Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Przepuklina oponowo-rdzeniowa

  Zespół dysrafii, obejmujący tam dwudzielną, przepuklinę oponową, przepuklinę oponowo-rdzeniową, przepuklinę mózgową i bezmózgowie, jest następstwem nie-zarośnięcia cewy nerwowej w 3-4 tyg. życia płodowego.

  Tarń dwudzielna to najłagodniejsza postać wady, polegająca na niezrośnięeiu się tylnych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /milka Dodano /27.01.2014 Znaków /2 451

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zapalenie płuc u noworodków

  Zapalenie płuc jest najczęstszą postacią zakażeń u noworodków.

  Etiologia. Czynniki etiologiczne zależą od okresu zakażenia i zasadniczo nie różnią się od wywołujących posocznicę czy zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych w tym okresie. Nabyte zapalenia płuc w okresie noworodkowym są wywoływane też...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /milka Dodano /27.01.2014 Znaków /2 431

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Choroba hemolityczna noworodka

  W pr/.cbiegu choroby hemolitycznej noworodka dochodzi do niszczenia krwinek płodu opłaszczonych swoistymi przeciwciałami matczynymi. Do immunizacji dochodzi podczas poprzednich ciąż w wynikli przedostania się krwinek płodu do krwiobiegu matki w trakcie porodu, poronienia, zabiegów diagnostycznych i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /milka Dodano /27.01.2014 Znaków /6 451

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Choroby serca i układu krążenia u dzieci

  Wady serca należą do najczęściej występujących anomalii wrodzonych w okresie noworodkowym. Etiologia w większości przypadków jest nieznana. Mniej więcej w 10% przypadków decydują czynniki genetyczne (trisomia 21, 13, 18, zespół Turnera) oraz czynniki wirusowe działające w 4-6 tyg. embriogenezy, np...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /milka Dodano /27.01.2014 Znaków /3 520

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zakażenie układu moczowego u noworodków(z.u.m.)

  Częstość występowania z.u.m.: noworodki donoszone - l%, wczcśniaki - 3%; częściej (pięciokrotnie) u chłopców - u nich też częściej niż u dziewczynek stwierdza się w tym okresie wady układu moczowego.

  Etiologia. Najczęstszy patogen: Escherichia coli.

  Objawy kliniczne. Objawowe z.u.m. u noworodków...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /milka Dodano /27.01.2014 Znaków /1 196

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Martwicze zapalenie jelit (NEC)

  Występuje u noworodków urodzonych przedwcześnie i sporadycznie u noworodków donoszonych. Patogeneza wiąże się z uszkodzeniem ściany jelita pod wpływem niedotlenienia, niedokrwienia i czynników zakaźnych, nakładającym się na niedojrzałość mechanizmów obronnych noworodka. Najczęściej zajęty jest...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /milka Dodano /27.01.2014 Znaków /2 849

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ubytek przegrody między komarowej (VSD)

  Jest to najczęstsza wrodzona wada serca. Ubytek może być umiejscowiony w części błoniastej, mięśniowej, w okolicy stożka poniżej zastawki aortalnej (podnaczy-niowy) lub w kilku miejscach przegrody międzykomorowej. Objawy zależą od wielkości przecieku krwi:

  - przy objętości przecieku < 50% —> szmer...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /milka Dodano /27.01.2014 Znaków /1 003

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zakażenie wirusem HIV u noworodka

  Wirus 1-1IV jest czynnikiem etiologicznym zespołu nabytego upośledzenia odporności (AIDS). 14-40% noworodków zakażonych matek ulega zakażeniu podczas ciąży. Do zakażenia noworodka może dojść wewnątrzmacicznie, okoloporodowo oraz po urodzeniu, najczęściej w trzecim trymestrze ciąży. Najistotniejszymi...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /milka Dodano /27.01.2014 Znaków /2 342

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zakażenia bakteryjne u noworodków

  Występują u 1-5 na 1000 żywo urodzonych noworodków, a icłi częstość wzrasta u noworodków przedwcześnie urodzonych. Do zakażenia może dojść w następujący sposób:

  przezlożyskowo, w przebiegu bakteriemii u matki,

  -    drogą wstępującą,

  w wyniku aspiracji płynu owodniowego lub krwi podczas...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /milka Dodano /27.01.2014 Znaków /4 008

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Posocznica u noworodka

  Posocznica jest zespołem objawów klinicznych spowodowanych obecnością bakterii i ich jadów (toksemia) we krwi noworodka.

  Objawy kliniczne. Posocznica noworodkowa może się objawiać pod postacią

  różnych objawów - od początkowo .subtelnych i nieswoistych po piorunujące objawy wstrząsu:

  -...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /milka Dodano /27.01.2014 Znaków /4 446

  praca w formacie txt

Do góry