Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Rozwój noworodka w pierwszym miesiącu życia

  Poniżej opisano edukację sensomotoryczną niemowląt prezentujących różne warianty rozwoju w zakresie szeroko pojętej normy napięcia posturalnego. Rozwój niemowląt z napięciem prawidłowym (normotonia) przedstawiono w pełnym zakresie, natomiast w przypadku typu spastoidainego i atetoidalnego wskazano na...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bananowiec Dodano /24.01.2014 Znaków /9 145

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój kontroli środka ciężkości ciała

  W wyniku rozwoju napięcia posturalnego dochodzi do zmian położenia środka ciężkości ciała. W okresie noworodkowym znajduje się on w okolicy szyi, po czym stopniowo wraz z postępem integracji napięcia - przemieszcza się w dół, w kierunku miednicy i około 5-6 miesiąca życia lokalizuje się w okolicy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bananowiec Dodano /24.01.2014 Znaków /1 029

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój noworodka w drugim miesiącu życia

  Reprezentatywne umiejętności w 2 miesiącu życia:

  •    w supinacji zdolność do chwilowej kontroli głowy w linii środkowej

  •    w pronacji symetryczne unoszenie głowy

  Niemowlę nadal układa głowę asymetrycznie, gdyż nie ma jeszcze możliwości dłuższego utrzymania głowy w symetrii ze względu na...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bananowiec Dodano /24.01.2014 Znaków /5 622

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój integracji napięcia posturalnego we wzorcach reakcji nastawczych i równowagi

  Dziecko nabywa stosownych doświadczeń zarówno w pozycji supinacyjnej jak i pronacyjnej, dzięki temu stopniowo uzyskuje dominację reakcji nastawczych i równowagi we wzorcach postawy i ruchu. Rozwija się integracja napięcia zginaczy i prostowników posturalnych, co obserwujemy kolejno w poszczególnych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bananowiec Dodano /24.01.2014 Znaków /663

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój noworodka w trzecim miesiącu życia

  Reprezentatywne umiejętności w 3 miesiącu życia w pozycji supinacyjnej:

  •    długotrwałe utrzymywanie głowy w linii środkowej ciała

  •    łączenie kończyn górnych w linii środkowej i wkładanie obu dłoni do ust w pozycji pronacyjnej:

  •    umiejętność uniesienia głowy i klatki piersiowej nad...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bananowiec Dodano /24.01.2014 Znaków /7 380

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój orientacji w linii środkowej ciała

  Wraz z postępem rozwoju integracji napięcia posturalnego dochodzi do rozwoju organizacji wzdłuż linii środkowej ciała. Okres silnej symetrii występuje między 16 a 18 tyg. życia dziecka. Około 20 tyg. obserwuje się pierwsze próby przekraczania linii środkowej dotyczy to nie tylko ręki, ale także oczu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bananowiec Dodano /24.01.2014 Znaków /849

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój noworodka w czwartym miesiącu życia

  Reprezentatywne umiejętności w 4 miesiącu życia w pozycji supinacyjnej:

  •    sięganie do kolan

  •    przetaczanie na boki w pozycji pronacyjnej:

  •    podpór na kończynach górnych z ustawieniem łokci przed linią barków

  Rozwój w supinacji

  Występująca już od 3 mies. kontrola głowy i kończyn górnych w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bananowiec Dodano /24.01.2014 Znaków /8 456

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sensoryczny Rozwój niemowlęcia

  Celem niniejszej pracy jest opisanie rozwoju niemowlęcia - szczególnie sfery postawy i lokomocji - jako ciągu następujących po sobie doświadczeń sensomotorycznych, które warunkują kolejne stadia rozwoju oraz przedstawienie nieprawidłowości, wskazujących na zaburzenia rozwoju i utrudniających prawidłowe...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bananowiec Dodano /24.01.2014 Znaków /7 982

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tętnica udowa

  T. udowa i tt . biodrowe tworzą tu 3 układy krążenia obocznego; 1) w na jbliższej okolicy grzebienia kości biodrowej, 2) w obrębie stawu biodrowego, 3) w okolicy szyjki kości udowej. T. głęboka uda (a. profunda femoris), która z reguły odchodzi około 3-6 cm poniżej więzadła pachw inowego od t...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mieczyslaw Dodano /23.01.2014 Znaków /1 210

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Staw kolanowy

  Sław kolanowy jest stawem obrotowo-zawiasowym (troclioginglymus) i ze wszystkich stawów ciała ludzkiego ma on największą i najbardziej złożoną przestrzeń wewnętrzną. Największa ilość płynu mieści się w jamie stawowej w pozycji lekkiego zgięcia. W zakresie kształtu i przebiegu oba więzadła...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /mieczyslaw Dodano /23.01.2014 Znaków /1 927

  praca w formacie txt

Do góry