Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Tętnica szyjna wewnętrzna

  T. szyjna wewn. po przejściu przez znajdujący się w' obrębie piramidy kości skalistej kanał t. szyjnej wpada do zatoki jamistej, gdzie oddaje t. oczną, a następnie tuż obok skrzyżowania wzrokowego dostaje się do przestrzeni podpajęczynówkowcj (ryc. 15). W odcinku zbiornikowym odgałęziają się od niej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mieczyslaw Dodano /23.01.2014 Znaków /1 900

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tętnica mózgu środkowa

  T. mózgu środkowa biegnie jako dalszy ciąg 1. szyjnej wewn. w szczelinie bocznej („odcinek wyspowy"). Jest ona tu silnio poskręcana i najczęściej dzieli się na dwa główne pnie. Do przygranicznych powierzchni czołowych, ciemieniowych i skroniowych odchodzą rzędami większe gałęzie korowe, które należy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mieczyslaw Dodano /23.01.2014 Znaków /1 599

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tętnica mózgu tylna

  T. mózgu tylna, która jest gałęzią t. podstawnej, zaopatruje cały piat potyliczny mózgu, dolne i boczne powierzchnie płatów skroniowych, płat ciała inodzelowatego, ciałka czworacze, splot pajęczynówkowy tylnego odcinka komór bocznych (tt. naczyniówkowe tylne — aa. cliorioidcae post.), komorę III oraz...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mieczyslaw Dodano /23.01.2014 Znaków /796

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pokrywa czaszki

  Z punktu widzenia topografii głowa dzieli się na część mózgowy fncuro-cranium) i część twarzową (splanchnocraniura). Granica między nimi znajduje się na podstawie czaszki. W obrębie części mózgowej wyróżnia się z kolei obszar pokrywy czaszki i obszar podstawy czaszki.

  Czepiec stanowią płasko...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mieczyslaw Dodano /23.01.2014 Znaków /3 714

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mózgowie

  Mózg, międzymózgowie i śródmózgowie leżą w przestrzeni nadnamiotowei, natomiast móżdżek i tyło mózgowie w przestrzeni podnamiotowej. Granica między nimi przebiega mniej więcej na wysokości guzowatości potylicznej zewn. (proluberantia occipitalis ext.), ew. kresy karkowej górnej (linea nuchae sup.) (ryc...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mieczyslaw Dodano /23.01.2014 Znaków /3 159

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedni dół czaszkowy

  T. oponowa przednia (a. meningea ant.) jest gałęzią t. sitowej przedniej (a. eth-moidalis ant.) odchodzącej od t. ocznej (a. ophthalmica) będącej przedłużeniem t. szyjnej wewn. (a. earotis int.). Do przedniego dołu czaszkowego dostaje się przez blaszkę, sitową.

  Środkowy dół czaszkowy

  T. oponowa...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mieczyslaw Dodano /23.01.2014 Znaków /1 812

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Narząd statyczno-słuchowy

  Między narządem statyezno-słuchowym a narządem wzroku istnieją zasadnicze różnice dotyczące ich budowy. O ile narząd wzroku jest zbudowany z warstw, które przebiegają koncentrycznie, o tyle receptory, pomocnicze i dodatkowe części składowe narządu statyczno-słuchowego stoją jeden za drugim. Wynikiem...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mieczyslaw Dodano /23.01.2014 Znaków /1 083

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opona twarda i jej zaloki

  Opona twarda przedstawia sobą łącznolkankowy układ napinająco-podporowy czaszki, jak też aparat zawieszenia dla mózgu. Wyściela ona całkow icie wewnętrzną powierzchnię czaszki (dura parietalis) oraz tworzy wewnętrzne przegrody i zdwojenia (dura septalis). U dorosłych z wyjątkiem okolicy podstawy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mieczyslaw Dodano /23.01.2014 Znaków /7 581

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOKUMENTACJA POSTĘPOWANIA KOREKCYJNEGO

  Wszelkie postępowanie korekcyjne, przeprowadzane u osób z zaburzeniami statyki ciała, musi być indywidualnie udokumentowane. Dokumentacja jest jednak różna, w zależności od miejsca przeprowadzania tego postępowania. W placówkach wychowawczo-oświatowych podstawowym dokumentem jest bowiem "karta zająć...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mieczyslaw Dodano /23.01.2014 Znaków /2 109

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROFILAKTYKA I KOREKCJA ZABURZEŃ STATYKI CIAŁA

  Analogicznie do innych działań ukierunkowanych na kształtowanie zdrowia ludzkiego, również postępowanie korekcyjne musi być oparte o racjonalne przesłanki, czemu służyć ma m.in. znajomość zagadnień poruszanych w poprzednich częściach podręcznika. Wbrew pozorom, problem nie należy do prostych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mieczyslaw Dodano /23.01.2014 Znaków /3 154

  praca w formacie txt

Do góry