Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Ropne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych u nowordka

  Ropne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych występuje u co trzeciego noworodka z posocznicą.

  Etiologia. Najczęstsze czynniki etiologiczne odpowiedzialne u noworodków za zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych to - Escherichia coli i inne pałeczki jelitowe Gram-u jemne, Slreptococcus agalactiae i Listeria...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /milka Dodano /27.01.2014 Znaków /3 748

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Resuscytacja noworodka

  Ma na cci u przywrócenie prawidłowych funkcji oddychania i krążenia. Wszystkie osoby mające kontakt z, noworodkiem (lekarze, pielęgniarki i położne) powinny być przeszkolone i biegle w zakresie resuscytacji.

  Zabiegów resuscytacji wymaga 50-80% noworodków urodzonych przedwcześnie.

  Czynniki ryzyka...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /milka Dodano /27.01.2014 Znaków /8 264

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ostra niewydolność oddechowa u dzieci

  Ostra niewydolność oddechowa (o.n.o.) to niemożność utrzymania homeostazy ustroju (pH) bez konieczności stosowania oddechu zastępczego.

  Etiopatogeneza. O.n.o. może być ośrodkowa (uszkodzenie o.u.n.); obturacyjna (niedrożność dróg oddechowych - ciało obce); restrykcyjna (zmniejszenie powietrz-ności...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /milka Dodano /27.01.2014 Znaków /4 629

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Utrata przytomności dziecka

  Utratą przytomności nazywa się stan, w którym człowiek nie reaguje na bodźce środowiska zewnętrznego, w tym szkodliwe, a na bodźce wewnętrzne reaguje ospale, lub też nie oddziałuje na nie w ogóle.

  Etiopalogeneza. Do najczęstszych przyczyn utraty przytomności u dzieci należą: urazy czaszki, stany...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /milka Dodano /27.01.2014 Znaków /1 861

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Postępowanie diagnostyczne i lecznicze na oddziale intensywnej terapii

  Jest ono trzyctapowe.

  Etap 1 obejmuje przywrócenie i podtrzymywanie czynności życiowych oraz wyrównanie zaburzeń, które powstały w wyniku niewydolności czynności życió-wych. W okresie tym działania lecznicze muszą być podejmowane szybko, według określonych protokołów postępowania. Działania takie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /milka Dodano /27.01.2014 Znaków /861

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stan drgawkowy u dzieci

  Stan drgawkowy jest to trwający 30 min i dłużej napad drgawkowy lub też nawracające napady, między którymi dziecko nie odzyskuje świadomości.

  Etiopatogeneza. Drgawki to wynik nadmiernych i synchronicznych wyładowań elektrycznych grupy neuronów o.u.n.

  Drgawki mogą być idiopatyczne lub wywołane przez...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /milka Dodano /27.01.2014 Znaków /1 811

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stany zagrożenia życia w przebiegu zatruć

  Stan zagrożenia życia w zatruciach jest najczęściej stanem przejściowym. Środek trujący wywołuje czasową niewydolność określonych czynności ustroju (np. zatrucie barbituranami wywołuje ostrą niewydolność oddechową), ale po jego wydaleniu łub usunięciu z ustroju stan zagrożenia życia powinien...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /milka Dodano /27.01.2014 Znaków /8 668

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ciała obce w przełyku dziecka

  Ciała obce stanowią najczęstszą przyczynę niedrożności dróg oddechowych. W razie podejrzenia obecności ciała obcego należy je jak najszybciej próbować usunąć.

  U niemowlęcia ciało obce w drogach oddechowych próbuje się usunąć, wykonując uderzenia w plecy lub uciskanie mostka. Ratownik układa...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /milka Dodano /27.01.2014 Znaków /2 518

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyposażenie OIT

  OIT musi mieć odpowiednie wyposażenie, personel i sposób pracy, tak aby u każdego chorego w nim leczonego można było zastosować każdą formę leczenia bezpośrednio w miejscu, w którym przebywa. Organizacja i wyposażenie OIT wymagają spełnienia określonych przepisami standardów. OIT pracują w ramach...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /milka Dodano /27.01.2014 Znaków /2 355

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozpoznanie śmierci pnia mózgu

  Mimo maksymalnego zaangażowania zespołu medycznego i stosowania nowoczesnych metod leczenia nie zawsze udaje się uniknąć nieodwracalnego uszkodzenia narządów, w tym mózgu. Do takich sytuacji dochodzi najczęściej w wyniku albo bezpośredniego urazu głowy, albo - pośrednio - w wyniku niekontrolowanego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /milka Dodano /27.01.2014 Znaków /3 548

  praca w formacie txt

Do góry