Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Produkcja I spożycie mleka

  Mlekiem nazywa się płynną wydzielinę gruczołów mlecznych ssaków. W naszych warunkach mleko otrzymuje się głównie od krów. Według przyjętych norm winno ono stanowić produkt całego i nieprzerwanego doju zdrowych i prawidłowo odżywionych krów, bez domieszek siary, do którego nic nie dodano i z którego nic...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /2 248

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Produkcja I spożycie ziemniaków

  Produkcja ziemniaków pod względem masy zajmowała u nas do niedawna pierwsze miejsce wśród płodów rolnych. Przeciętny roczny zbiór ziemniaków w latach 1986-1990 wynosił w Polsce ok. 36 min t, co stanowiło ok. 12% światowej produkcji i dawało 3. miejsce. W latach 1996-2000 zbiory te spadły do 23,6 min t, a...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /3 773

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Produkcja żywca rzeźnego i mięsa

  Żywcem rzeźnym nazywa się zdrowe zwierzęta hodowane specjalnie z przeznaczeniem do produkcji mięsa lub usunięte z hodowli. Do zwierząt rzeźnych zalicza się bydło, trzodę chlewną, owce, konie, kozy, króliki i drób.

  Ze zwierząt tych tylko trzoda chlewna jest hodowana z przeznaczeniem do produkcji żywca...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /4 941

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uprawa i plon buraków cukrowych

  Burak cukrowy {Beta vulgaris var. saccharifera) jest rośliną dwuletnią, należącą do rodziny komosowatych (Chenopodiaceae). W pierwszym roku tworzy ona zgrubiały korzeń, który po wykopaniu i odcięciu z niego górnej części razem z liśćmi (tzw. ogłowienie buraków) jest transportowany do cukrowni.

  Buraki...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /6 118

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Produkcja i spożycie jaj kurzych

  Jajo jest żeńską komórką rozrodczą ptaków, zawierającą wszystkie składniki pokarmowe niezbędne do rozwoju zarodka. Jaja konsumpcyjne to przede wszystkim jaja kurze przeznaczone do spożycia. Jaja innych ptaków, jak kaczek, gęsi, przepiórek, perliczek itd. trafiają do handlu bardzo rzadko.

  W Polsce...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /4 983

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uprawa, zbiory i spożycie owoców i warzyw

  Owoce i warzywa są to jadalne części roślin, niekiedy całe rośliny, spożywane w stanie surowym, bądź w postaci przetworzonej. Podział na owoce i warzywa ma charakter praktyczno-użytkowy, ponieważ niektóre botanicznie owoce właściwe (powstałe z zalążni słupka kwiatowego) są zaliczane do warzyw...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /3 021

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Produkcja i spożycie zbóż

  Ziarno zbóż botanicznie jest ziarniakiem albo owocem suchym, niepękającym, jednonasiennym, charakterystycznym dla roślin z rodziny traw (Gramineae). Do zbóż uprawnych zalicza się pszenicę, żyto, jęczmień i owies (wchodzą one do podrodziny jęczmieniowatych - Hordeae), a następnie kukurydzę, proso...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /2 377

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Budowa i skład chemiczny ziarna zbożowego

  W ziarnie zbóż można wyróżnić pod względem botanicznym trzy elementy: okrywę, bielmo i zarodek (rys. 2.1).

  Okrywa, zwana potocznie łuską albo łupiną, stanowi ok. 8% masy ziarna. Składa się ona z okrywy owocowej (zewnętrznej), utworzonej ze ścianek zalążni i zbudowanej z 5-8 warstw komórek...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /1 721

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wartość konsumpcyjny handlowa i technologiczna zbóż

  Zboża są surowcem do wyrobu mąki, kaszy, płatków, zbożowych koncentratów spożywczych i in. Pszenica i żyto są typowymi zbożami chiebowymi.Podstawowe wymagania jakościowe skupowanego ziarna zbóż z przeznaczeniem do przetwórstwa dotyczą takich wyróżników, jak cechy organoleptyczne ziarna (wygląd, barwa...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /4 503

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przemysł spożywczy i jego rola w gospodarce żywnościowej

  Przemysł spożywczy stanowi u nas jedną z blisko dwudziestu gałęzi przemysłowych. Zgodnie z dawną „klasyfikacją przemysłu spożywczego” Głównego Urzędu Statystycznego (obowiązującą od 1971 r. do końca 1990 r.) dzielił się on na następujące branże:

  1)    przemysł chłodniczy    10) przemysł...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /6 067

  praca w formacie txt

Do góry