Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  REEDUKACJA POSTURALNA

  W poprzednich rozdziałach wielokrotnie już przewijał się problem reedukacji posturalnej. Skoncentrowano się w nich jednak na podstawach tego procesu oraz raczej na jego celach, a nawet na pewnych zagadnieniach organizacyjnych. Odpowiedziano więc niejako na podstawowe pytania dotyczące tego rodzaju...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mieczyslaw Dodano /23.01.2014 Znaków /2 849

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROFILAKTYKA ZABURZEŃ STATYKI CIAŁA

  W poprzedniej części opracowania przedstawiono podstawowe przyczyny zaburzeń statyki ciała. Profilaktyka tych zaburzeń nie polega jednak tylko na prostym eliminowaniu powyższych przyczyn (co zresztą często nie jest możliwe) bądź na łagodzeniu czynników patogennych. Zapobieganie powstawaniu i rozwojowi...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mieczyslaw Dodano /23.01.2014 Znaków /9 581

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KSZTAŁTOWANIE NAWYKU PRAWIDŁOWEJ POSTAWY

  Na początku podręcznika przedstawiono podstawowe zagadnienia dotyczące zarówno kształtowania nawyków w rozwoju osobniczym, jak i okoliczności oraz mechanizmów wytwarzania się nawyku nieprawidłowej postawy. W dalszych częściach opracowania zagadnienia te przewijały się jeszcze wielokrotnie, uzasadniając...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mieczyslaw Dodano /23.01.2014 Znaków /11 888

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYBRANE ASPEKTY METODYCZNE POSTĘPOWANIA KOREKCYJNEGO

  Skuteczność postępowania korekcyjnego zależy nie tylko od właściwego doboru środków i bezbłędnego wykonywania odpowiednich ćwiczeń korekcyjnych. Zależy ona również i od podejścia do całokształtu problemu. Ilość dzieci dotkniętych wadami postawy i wymagających w związku z tym takiego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mieczyslaw Dodano /23.01.2014 Znaków /2 698

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FORMY ĆWICZEŃ KOREKCYJNYCH

  Podobnie jak w wychowaniu fizycznym czy kinezyterapii, formy ćwiczeń korekcyjnych wiążą się ściśle z trojakiego rodzaju czynnikami: przestrzennymi, czasowymi oraz organizacyjnymi i oznaczają jak gdyby sposób, w jaki - korzystając z odpowiednich środków - osiąga się okreśłony cel.

  Czynnik...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mieczyslaw Dodano /23.01.2014 Znaków /9 444

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚRODKI POSTĘPOWANIA KOREKCYJNEGO

  W pojęciu środki postępowania korekcyjnego mieści się zarówno baza tego postępowania,, jak i stosowane w nim ćwiczenia oraz inne zabiegi, które na podłożu powyższej bazy umożliwiają realizację określonych zadań omawianego postępowania.

  Materialno-techniczną bazę postępowania korekcyjnego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mieczyslaw Dodano /23.01.2014 Znaków /6 717

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  METODY POSTĘPOWANIA KOREKCYJNEGO

  Termin ''metoda" oznacza świadomie i konsekwentnie stosowany sposób postępowania (działania) dla osiągnięcia określonego celu lub celów. Metody omawianego postępowania oznaczają więc rozmaite sposoby, za pomocą których korygowane i/lub kompensowane są zaburzenia statyki ciała, Sposoby te uwzględniają...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mieczyslaw Dodano /23.01.2014 Znaków /4 495

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BADANIA DODATKOWE W OCENIE ZABURZEŃ STATYKI CIAŁA

  W niektórych przypadkach stwierdzonych na podstawie badania fizykalnego zaburzeń statyki ciała, konieczne jest jeszcze wykonanie indywidualnie dobranych badań dodatkowych. Badania te służą zwykle określaniu podłoża zaistniałych zaburzeń, oraz rodzaju i stopnia zaawansowania zmian. Niejednokrotnie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mieczyslaw Dodano /23.01.2014 Znaków /8 640

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  METODY OCENY POSTAWY CIAŁA

  Niedoskonałość badania fizykalnego jako metody oceny postawy ciała, jego czasochłonność i trudność czytelnego przedstawienia i zarejestrowania wyników spowodowały, że na przestrzeni lat wypracowywano wciąż nowe metody takiej oceny. Jedne z nich miały nadawać się przede wszystkim do masowych badań...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mieczyslaw Dodano /23.01.2014 Znaków /5 563

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  METODY BADANIA STÓP

  Poza zwykłymi oględzinami i przedstawionymi wcześniej pomiarami stóp, w praktyce stosowane są również i inne, obiektywne metody oceny stóp. Właściwie nie używanym już dziś urządzeniem jest przyrząd kołeczkowy Matthias a,pozwalający na ocenę (zmierzenie) wysokości sklepienia stopy. O wiele...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mieczyslaw Dodano /23.01.2014 Znaków /3 221

  praca w formacie txt

Do góry