Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Śródpiersie (niediastinum)

  Jako śródpiersie rozumie się Lego rodzaju obszar łącznotkankowy, który po usunięciu płuca pozostaje jeszcze w obrębie klatki piersiowej (medium stat — to co znajduje się w środku). A zatem chodzi tu o przestrzeń, którą ograniczają obie opłucne śródpiersiowe. Ogólnie zostało przyjęte, że umowna...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mieczyslaw Dodano /23.01.2014 Znaków /1 726

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szczelina mięśni pochyłych

  Odchodzące od wyrostków poprzecznych kręgów szyjnych 3 mm. pochyłe tworzą piramidę mięśniową, do której wpukla się osklepek opłucnej (ryc. (W. Żebro 1 stanowi miejsce przyczepu dla m. pochyłego przedniego i środkowego (m. scalenus ant. et med.), natomiast żebro 2 dla m. pochyłego tylnego (m. scalenus...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mieczyslaw Dodano /23.01.2014 Znaków /3 354

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Położenie serca

  Położenie serca: serce ludzkie przemieszcza się daleko w lewą stronę, tak że prawie */3 jego ogólnej masy znajduje się na lewo od linii pośrodkowej ciała. U zdrowrego dorosłego człowieka uderzenie koniuszkowe znajduje się w 5 przestrzeni międzyżebrowej (PMŻ). Lewa granica serca przebiega skośnie od...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mieczyslaw Dodano /23.01.2014 Znaków /1 331

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klatka piersiowa i mostek

  a) Klatka piersiowa (lhorax)

  Istotny wpływ na kształt klatki piersiowej wywierają różnice wynikające z płci, konstytucji i wieku osobnika. Kształt klatki piersiowej odpowiada stożkowi o powierzchni przekroju mniejszej w górnym i większej w dolnym jego odcinku. Oś poprzeczna klatki piersiowej jest...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mieczyslaw Dodano /23.01.2014 Znaków /5 906

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Grasica

  Grasica leży między mostkiem, tchawicą i żż. ramienno-głowowymi. U dzieci >ięga ona swoimi 2 daleko w \ suniętymi płatami do dołu, do w orka osierdziowego. Zanikanie narządu rozpoczyna sie po 20 roku życia i prowadzi do powstania tzw. zamostkowego ciała tłuszczowego (corpus adiposum retro-stcrnale)...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mieczyslaw Dodano /23.01.2014 Znaków /948

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mostek (sternum)

  Od przodu żebra są utrzymywane razem przy pomocy mostka, który powstaje w życiu zarodkowym w wyniku zespolenia się ze sobą parzystych listków7 mostkowych. Wyjaśnia to przyczynę występujących czasami wrodzonych szczelin mostka (fissurae storni congenitac). Proces kostnienia mostka rozpoczyna się między...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mieczyslaw Dodano /23.01.2014 Znaków /1 549

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nerwy przeponowe

  Nerwy te w przebiegu rozwojowego zstępowania do dołu serca i przepony ulegają znacznemu wydłużeniu. Odejście ich od splotu szyjnego (plexus cervicalis> C3-C5) potwierdza tego rodzaju rozwój, jak też wyjaśnia przyczynę przypadkowo występujących dolegliwości oddechowych ew. zaburzeń motoryki przepony w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mieczyslaw Dodano /23.01.2014 Znaków /1 900

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gruczoł piersiowy (niamiiia)

  Topograficznie gruczoł piersiowy rozprzestrzenia się w tkance podskórnej na obszarze między 2 6 żebrem od brzegu mostka do linii środkowej pachowej. U kobiety, która nie rodziła brodawka rzutuje się na wysokości 4 przestrzeni międzyżebrowej. Pojedyncze troczki (retinacula) umocowują mocno gruczoł...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mieczyslaw Dodano /23.01.2014 Znaków /1 257

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tchawica

  Tchawica składa się z 16-20 półksiężycowa tych klamer chrząstkowych i przeciętnie długość jej wynosi około 12 cm. Elastyczne, podłużne napięcie tchawicy jest zapewnione z jednej strony przez pod- i nadgnykową pętlę mięśniową łączącą kość gnykową z krtanią, z drugiej zaś strony przez...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mieczyslaw Dodano /23.01.2014 Znaków /2 477

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Osklepek opłucnej

  Szczyty płuc tworzą wystającą ponad 1 żebrem szeroką, zaokrągloną kulę. Są one poza tym przykryte na kształt namiotu przez 3 mięśnie zębate (mm. scaleni), a opłucna oraz powięź wewnątrzpiersiowa (fascia endothoraciea) tworzą tu błoniaste zgrubienie —osklepek opłucnej (cupula pleurae), który...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mieczyslaw Dodano /23.01.2014 Znaków /2 171

  praca w formacie txt

Do góry