Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Osłuchiwanie płuc

  Każde z płuc dzieli się na piaty i segmenty.

  Płuco lewe składa się z dwóch piatów: górnego i dolnego, rozdzielonych szczeliną międzyplatową lewą.

  Płuco prawe składa się z trzech piatów; górnego, środkowego i dolnego, które także są oddzielone szczelinami międzypłatowymi.

  Płuca osłuchuje się...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /milka Dodano /27.01.2014 Znaków /6 830

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Badanie palpacyjne szyi u dziecka

  Dotykiem bada się ewentualne zniekształcenia (np. krótkość, pletwiastość), ruchomość, asymetrię (np. powiększone węzły chłonne, guzy), wole, nieprawidłowości w obrębie mięśnia sutkowo-obojczykowego (kręcz szyi), uwypuklenia, tętnienia, zmiany na skórze. Należy także zbadać tętno na...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /milka Dodano /27.01.2014 Znaków /1 291

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Osłuchiwanie serca

  Osłuchiwanie serca ma na celu ustalenie:

  -- jakie właściwości inają tony serca oraz odstępy między nimi, czy występują szmery nad sercem.

  Zasady osłuchiwania serca Zasady osłuchiwania fonendoskopem:

  - osłuchuje serce jedna osoba, własnym, dobranym fonendoskopem, zaopatrzonym w lejek i membranę...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /milka Dodano /27.01.2014 Znaków /8 624

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Węzły chłonne u dziecka

  Ocenie podlegają następujące cechy:

  wielkość - normalne węzły chłonne we wszystkich obszarach badanych mają wielkość do 3 mm (średnica ziarna śrutu, soczewicy);, większe mogą być w okolicy potylicznej, szyjnej, w dołach pachwinowych; ocenia się je porównawczo, używając określeń: wielkości...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /milka Dodano /27.01.2014 Znaków /2 403

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pomiar ciśnienia u dziecka

  Prawidłowe ciśnienie tętnicze krwi to wartości ciśnienia skurczowego i rozkurczowego poniżej 75 percentyla dla pici i wieku.

  Wysokie prawidłowe ciśnienie tętnicze krwi lo średnie wartości ciśnienia skurczowego i/lub rozkurczowego pomiędzy 90 a 95 percentylem dla pici i wieku.

  Podwyższone ciśnienie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /milka Dodano /27.01.2014 Znaków /2 263

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klatka piersiowa u dzieci

  Dotykiem ocenia się ucieplenie i wilgotność skóry (w miejscach symetrycznych), drżenie głosowe.

  Drżenie głosowe - lo lala dźwięku przechodząca przez oskrzela i pobudzająca przylegle tkanki do drgań. Drżenie głosowe bada się w ten sposób, że dłoń przykłada się do klatki piersiowej i prosi...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /milka Dodano /27.01.2014 Znaków /2 139

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ocena rozwoju somatycznego i biologiczne układy odniesienia

  Na ocenę rozwoju somatycznego składają się: pomiary ciała (antropometryczne), porównanie wyników badania z biologicznymi układami odniesienia (normami) oraz icli właściwa interpretacja. Ocena rozwoju somatycznego może być jednorazowa lub długofalowa. Ta pierwsza polega na doraźnym określeniu, czy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /milka Dodano /27.01.2014 Znaków /2 535

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Badanie palpacyjne jamy brzusznej u dzieci

  Badanie palpacyjne dzieli się na powierzchowne i głębokie. Badanie to ma udzielić odpowiedzi na następujące pytania:

  czy struktura powłok i zawartość jamy brzusznej są prawidłowe?

  czy stwierdza się powiększenie narządów wewnętrznych?

  czy stwierdza się nieprawidłowe opory (badanie powierzchowne i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /milka Dodano /27.01.2014 Znaków /9 525

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Badanie głowy dziecka

  Ocenia się wielkość głowy uwzględniając wiek dziecka, proporcje w stosunku do pozostałych części ciała (część twarzowa, część mózgowa). Cechą charakterystyczną głowy niemowlęcia i małego dziecka są: mała twarz, duża mózgoezaszka. Mała i szeroka twarz niemowlęcia jest wynikiem słabego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /milka Dodano /27.01.2014 Znaków /4 400

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odrębności wywiadu pediatrycznego

  Zbieranie danych o chorobie powinno się odbywać we właściwym czasie, w odpowiednich warunkach i w atmosferze przyjaznej dla pacjenta i jego opiekunów. Podczas zbielania wywiadu badany pacjent przebywa z rodzicami (opiekunami) i badającym w tym samym pomieszczeniu.

  W wyjątkowej sytuacji (zagrożenie życia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /milka Dodano /27.01.2014 Znaków /1 687

  praca w formacie txt

Do góry