Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Niewydolność serca

  Patofizjologia. Układ krążenia małego dziecka różni się od układu krążenia u dorosłego w zakresie podstawowych elementów decydujących o stanie wydolności serca (częstość rytmu serca, kurczliwość mięśnia sercowego, obciążenie wstępne i obciążenie następcze).

  -    U noworodka są małe...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /milka Dodano /27.01.2014 Znaków /4 889

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Leczenie przewlekłej niewydolności serca

  -    Postępowanie w przewlekłej niewydolności serca w wieku dziecięcym zależy od przyczyny, która ją wywołała. Ponieważ najczęściej jest lo wada serca, możliwe jesl leczenie przyczynowe - korekcja chirurgiczna wady serca.

  -    W leczeniu farmakologicznym największe zastosowanie mają: digoksyna, leki...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /milka Dodano /27.01.2014 Znaków /3 591

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Napadowy częstoskurcz nadkomorowy

  Jest to najczęstsze objawowe zaburzenie rytmu serca u dzieci. Może się pojawiać w każdym wieku; częściej obserwuje się je u dzieci młodszych.

  Etiopatogeneza. W przybliżeniu w 90% przypadków częstoskurcz powstaje w mechanizmie reentry - fali nawrotnego pobudzenia (wielokrotnego pobudzania tym samym...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /milka Dodano /27.01.2014 Znaków /3 730

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Komorowe zaburzenia rytmu serca

  Przedwczesne pobudzenia komorowe powstają w komorach, dystalnie do rozwidlenia pęczka Misa. W zapisie EKG zespól QRS ma morfologię inną niż morfologia zespołu rytmu podstawowego, pojawia się przedwcześnie, nic poprzedza go zalamek P, wychylenie zalamka T i odcinka ST najczęściej jest przeciwne do kierunku...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /milka Dodano /27.01.2014 Znaków /4 930

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wady wrodzone serca

  Wady wrodzone serca są największym problemem w kardiologii dziecięcej. Występują z częstością około 10 na I000 żywo urodzonych dzieci. Większość wad wymaga leczenia kardiochirurgicznego (operacje w krążeniu pozau,strojowym i bez użycia krążenia pozaustrojowego), przede wszystkim w I r.ż. dziecka...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /milka Dodano /27.01.2014 Znaków /4 040

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kardiomiopatia przerostowa

  Etiologia. Jest prawdopodobnie najczęstszą genetycznie uwarunkowaną chorobą serca.

  Przerost mięśnia sercowego prawie zawsze jest asymetryczny. Najczęściej zajęta jest przegroda międzykomorowa. Przerost mięśnia może być obecny od razu po urodzeniu lub we wczesnym okresie życia, ale w większości...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /milka Dodano /27.01.2014 Znaków /1 657

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sinica

  -    Sinica występuje wówczas, gdy stężenie odtienionej hemoglobiny wynosi powyżej 5 g%. Orientacyjna ocena utlenowania krwi tętniczej na podstawie zabarwienia skóry jest niewiarygodna; bardziej miarodajny jest stopień zasinienia ję-. zyka i błon śluzowych.

  -    W różnicowaniu kardiologicznych i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /milka Dodano /27.01.2014 Znaków /2 014

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kardiomiopatia rozstrzeńiowa

  Kardiomiopatia rozslrzeniowa może być pierwotna i wtórna. Wtórna kardiomiopatia rozslrzeniowa może być następstwem przebytego zapalenia mięśnia sercowego, nieprawidłowego odejścia lewej tętnicy wieńcowej od tętnicy płucnej, koarklacji aorty. Zmiany pierwotne mogą dotyczyć nie tylko lewej, lecz...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /milka Dodano /27.01.2014 Znaków /1 545

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tony serca

  Pierwszy (on serca powstaje na początku skurczu komór, synchronicznie z zamknięciem zastawek przedsionkowo-komorowych. Jest najgłośniejszy na koniuszku serca. Na głośność I tonu wpływają wibracje zastawki dwudzielnej

  i mięśnia sercowego oraz pojemność lewej komory. Wzmocnienie 1 lonu występuje w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /milka Dodano /27.01.2014 Znaków /2 366

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Badanie radiologiczne klatki piersiowej

  Badanie radiologiczne klatki piersiowej dostarcza informacji o wielkości i kształcie serca oraz o stanie łożyska naczyniowego płuc.

  - Do oceny wielkości serca używa się wskaźnika sercowo-piersiowego. Jest on ilorazem maksymalnego poprzecznego wymiaru serca i maksymalnego poprzecznego wymiaru klatki...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /milka Dodano /27.01.2014 Znaków /1 096

  praca w formacie txt

Do góry