Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Odkształcanie ciał stałych

  Brak jest dotąd opracowanych teorii ujmujących w sposób kompleksowy duże odkształcenia oraz duże i skończone naprężenia, chociaż często takie odkształcenia i naprężenia spotyka się w praktyce. Reologia zajmuje się nieskończenie małymi odkształceniami spowodowanymi naprężeniami, gdy odległość...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /3 607

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zatrucia jadem kiełbasianym (botulizm)

  Clostridium botulinum wytwarza 5 egzotoksyn (wydzielanych z komórek do środowiska), z których A, B i E odgrywają największą rolę w zatruciu u ludzi, a C i D u zwierząt. Botulizm obserwuje się u ludzi najczęściej w przypadku spożycia produktów niewłaściwie utrwalonych, przechowywanych przez dłuższy...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /2 725

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odkształcenie lepkosprężyste

  Materiał, który wykazuje właściwości tak ciała stałego sprężystego typu Hooke’a, jak i płynu niutonowskiego i jest wrażliwy na szybkość deformacji, nazwano lepkosprężystym (rys. 4.1f). Wiele produktów spożywczych wykazuje tę właściwość, np. mięso, drób, ryby, wilgotne ziarna zbóż, wiele owoców...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /2 195

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zatrucia wywołane przez Clostridium perfringens

  Zatrucia występują najczęściej po spożyciu żywności gotowanej, a następnie przechowywanej przez pewien czas. Przetrwalniki bowiem wielu szczepów przetrzymują gotowanie, smażenie i pieczenie. Jeżeli gotowana potrawa nie jest spo-

  żyta na świeżo, istnieje niebezpieczeństwo, że przetrwalniki...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /1 402

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metody filtrowania

  Filtracja polega na zatrzymywaniu stałych (niekiedy ciekłych) cząstek - zawiesin na porowatej przegrodzie (filtrze), a przepuszczaniu cieczy lub gazu, stanowiących ośrodek dyspersyjny. Odgrywa ona doniosłą rolę w wielu działach technologii żywności, tam gdzie chodzi o produkcję klarownych ekstraktów i...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /3 072

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zatrucia wywołane przez bakterie z rodzajów Yibrio i Campylobacter

  Yibrio cholerae powodują jedną z najostrzej przebiegających chorób zakaźnych wywołanych przez bakterie przenoszone drogą ustną - cholerę.

  Przenoszenie przecinkowca cholery może odbywać się za pośrednictwem wody, żywności, a także przez kontakt osobisty. Choroba występuje na całym świecie...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /4 759

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zdrowotność produktów spożywczych

  Na zdrowotność żywności składa się wiele czynników, a więc nie tylko właściwy pod względem chemicznym zestaw składników pokarmowych, strawność i przy-swajalność, świeżość, sposób bezpośredniego przygotowania do spożycia, ale także brak jakichkolwiek zagrożeń dla zdrowia po spożyciu...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /10 534

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podział tłuszczowców

  W żywieniu i technologii żywności istotne znaczenie mają następujące właściwości tłuszczów:

  -    tłuszcze nadają smarowność żywności ułatwiającą połykanie kęsa, czynią strukturę produktu mniej zwięzłą i wytrzymałą na rozciąganie, przyczyniają się np. do kruchości mięsa czy...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /1 062

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Witaminy

  Witaminy stanowią grupę związków organicznych o bardzo różnej budowie chemicznej. Są one konieczne dla normalnego rozwoju i funkcjonowania organizmu i chociaż zapotrzebowanie na nie pod względem ilościowym jest bardzo małe, gdyż wynosi, zależnie od rodzaju witaminy, od paru (Lig do kilkudziesięciu |Lig...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /4 474

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Składniki mineralne

  Składniki mineralne, ze względu na ich stosunkowo niewielką w porównaniu do cukrowców, tłuszczów i białek ilość w żywności, zalicza się do składników uzupełniających. W analizie żywności są określane jako popiół, tj. pozostałość po spaleniu w niezbyt gorącym płomieniu i wyprażeniu do stałej...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /5 649

  praca w formacie txt

Do góry