Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Użycie azotu jako czynnika utrwalającego

  Sama nazwa tego pierwiastka gazowego (gr.: a - nie, zoo - żyje) sugeruje abiotyczny charakter tego bardzo „inertnego” pierwiastka, który w ostatnich czasach jest często stosowany jako środek zastępujący powietrze w różnych zwłaszcza suchych produktach w hermetycznym opakowaniu (gazowe opakowanie). Chodzi...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /1 534

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Perspektywy radiacyjnego utrwalania żywności

  Czynnikiem ograniczającym szanse upowszechnienia się tej metody jest stosunkowo wysoki koszt, przy braku zdecydowanej wyższości nad innymi metodami, zwłaszcza apertyzacją lub mrożeniem. Jakkolwiek dotychczas nie stwierdzono większej toksyczności produktów napromieniowanych w porównaniu z produktami...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /5 730

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Utrwalanie przez usunięcie pewnych składników niezbędnych dla drobnoustrojów

  Do kategorii tego rodzaju metod można zaliczyć odpowietrzanie w apertyzacji i wszelkie metody związane z odwadnianiem, a więc różne systemy koncentracji i suszenia żywności, w których bezwarunkową lub warunkową trwałość produktu zawdzięcza się usunięciu lub obniżeniu do granicy krytycznej dwóch...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /2 125

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Drgania dźwiękowe i naddźwiękowe jako czynnik konserwujący

  Fale akustyczne lub dźwiękowe mają charakter falowania mechanicznego, podłużnego, które jest słyszalne przez człowieka w granicach od ok. 20 do 20 000 drgań na sekundę. Powyżej tej częstotliwości (tj. powyżej 20-30 kHz) zalicza się je do fal naddźwiękowych (supersonicznych), niesłyszalnych dla...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /2 093

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skojarzone metody utrwalania żywności

  Pod pojęciem skojarzonych metod utrwalania żywności rozumie się metody, w których wykorzystuje się niejeden, ale więcej czynników konserwujących, przy czym czynniki te mogą być stosowane jednocześnie, bądź mogą następować po sobie. W praktyce trudno jest znaleźć produkt spożywczy całkowicie...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /4 646

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Usuwanie drobnoustrojów metodą filtrowania

  Wyjaławianie ośrodków ciekłych i względnie klarownych przez ich filtrowanie jest stosowane od dawna w pracach mikrobiologicznych, np. przy produkcji surowic nie znoszących silniejszego ogrzewania i nawet w związku ze stosowaniem tego rodzaju metody sterylizacji wykryto przesączalne formy drobnoustrojów o...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /3 811

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stosowanie dodatków funkcjonalnych do żywności

  Rozwój przemysłu spożywczego i stosowanie nowoczesnych technologii spowodowały konieczność używania wielu dotychczas nie wykorzystywanych składników, których dodatek do tradycyjnych surowców powoduje uzyskanie nowych cech produktu oraz poprawienie jego jakości. Dodatki tego typu wprowadzone w procesie...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /3 712

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Usuwanie drobnoustrojów metodą wirowania

  Skuteczność oddzielenia drobnoustrojów za pomocą wirowania zależy z jednej strony od technicznych parametrów wirówki i jej pracy (średnicy bąka lub bębna, liczby obrotów w jednostce czasu), a z drugiej - od charakteru wirowanego ośrodka (jego gęstości i lepkości) oraz od charakteru mikroflory w ośrodku...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /1 888

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Barwniki w żywności

  Barwniki są jednym z najważniejszych dodatków do żywności. Barwa produktów żywnościowych uwydatnia ich smakowitość, zwłaszcza wyrobów cukierniczych oraz napojów bezalkoholowych i alkoholowych. Barwniki dzielą się na naturalne i identyczne z naturalnymi, syntetyczne organiczne i syntetyczne...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /5 966

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niszczenie drobnoustrojów metodą wysokich ciśnień

  Niszczące działanie wysokich ciśnień na drobnoustroje wykazał B. Hite już w 1899 r. Poddawał on mleko ciśnieniu 680 MPa w temperaturze pokojowej w ciągu 10 min i stwierdził, że liczba żywych drobnoustrojów w mleku zmniejszyła się z 107 do 101—! O2. Również mięso poddane ciśnieniu 540 MPa w temp...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /5 626

  praca w formacie txt

Do góry