Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Stany zagrożenia życia u dzieci

  Stanem zagrożenia życia nazywa się niewydolność podstawowych układów ustroju, takich jak: układ nerwowy (ośrodkowy i obwodowy), układ oddechowy i układ krążenia. Układy te mogą się znajdować w stanie zarówno nadmiernego pobudzenia, jak i porażenia ich czynności. Niewydolność powyższych układów...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /milka Dodano /27.01.2014 Znaków /4 126

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ocena stanu ogólnego noworodka

  Badanie kliniczne (przedmiotowe) noworodka powinno być dwuetapowe. Wstępną ocenę stanu noworodka przeprowadza się bezpośrednio po urodzeniu na sali porodowej. Na tym etapie należy zwrócić uwagę na:

  -    adaptację pourodzeniową noworodka ze szczególnym uwzględnieniem czynności oddychania i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /milka Dodano /27.01.2014 Znaków /2 743

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wstrząs

  Wstrząs jest stanem, w którym zapotrzebowanie tkanek organizmu na tlen nie może być wystarczająco pokryte jego dostarczaniem (niedobór tlenowy).

  Podział. Rozróżnia się zależnie od przyczyny następujące rodzaje wstrząsu:

  a.    wstrząs krwotoczny (hipowolemiezny) - wywołany zmniejszeniem objętości...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /milka Dodano /27.01.2014 Znaków /5 148

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasady intensywnego leczenia w ostrych zatruciach

  Trucizną jest każda substancja dostarczona ciału, strawiona lub powstała wewnątrz organizmu, która powoduje lub może powodować chorobę (według W, Martina, 1957).

  Dziecko zatrute powinno być przyjęte na oddział intensywnej terapii dziecięcej (OITD) lub OIT dla dorosłych lub do ośrodka toksykologii...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /milka Dodano /27.01.2014 Znaków /1 431

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ocena stanu dziecka po przyjęciu do OIT

  Badania pomocnicze w czasie przyjęcia do OITD nie mają większego znaczenia. Wykonuje się je w okresie późniejszym, po zabezpieczeniu podstawowych czynności życiowych i po usunięciu łub wyrównaniu zaburzeń ogólnoustrojowych (kwasicy, zaburzeń jonowych). Konieczne jest zabezpieczenie zarówno środka...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /milka Dodano /27.01.2014 Znaków /2 470

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zespól TRPS

  Zespól TRPS [del(8q)| występuje w dwóch formach: TRPS l (tricho-rldnophalan-geal lype / syndrome wskutek delecji 8q24.1; charakteryzuje się niezwykle typowym wyglądem twarzy z gruszkowatym nosem, rzadkimi i cienkimi włosami i stożkowatym wyglądem nasad kości) i TRPS 11, czyli zespól Langera i Giediona...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /milka Dodano /27.01.2014 Znaków /614

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wskazania i zasady oferowania oraz przeprowadzania badań prenatalnych

  Wobec ograniczonych ciągle możliwości leczenia chorób genetycznie uwarunkowanych niezmiernie ważnym zagadnieniem jest zapobieganie im. Diagnostyka prena-(alna jest najhardziej skuteczni) form;) poradnictwa genetycznego. Obie te formy działania są w stanie istotnie zmniejszyć liczbę, ciężkich chorób...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /milka Dodano /27.01.2014 Znaków /10 157

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Postępowanie z dzieckiem z wadami wrodzonymi

  A. Dziecko z wadami wrodzonymi zawsze należy skierować do poradni genetycznej.

  Ii. Jeżeli ze względu na stan ogólny dziecka nie można go przetransportować do poradni genetycznej, a rokowanie co do przeżycia jest zle, konieczne jest postępowanie diagnostyczne, które umożliwi określenie przyczyny choroby w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /milka Dodano /27.01.2014 Znaków /2 187

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Resuscytacja oddechowo-krążeniowa u dzieci

  Zasady zostały opracowane przez Grupę Pediatryczną Międzynarodowego Komitetu Łącznikowego ds. Resuscytacji (The Paediatric Life Support Working Party orthe Eu-ropean Resuscitation Council); opublikowano je w 2000 r. [ 2, 3 |. Ustalenia powyższe zmieniły zasady podobnego dokumentu z roku 1998 11 j. W roku...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /milka Dodano /27.01.2014 Znaków /14 062

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Działania zaawansowane - zmiany

  I. Do wentylacji poleca się użyć worka samorozprężalnego oraz maski twarzowej lub krtaniowej albo rurki dotchawiezej (zależy lo od doświadczenia ratowników oraz dostępnego sprzętu).

  2.    Wymagane jest potwierdzenie wprowadzenia rurki dotchawiczej do tchawicy za pomocą kapnografii lub wykrycia dwutlenku...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /milka Dodano /27.01.2014 Znaków /1 275

  praca w formacie txt

Do góry