Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Pielęgnacja roślin

  Polega ona z jednej strony na określonych zabiegach mechanicznych ułatwiających rozwój roślin, np. na okopywaniu, redleniu, przerywaniu, palikowaniu, a z drugiej strony na ochronie roślin uprawnych przed chwastami, chorobami i szkodnikami. Ocenia się, że kosztem roślin uprawnych żyje na świecie ok. 7500...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /3 382

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Orientacyjny bilans żywności na świecie i w Polsce

  Głównymi źródłami surowców roślinnych i zwierzęcych, wykorzystywanymi w produkcji żywności na świecie, są: rolnictwo łącznie z ogrodnictwem, a w dalszej kolejności zasoby mórz i wód śródlądowych oraz produkty pochodzenia leśnego. Niewielkie stosunkowo ilości żywności są obecnie produkowane przez...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /5 327

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proces technologiczny i proces produkcyjny

  Procesem technologicznym nazywa się ciąg operacji i procesów jednostkowych, następujących w określonej sekwencji czasowej, począwszy od chwili odbioru surowca do chwili otrzymania gotowego produktu (rys. 1.3).

  Proces produkcj i określa się najogólniej jako działalność ludzką przystosowującą zasoby i...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /8 287

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zbiór albo sprzęt ziemiopłodów

  Ma on również wpływ na wysokość i jakość plonów. Ważne są tu takie czynniki, jak odpowiedni termin zbioru roślin oraz sposób wykonywania sprzętu. Od terminu zbioru, a więc od dojrzałości roślin, zależy ich przydatność do konsumpcji lub przerobu, ogólna masa zebranego surowca oraz zawartość w nim...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /2 121

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rolnicza produkcja żywności i jej główne czynniki

  Rolnictwo jest jedną z podstawowych dziedzin gospodarki, której głównym celem jest dostarczenie żywności albo bezpośrednio do konsumpcji, albo po przetworzeniu w zakładach przemysłu spożywczego.

  Podobnie jak technologia żywności, tak i rolnictwo mogą być różnie rozumiane ze względu na jego zakres. W...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /8 986

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hiperfosfatemia

  Hiperfosfatemię rozpoznaje się, gdy wartości fosforu we krwi przekraczają górną granicę normy dla wieku.

  Przyczyny. Miperfosfatemia może być spowodowana nadmierną podażą fosforanów. Dotyczy to szczególnie niemowląt karmionych mlekiem krowim czy też mieszankami mlecznymi. Do zwiększonego wchłaniania...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /milka Dodano /28.01.2014 Znaków /5 243

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hipofosfatemia

  Uwzględniając czas wystąpienia hipofosfatemii oraz następstwa kliniczne, można wyróżnić postać ostrą, najczęściej wiążącą się z przesunięciem fosforanów do komórek, oraz postać przewlekłą, do której najczęściej prowadzą trzy pierwsze grupy patologii. W okresie noworodkowo-niemowlęeym...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /milka Dodano /28.01.2014 Znaków /6 338

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hiperkalcemia

  W okresie noworodkowo-niemowlęcym najczęściej stwierdza się jatrogenną hi-perkalcemię, spowodowaną nadmierną podażą wapnia i/lub witaminy D. Ta przyczyna powinna być brana pod uwagę w pierwszej kolejności przed rozszerzeniem rozpoznania o rzadsze zespoły chorobowe. Pierwotna nadczynność przytarczyc...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /milka Dodano /28.01.2014 Znaków /5 533

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Choroba Hirsehsprunga

  Jest lo choroba wrodzona, powstała w wyniku odcinkowego brakli śródśeiennyeh zwojów nerwowych w dystalnej części jelita grubego z wtórnym poszerzeniem światła proksymalnej części okrężnicy i utrudnionym oddawaniem stolca.

  Eliopalogeneza. Przyczynę choroby wiąże się z mutacją genu RET albo genu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /milka Dodano /28.01.2014 Znaków /2 080

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niedobór arantytrypsyny

  Niedobór arantytrypsyny - inhibitora aktywności proteaz, syntetyzowanego w wątrobie - jest najczęstszą wrodzoną przyczyną cholestazy wewnątawątrobowej u niemowląt oraz rozedmy płuc w wieku dorosłym.

  Etiologia. Choroba dziedziczy się autosomalnie recesywnie. Niedobór jest związany z mutacją genu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /milka Dodano /28.01.2014 Znaków /3 168

  praca w formacie txt

Do góry