Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Czyszczenie ziarna zbóż

  Czyszczenie zboża przeprowadza się już w gospodarstwie rolnym podczas młocki, a następnie w spichrzach, młynach i kaszarniach. Podczas młocki oddziela się ziarno od plew, słomy, chwastów, kamieni itp. Czyszczenie to nie zawsze jest dostateczne, dlatego gruntowniej przeprowadza się te zabiegi w magazynach...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /1 333

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wrażenia smakowe

  W potocznym znaczeniu smak w ocenie organoleptycznej oznacza całość wrażeń doustnych, natomiast w naukowym - wyłącznie wrażenia odbierane tylko za pomocą smaku. Receptory smaku znajdują się na środkowej powierzchni kubków smakowych zlokalizowanych na brodawkach smakowych na języku. Z każdej komórki...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /2 698

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czyszczenie okopowych, warzyw i owoców

  Biorąc pod uwagę dużą liczbę rodzajów i gatunków powyższych surowców, różne kierunki ich przerobu, bardzo różną wytrzymałość techniczną wreszcie bardzo różny stopień ich zanieszyszczenia (ilościowy i jakościowy) - należy się liczyć z dużą liczbą sposobów czyszczenia i urządzeń.

  Czyszczenie...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /1 410

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wrażenia odbierane za pomocą zmysłu dotyku

  Są to wrażenia bardzo różnorodne odbierane za pomocą mechanoreceptorów rozmieszczonych na powierzchni ciała i w nieco głębszych warstwach skóry, w ścięgnach i mięśniach.

  Do receptorów znajdujących się na powierzchni (czyli somestetycznych) zalicza się ciałka Meissnera i koszyczkowe receptory...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /1 459

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czyszczenie zwierząt po uboju, mleka i jaj

  Czyszczenie zwierząt rzeźnych po ich wykrwawieniu ma na celu otrzymanie czystych tusz zwierzęcych, trzeba więc przede wszystkim usunąć głowę, racice, ściągnąć skórę i usunąć narządy wewnętrzne. Tak złożony proces obróbki musi być dostosowany do gatunku zwierzęcia (np. oparzenie i usuwanie...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /4 788

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Połów ryb

  Ryby (Pisces) są zmiennocieplnymi kręgowcami wodnymi, oddychającymi za pomocą skrzeli i mającymi kończyny w postaci parzystych płetw. Różne ryby dostosowały się do życia w różnych typach środowisk wodnych i ze względu na występowanie w nich dzieli się je na ryby słodkowodne, morskie i wędrowne. Te...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /4 072

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przydatność owoców i warzyw do przerobu

  Przydatność owoców i warzyw do przerobu jest uzależniona od ich cech morfologicznych związanych w dużym stopniu z gatunkiem i odmianą, od składu chemicznego, odpowiedniej dojrzałości itp. Szczególnie cenione są takie cechy, od których zależy wydajność gotowego produktu i jego jakość. Dobra...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /2 365

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skup surowców rolnych

  Skup i transport produktów rolnych ze względu na masę, wartość, rozdrobnienie gospodarstw rolnych, sezonowość produkcji, różną trwałość i jakość surowców, lokalizację zakładów, stan dróg (zwłaszcza w zimie), specjalne środki transportowe i inne czynniki stanowi poważne zagadnienie technologiczne...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /2 812

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nasiona oleiste

  Do roślin oleistych zalicza się rośliny, których nasiona lub owoce zawierają 20-70% tłuszczu. Rośliny oleiste uprawiane w strefie międzyzwrotnikowej i podzwrotnikowej zawierają zwykle powyżej 50% tłuszczu. Należą do nich palma kokosowa, olejowiec, atalia, migdałowiec zwyczajny, oliwnik europejski...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /1 199

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rzepak

  Rzepak {Brassica napus oleifera) i rzepik {Brassica rapa oleifera) należą do rodziny krzyżowatych (Cruciferae). Są to rośliny ozime i jare, uprawiane w klimacie umiarkowanym. Istnieje wiele odmian rzepaku i rzepiku, z których otrzymuje się oleje o różnym składzie. W Polsce są uprawiane głównie odmiany...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /3 308

  praca w formacie txt

Do góry