Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Limfocyty B

  Limfocyty B dojrzewają w szpiku. Ich specyficzność jest uzyskiwana poprzez przypadkową rearanżację genów immunoglobulinowych. Każdy limfocyt B jest unikalny. Ma on jedyny w swoim rodzaju skonfigurowany receptor. Jest on swoisty dla jednej komórki oraz dla jej komórek potomnych (klonu). Hipotetycznie można...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /reva Dodano /23.06.2014 Znaków /1 808

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wizyta patronażowa

  Noworodek po wypisaniu do domu pozostaje pod opieką rodziców. Wizyta patronażowa ma na celu kontrolę warunków higienicznych, ocenę stanu dziecka, sposobu jego karmienia oraz ocenę stanu matki w pierwszych tygodniach po porodzie.

  Zbierając wywiad, należy uzyskać informacje o przebiegu ciąży i porodu...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /reva Dodano /23.06.2014 Znaków /1 481

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Noworodek dystroficzny (hipotroficzny)

  Zahamowanie wewnątrzmacicznego wzrostu (IUGR - intrauterin growth retardation) może nastąpić we wczesnym lub późnym okresie życia płodowego. Noworodki ze zbyt małą, jak na swój wiek, masą urodzeniową mają skórę o   zmniejszonej sprężystości, ubogą podskórną tkankę tłuszczową, wydają się być...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /reva Dodano /23.06.2014 Znaków /1 605

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odruchy noworodkowe

  W okresie noworodkowym obserwujemy u dziecka charakterystyczne reakcje na bodźce = odruchy, które w kolejnych miesiącach zanikają.

  Do podstawowych odruchów noworodkowych należy odruch Moro, będący reakcją na nagły dźwięk, szarpnięcie pieluszką, lub szybkie upuszczenie uniesionej głowy dziecka...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /reva Dodano /23.06.2014 Znaków /3 653

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Problemy dermatologiczne okresu noworodkowego

  Zdrowy noworodek ma skórę różową, z zachowaną sprężystością i dobrze rozwiniętą tkanką podskórną.

  W pierwszych dobach życia często obserwuje się rumień toksyczny noworodków - są to zmiany grudkowe, na rumieniowym podłożu, ustępujące samoistnie w ciągu kilku dni. Jest to łagodna zmiana...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /reva Dodano /23.06.2014 Znaków /1 653

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Adaptacja układu krążenia

  W chwili zaciśnięcia pępowiny zostaje zatrzymane połączenie płodu z krążeniem łożyskowym, a wraz z pierwszym oddechem, przy obniżeniu się wysokiego dotąd opora naczyń płucnych, uruchomione zostaje krążenie płucne. Do prawego przedsionka nie napływa już krew z żyły pępowinowej, zaś do lewego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /reva Dodano /23.06.2014 Znaków /1 815

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Adaptacja przewodu pokarmowego

  Płód połyka płyn owodniowy zawierający zarówno czynniki wzrostowe, jak i substancje odżywcze. Po urodzeniu noworodek, jeśli ma prawidłowy odruch ssania i skoordynowany z nim odruch połykania, może odżywiać się drogą doustną (pokarmem matki lub mieszankami mlecznymi). W przypadku gdy nie jest możliwa...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /reva Dodano /23.06.2014 Znaków /1 777

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Noworodek urodzony o czasie

  Charakterystyczne cechy budowy i podstawowe parametry noworodka urodzonego o czasie to: skóra różowa, bezpośrednio po urodzeniu pokryta mazią płodową; miejscami obecny meszek płodowy, czyli delikatne owłosienie okolicy grzbietu i barków; płytki paznokciowe prawidłowo rozwinięte; w pełni ukształtowane i...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /reva Dodano /23.06.2014 Znaków /1 140

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krążenie płodowe

  Łożysko umożliwia odżywianie płodu, zapewnia mu wymianę gazową oraz wydalanie produktów przemiany materii. Z naczyniowymi strukturami łożyska płód połączony jest pępowiną, w skład której wchodzą dwie tętnice (prowadzące krew od płodu do łożyska) oraz żyła (w której krew płynie z łożyska do...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /reva Dodano /23.06.2014 Znaków /1 353

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zespoły wad wywołane zaburzeniami autosomów

  Zespół Downa jest najczęstszym zaburzeniem chromosomalnym stwierdzonym u żywo urodzonych noworodków (1: 800). Wywołany jest obecnością dodatkowego chromosomu 21, czyli trisomią 21 (chorzy mają wówczas 47 chromosomów). Przyczyną trisomii 21 - podobnie jak innych trisomii - jest nierozdzielenie chromosomów w...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /reva Dodano /23.06.2014 Znaków /2 264

  praca w formacie txt

Do góry