Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Choroby genetycznie uwarunkowane - wiadomości ogólne

  Chorobę genetyczną można /.definiować jako odchylenie od stanu prawidłowego powstałe na skutek zmiany w zapisie lub przekazywaniu informacji genetycznej zapisanej w DNA. Może ono być przekazywane z pokolenia na pokolenie lub powstawać de novo.

  Wobec braku możliwości leczenia większości chorób...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /milka Dodano /27.01.2014 Znaków /7 923

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mutacje dynamiczne

  Przyczyną tych mutacji jest obecność tzw, niestabilnych sekwencji DNA, należących do grupy sekwencji powtórzonych. Są zbudowane z licznych powtórzeń sekwencji dwu-, trój- lub czteronukleotydowych, a ich rozmieszczenie w genomie ludzkim jest w miarę regularne. Charakteryzuje je duży polimorfizm, co...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /milka Dodano /27.01.2014 Znaków /1 287

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Choroby autosomalne dominujące

  1.    Ogólna charakterystyka

  a.    Pojedynczy zmutowany aliel danej choroby (stan jak u heterozygoty) wystarcza do ujawnienia się choroby i jest przekazywany („pionowo”) z pokolenia na pokolenie.

  b.    Choroba występuje z jednakową częstością u obu pici.

  e. Ryzyko wystąpienia choroby u potomstwa osoby...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /milka Dodano /27.01.2014 Znaków /3 155

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Biologiczne układy odniesienia

  Są to tabele liczbowe i siatki eentylowe.

  Tabele liczbowe zawierają wartości średnich arytmetycznych i odchyleń standardowych w odniesieniu do określonego wieku oraz płci. Zakres wartości (średnia X + I SD) wyznacza tzw. normę, a X + 2 SD - szeroką normę.

  Siatki eentylowe. Centyle to...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /milka Dodano /27.01.2014 Znaków /2 651

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ocena rozwoju psychoruchowego u dzieci

  Ocena rozwoju -psychoruchowego stanowi integralną część badania fizykalnego każdego zdrowego i chorego dziecka.

  Rozwój. Istotą rozwoju jest stałe przekształcanie i doskonalenie morfogenezy oraz czynności komórek i narządów ciała. Przemiany te doprowadzają do ukształtowania dojrzałego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /milka Dodano /27.01.2014 Znaków /2 262

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Badanie neurologiczne u dzieci

  Niedojrzałość o.u.n. i związane z tym odrębności w rozwoju neurofizjologicznym małego dziecka sprawiają, że klasyczne metody badania neurologicznego mają w odniesieniu do niego ograniczone zastosowanie. Wcześniaki, noworodki i niemowlęta powinny być oceniane według szczególnych kryteriów. W badaniu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /milka Dodano /27.01.2014 Znaków /7 572

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Molekularne podstawy dziedziczenia - pojęcia ogólne

  A.    Genom człowieka lo kompletna sekwencja DNA (całkowita nić DNA) organizmu ludzkiego, zawierająca całą informację genetyczną. Genom człowieka zawiera 30 000 genów strukturalnych, zbudowanych z DNA, który jest kodem do wytwarzania specyficznych łańcuchów składających się z reszt aminokwasów...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /milka Dodano /27.01.2014 Znaków /12 439

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Objaw Orlolaniego

  Objaw Orlolaniego - przeskakiwania. Niemowlę leży na plecach. Kończyny dziecka zgięte pod kątem prostym w stawach kolanowych ujmuje się w ręce tak, aby kciuki leżały po stronie wewnętrznej uda, a reszta palców na zewnętrznej powierzchni. Wykonując ruch zgięcia w stawach biodrowych do kąta 90“...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /milka Dodano /27.01.2014 Znaków /812

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obiaw Barlowa

  Obiaw Barlowa - wyważania. Noworodek jest ułożony na plecach, kończyny dolne ustawione swobodnie w zgięciu w stawach biodrowych 30-40°. Badany jest osobno każdy staw biodrowy. Technika badania polega na przemieszczeniu głowy kości udowej poza panewkę stawu biodrowego przez łagodne uciśnięcie kciukiem...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /milka Dodano /27.01.2014 Znaków /629

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Badanie palpacyjne głowy u dziecka

  Obmacywaniem głowy ocenia się spoistość i twardość kości czaszki, zwracając uwagę na ewentualne zgrubienia, przerwanie, ciągłości (krwiak, uraz) bądź bole-sność uciskową kości czaszki lub wyrostków sutkowatych.

  U niemowląt ocenia się ogniska rozmiękania potylicy (objaw krzywicy czynnej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /milka Dodano /27.01.2014 Znaków /2 777

  praca w formacie txt

Do góry