃ STATYKI CIAŁA

  Przyczyny zaburzeń statyki ciała mogą być różne. Sporą rotę w tym względzie przypisuje się działaniu rozmaitych czynników zewnętrznych, które przeważnie nie stanowi bezpośredniej przyczyny wady, lecz może mieć wpływ na kształtowanie i utrwalanie się nawyku nieprawidłowej postawy, a nawet - w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mieczyslaw Dodano /23.01.2014 Znaków /16 965

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WADY POSTAWY W PŁASZCZYŹNIE STRZAŁKOWEJ

  Jak już wielokrotnie podkreślano, określenie wada postawy w płaszczyźnie strzałkowej jest mało precyzyjne, Podstawowy problem dotyczy tu kryteriów, pozwalających na jednoznaczne zakwalifikowanie jednostkowej postawy do tej grupy wad. Dotyczy on jednak raczej sylwetek z pogranicza postawy prawidłowej i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mieczyslaw Dodano /23.01.2014 Znaków /12 610

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POSTAWA WADLIWA

  W jednym z poprzednich rozdziałów, określenie postawa wadliwa przypisano tym odchyleniom od prawidłowej postawy, którym nie towarzyszą zmiany ukształtowania kręgosłupa. W omawianej grupie mogą się więc znaleźć. "drobnerlodchylenia od prawidłowej postawy, jakie obserwujemy zwykle w obrębie klatki...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mieczyslaw Dodano /23.01.2014 Znaków /8 646

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Układ kostno-stawowy i jego rola dla statyki ciała

  Układ kosino-stawowy pełni trojaką funkcję: podporową, ruchową i ochronną. Funkcji tych, zwłaszcza podporowej i mchowej, nie da się wprawdzie ściśle oddzielić od siebie, aczkolwiek można tu wskazać na jednoznaczną rolę czynności podporowych w statyce ciała. Odpowiednia budowa omawianego układu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mieczyslaw Dodano /23.01.2014 Znaków /10 619

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  REGULACJA POSTAWY W UJĘCIU NEUROFIZJOLOGICZNYM

  Zgodnie z cytowaną wcześniej zasadą Molliera, postawa ciała nie może być rozpatrywana w oderwaniu od systemu jej regulacji (sterowania). Bez udziału systemu regulacji nie jest bowiem możliwe wykonanie jakiegokolwiek zadania mchowego, a więc także i przyjmowanie określonej postawy, ani jej utrzymywanie w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mieczyslaw Dodano /23.01.2014 Znaków /13 174

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STATYKA CIAŁA W UJĘCIU ROZWOJOWYM

  Jedną z podstawowych cech postawy jest jej zmienność. Chodzi tu jednak nie tylko o pewne odchylenia od osobniczego wzorca (oscylowanie wokół tego wzorca), obserwowane w stosunkowo krótkich wycinkach czasu (np. w ciągu dnia), lecz przede wszystkim o istotne zmiany zachodzące w trakcie filo- i ontogenezy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mieczyslaw Dodano /23.01.2014 Znaków /18 538

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  "PRAWIDŁOWA POSTAWA CIAŁA"

  Według S. Bąka, W. Degi, M. Kutzner-Kozińskiej, K. Milanowskiej, D. Tylmana i innych autorów, postawą ciała nazywamy sposób trzymania się człowieka w swobodnej pozycji stojącej, albo swobodny układ ciała w tej pozycji, uwarunkowany podłożem morfologicznym i funkcjonalnym oraz odpowiednim nawykiem...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mieczyslaw Dodano /23.01.2014 Znaków /12 336

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DIAGNOZA JAKO PODSTAWA POSTĘPOWANIA KOREKCYJNEGO

  W ujęciu encyklopedycznym, termin diagnoza oznacza rozpoznawanie choroby na podstawie analizy zmian, jakie wywołuje ona w ustroju. Ponieważ chodzi tutaj o zmiany anatomiczne lub zaburzenia czynności różnych narządów, powyższy termin w szerszym ujęciu może również oznaczać rozpoznawanie (określanie)...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mieczyslaw Dodano /23.01.2014 Znaków /5 597

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zaburzenia statyki ciała

  Zaburzenia statyki ciała stanowią dziś poważny problem - przede wszystkim ilościowy. Wynika to głównie z faktu, iż wśród zaburzeń tych znajdują się m.in. rozmaite odchylenia od prawidłowej postawy ciała. Liczne występowanie wad postawy stało się z kolei powodem sporego zainteresowania tą...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mieczyslaw Dodano /23.01.2014 Znaków /4 231

  praca w formacie txt

Do góry