Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Niektóre dyfuzyjno-cieplne aspekty suszenia żywności

  Suszenie żywności wilgotnej jest operacją dyfuzyjno-cieplną polegającą na odparowaniu (niekiedy sublimacji) wody. Zaczyna się od powierzchni materiału w następstwie różnicy prężności pary wodnej nad jego powierzchnią i w otaczającym powietrzu. Ogrzewanie, zarówno materiału, jak i powietrza...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /4 303

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kiszenie kapusty

  W Polsce kisi się kapustę w dużych ilościach sposobem domowym (setki tys. ton rocznie) i w warunkach przemysłowych. Ukiszona kapusta, łącznie ze świeżą jest głównym warzywem spożywanym w Polsce. W 1993 r. produkcja kapusty w Polsce wynosiła 1890 tys. ton i stanowiła 32% ogólnej produkcji warzyw. W...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /2 841

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kiszenie ogórków

  Ogórki, w przeciwieństwie do kapusty, nie mogą być zbyt długo przechowywane, dlatego większość ogórków (ogólny zbiór w 1993 r. wynosił 365 tys. ton) spożywana jest w stanie ukwaszonym biologicznie lub chemicznie. Ogórki ukiszone przez fermentację, sposobem domowym, jak i przemysłowym, są umiarkowanie...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /7 098

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sterylizacja żywności przed zapakowaniem i aseptyczne pakowanie

  Sterylizacja żywności w masie przed pakowaniem jest bardziej nowoczesna od apertyzacji. Umożliwia ona wykorzystanie zasady HTST, ale jest trudniejsza do zrealizowania w praktyce, gdyż wymaga technicznych rozwiązań, umożliwiających natychmiastowe ogrzanie produktu do stosunkowo wysokich temperatur (zwykle...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /6 420

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wpływ wody na reakcje chemiczne w żywności

  Woda bierze udział w różnych reakcjach, począwszy od bardzo prostych do bardzo złożonych. Reakcje chemiczne zachodzą praktycznie w każdym zakresie aw, ale z różną szybkością (rys. 13.5), przy czym w niektórych typach reakcji i przy określonych wartościach avv woda może nawet zmieniać kierunek...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /3 723

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sterylizacja

  Sterylizacja cieplna polega na ogrzewaniu produktu w temperaturach przekraczających 100°C. Jej celem jest praktycznie całkowite termiczne zniszczenie drobnoustrojów.

  W warunkach przemysłowych rzadko uzyskuje się absolutną sterylność produktu, zresztą teoretycznie nie jest ona w ogóle możliwa do...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /10 723

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Technologiczne aspekty szybkiego zamrażania i rozmrażania

  Zamrażanie żywności metodami współczesnej technologii obejmuje następujące działy: 1) szybkie zamrażanie, 2) przechowywanie w stanie zamrożenia, 3) transport chłodniczy i 4) rozmrażanie.

  Na wstępie materiał poddawany zamrożeniu powinien być odpowiednio przygotowany, przy czym szczególne znaczenie ma...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /3 971

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chemiczne metody modyfikowania skrobi

  Skrobia naturalna ulega stosunkowo łatwo depolimeryzacji, głównie wskutek hydrolizy. Również grupy wodorotlenowe reszt glukozowych skrobi łatwo wchodzą w reakcje z różnymi związkami chemicznymi, tworząc połączenia estrowe, eterowe i in. Do skrobi modyfikowanych należą produkty, które nie uległy zbyt...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /5 196

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Termiczne niszczenie drobnoustrojów w żywności

  Metody utrwalania żywności wykorzystujące wysokie temperatury wywołują tak korzystne jak i negatywne zmiany w żywności. Do pozytywnych zmian należy inaktywacja drobnoustrojów i enzymów powodujących psucie się żywności, niszczenie toksyn oraz przeprowadzanie niektórych związków zawartych w żywności z...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /5 335

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Procesy biotechnologiczne w technologii żywności

  Proces biotechnologiczny w znaczeniu najogólniejszym oznacza zastosowanie systemów biologicznych do celów produkcyjnych i usługowych. Systemem biologicznym mogą być żywe organizmy, organa, tkanki, komórki, części komórek, enzymy, a ostatnio i geny.

  Procesy biotechnologiczne odgrywają szczególną rolę w...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /4 905

  praca w formacie txt

Do góry