Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Rozwój dziecka w ósmym miesiącu życia

  Reprezentatywne umiejętności w 8 miesiącu

  •    pozycja „niedźwiadka”

  •    czworako wanie

  •    siadanie z pozycji pronacyjnej

  W 8 miesiącu życia, dzięki podejmowanym wcześniej próbom, dziecko potrafi unieść tułów i miednicę w górę i doskonaląc reakcje prostowania -stopniowo "pokonuje" wpływ STOS i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bananowiec Dodano /24.01.2014 Znaków /6 591

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój dziecka w dziewiątym miesiącu życia

  Reprezentatywne umiejętności w 9 miesiącu

  •    przemieszczanie się w pozycji „niedźwiadka”

  •    wstawanie z klęku obunóż trzymając się podpory

  •    chodzenie bokiem krokiem odstawno-dostawnym

  W tym okresie rozwojowym dziecko siada z pozycji supinacyjnej -opierając się kolejno na łokciu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bananowiec Dodano /24.01.2014 Znaków /5 999

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podsumowanie rozwoju w pierwszym roku życia

  W analizie rozwoju w poszczególnych pozycjach - supinacyjnej i pronacyjnej wybrane zostały te elementy, które wydają się najistotniejsze z punktu widzenia gromadzenia doświadczeń sensomotorycznych. Nawarstwianie się doświadczeń i wynikające z nich konkretne umiejętności stanowią istotę procesu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bananowiec Dodano /24.01.2014 Znaków /4 354

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój kontroli punktów kluczowych ciała

  W przypadku prawidłowego rozwoju mechanizmu antygrawitacyjnego rozwija się prawidłowa kontrola punktów kluczowych, która z kolei umożliwia rozwój wielu ważnych umiejętności. W przypadku zaburzenia mechanizmu antygrawitacyjnego kontrola punktów kluczowych ciała (głowy, obręczy barkowej i biodrowej) nie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bananowiec Dodano /24.01.2014 Znaków /3 802

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawa rozwoju motorycznego

  Dzięki stopniowo zdobywanym doświadczeniom sensoinotorycznym niemowlę wykształca niezbędne umiejętności, które wpływają na jakościowe i ilościowe aspekty rozwoju . Obserwuje się tu charakterystyczne prawa oraz kierunki rozwoju:

  •    od głowy do nóg, czyli cefalokaudalny - związany jest ze stopniowym...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bananowiec Dodano /24.01.2014 Znaków /3 847

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój noworodka w piątym miesiącu życia

  Reprezentatywne umiejętności w 5 miesiącu w pozycji supinacyjnej:

  •    chwytanie dłońmi za stopy

  •    przetaczanie na brzuch

  •    wykonywanie „dużych mostków” w pozycji pronacyjnej:

  •    oparcie na wyprostowanych kończynach górnych

  •    „pływanie”

  Rozwój w supinacji

  W leżeniu tyłem dziecko przylega...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bananowiec Dodano /24.01.2014 Znaków /9 163

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klasyfikacja rodzajów podstawowego napięcia posturalnego

  Różnego rodzaju dysfunkcje ośrodkowego układu nerwowego stanowią przyczynę nieprawidłowego podstawowego napięcia posturalnego, czyli hipotonii posturalnej. Stan taki powoduje aktywność w nieprawidłowych wzorcach motorycznych, co z kolei utrudnia lub uniemożliwia dalszy postęp w procesie centralnej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bananowiec Dodano /24.01.2014 Znaków /2 619

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój wielkości i rozkładu napięcia posturalnego

  Warunkiem realizacji prawidłowych wzorców ruchowych jest odpowiedni poziom podstawowego napięcia posturalnego zarówno w zakresie jego wielkości jak i rozkładu. Odpowiedni to znaczy na tyle duży, aby pokonać siłę grawitacji, ale też nie za wysoki, by nie hamować swobodnego wykonywania ruchów.(21)...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bananowiec Dodano /24.01.2014 Znaków /1 370

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hipotonia

  Hipotonia oznacza, obniżone podstawowe napięcie posturalne wykraczające poza granice normy (patologia), któremu towarzyszą dodatkowo zaburzenia charakterystyczne dla cięższych postaci z.r.p.o. i mózgowego porażenia dziecięcego.

  Charakterystyka różnych typów napięcia mięśniowego obejmuje opis...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bananowiec Dodano /24.01.2014 Znaków /761

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyhamowanie tonicznej aktywności odruchowej i rozdzielenie globalnych synergii mięśniowych

  Proces dojrzewania ośrodkowego układu nerwowego polega na stopniowym przejmowaniu kontroli ciała przez coraz to wyżej położone struktury mózgowia.(l,2,5,22, 23). Sterowanie postawą i ruchem od 0-6 mies. życia odbywa się na poziomie rdzenia i pnia mózgu, dominuje więc aktywność toniczna, co oznacza...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /bananowiec Dodano /24.01.2014 Znaków /2 858

  praca w formacie txt

Do góry