Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Pokrzywka

  Pokrzywka powstaje wskutek miejscowego rozszerzenia naczyń krwionośnych i przesięku płynu z małych naczyń krwionośnych do górnej warstwy skóry właściwej, co jest związane z uwolnieniem z komórek różnych mediatorów zapalenia (histaminy, serotoniny, leukolrienów, prostaglandyn, kalikreiny)...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /milka Dodano /28.01.2014 Znaków /1 297

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ograniczone zapalenie zewnętrznego przewodu słuchowego

  Etiologia. Czyrak powstaje w części chrzęstnej przewodu na skutek zakażenia gron-kowcowcgo mieszków włosowych i otaczającej je skóry. W wyniku drapania, nadmiernego czyszczenia przewodu słuchowego zewnętrznego lub zmiany stanu miejscowego skóry w przewodzie słuchowym (pi f, wilgotność, równowaga flory...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /milka Dodano /28.01.2014 Znaków /1 358

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obrzęk naczynioruchowy

  Etiopatogencza choroby jest związana z mechanizmami immunologicznymi, a mediatorami procesu są: histamina, leukotrieny i kininy wazoaktywne. W obrzękach stwierdza się rozszerzenie naczyń, ucieczkę białka i płynów ustrojowych oraz nacieki z komórek zapalnych - leukocytów, eozynofilów, komórek tucznych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /milka Dodano /28.01.2014 Znaków /730

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Grzybica przewodu słuchowego zewnętrznego

  Etiologia. Najczęstszym patogenem jesl Aspergillus niger, rzadziej występują Absi-tlia, Candida albicans, Mm nr. Rhizopus.

  Szerokie, stosowanie antybiotyków (ogólnie, lub miejscowo), steroidotcrapia, leczenie immunosupresyjnc powodują zaburzenia biocenozy ustroju poprzez zniszczenie flory rezydencyjnej, co...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /milka Dodano /28.01.2014 Znaków /1 729

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Alergia pokarmowa u dzieci

  Etiopatogeneza. Nieprawidłowe reakcje na różne składniki pożywienia można podzielić na alergie oraz nietolerancje pokarmowe, W obu schorzeniach zwykły pokarm jest główną przyczyną dolegliwości pacjenta.

  Alergia pokarmowa występuje u osób z pewną predyspozycją genetyczną do rozwoju chorób atopowyeh...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /milka Dodano /28.01.2014 Znaków /5 968

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Półpasiec uszny

  Etiologia. Schorzenie lo wywołują wirusy ospy wietrznej mające powinowactwo do zwojów czuciowych nerwów czaszkowych i odpowiadających im pól skóry. Zapalenie szerzy się drogą nerwów wspólczuinych i czuciowych. Zmianom zapalnym mogą ulegać inne nerwy czaszkowe i zwoje szyjne. Uszkodzenie nerwu twarzowego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /milka Dodano /28.01.2014 Znaków /1 696

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mukowiscydoza

  Mukowiscydoza jest najczęstszą uwarunkowaną genetycznie chorobą monogenową, dziedziczącą się aulosomalnie recesywnie. Zmiany chorobowe występują głównie w układzie oddechowym i przewodzie pokarmowym, a dotyczą gruczołów zewną-t r z w y d z i e 1 n i c zy c h.

  Etiopatogeneza. Przyczyną mukowiscydozy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /milka Dodano /28.01.2014 Znaków /4 656

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ciała obce w przełyku

  Ciała obce dostają się do przełyku zazwyczaj przypadkowo - w czasie zabawy zostają odruchowo połknięte. Są to najczęściej monety, guziki, części zabawek. Drugi typ ciał obcych stanowią ciała obce pokarmowe łub te, które dostają się do przełyku razem z pokarmem (kości, ości, duże...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /milka Dodano /28.01.2014 Znaków /1 797

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ciała obce nosa i nosogardła

  Ciała obce w jamie nosa spotyka się najczęściej u dzieci i u osób chorych psychicznie. Zazwyczaj są to drobne przedmioty, takie jak: koraliki, pestki, ziarna roślin strączkowych, papier, plastelina, baterie do zegarka. Najczęściej ciało obce przenika do jamy nosa przez nozdrza przednie, rzadziej przez...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /milka Dodano /28.01.2014 Znaków /3 145

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przerost migdałków podniebiennych

  Migdalki podniebienne leżą obustronnie między lukami podniebienno-językowymi a podniebienno-gardlowymi. Mają kształt owalny; ich powierzchnię pokrywa błona śluzowa z 10-20 drobnymi zagłębieniami, które prowadzą do wnętrza migdałka. Są to krypty migdałkowe; przechodzą one w głąb miąższu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /milka Dodano /28.01.2014 Znaków /1 142

  praca w formacie txt

Do góry