Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Pakowanie produktów płynnych

  Przez wiele lat podstawowym opakowaniem mleka były butelki szklane o pojemności 1,0, 0,5 i 0,25 1, o jednakowych wymiarach i kształcie szyjki. Do napełniania butelek, wcześniej umytych, stosuje się rozlewarki do mleka. Podstawowymi elementami rozlewarki są: głowica napełniająca i zamykająca butelki...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /6 309

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uzdatnianie (kondycjonowanie) wody do mycia

  Stosowanie twardej wody do mycia zmniejsza jego skuteczność, a na powierzchni mytych urządzeń i rurociągów powstaje twardy osad. Ponieważ twardość wody jest spowodowana obecnością soli wapnia i magnezu, można wprowadzić do wody dodatki, zapobiegające precypitacji jonów wapnia i magnezu, a tym samym...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /1 291

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozlew wódek (butelkowanie)

  Rozlew jest ostatnim etapem produkcji wódek. Obejmuje dostawę butelek, ich rozładunek, przygotowanie butelek, butelkowanie właściwe (napełnianie, założenie kapsla, etykietowanie) oraz pakowanie butelek do opakowań pośrednich.

  Butelki są dostarczane z hut na tacach ustawionych na paletach. Całość jest...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /1 659

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Środki dezynfekcyjne

  Jednym ze sposobów dezynfekcji jest sterylizacja cieplna. Do przeprowadzenia jej stosuje się zarówno gorącą wodę, jak i parę. Najskuteczniejsze jest stosowanie pary nasyconej, pod ciśnieniem, szczególnie w przypadku sterylizacji zbiorników (tanków), pojemników, rurociągów itp. Przed sterylizacją konieczne...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /5 570

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mrożonki

  Produkty mrożone mogą być pakowane zarówno przed właściwym procesem mrożenia, jak i po zamrożeniu. Ze względu na rozpowszechnioną technikę mrożenia wielu produktów bez opakowania, które stanowi w większości przypadków przeszkodę dla wymiany ciepła i powoduje konieczność wydatkowania większych...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /7 137

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wpływ promieniowania jonizującego na niektóre składniki żywności

  Ogólnie uważa się, że zastosowanie nawet wysokiej dawki napromieniowania rzędu 10-60 kGy (1-6 Mradów) nie powoduje w żywności tworzenia się substancji toksycznych dla ludzi. Przy tych dawkach napromieniowania występują jednak

  wyraźne zmiany organoleptyczne i chemiczne, obniżające wartość...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /1 726

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mycie i dezynfekcja urządzeń i opakowań

  Celem mycia i dezynfekcji jest zapewnienie odpowiedniej czystości podczas realizacji procesu technologicznego. Powyższy cel jest uzyskiwany przez usuwanie zanieczyszczeń mechanicznych, chemicznych i mikrobiologicznych znajdujących się na opakowaniach, maszynach i urządzeniach oraz w pomieszczeniach...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /9 065

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inne mechaniczne metody usuwania drobnoustrojów lub szkodników z żywności

  Do metod mechanicznych (w części fizykochemicznych) usuwania drobnoustrojów i mechanicznych zmętnień można zaliczyć znane powszechnie metody klarowania i „oklejania”, praktykowane szczególnie przy obróbce wina - przez stosowanie różnych środków klarujących w rodzaju żelatyny z taniną, pęcherza rybiego...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /1 786

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Praktyczne możliwości zastosowania promieniowania jonizującego

  Ze względu na wyraźnie niekorzystne oddziaływanie na cechy organoleptyczne i wartość odżywczą dużych dawek promieniowania znalazły praktyczne zastosowanie w technologii żywności tylko dawki średnie i małe.

  Dawki średnie, tj. od 1 kGy do 10 kGy, są wykorzystywane przede wszystkim do przedłużenia...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /1 526

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Związki alkaliczne

  Związki alkaliczne mają dobre właściwości emulgujące oraz są zdolne do rozpuszczania stałych cząstek żywności np. białka. Należą do nich:

  Wodorotlenek sodu (soda kaustyczna). Jest to bardzo silny środek myjący z doskonałymi właściwościami emulgującymi i dyspergującymi. Ma silne właściwości...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /2 133

  praca w formacie txt

Do góry