Inne /27 417 prac/

 • Ocena brak

  Badanie skóry

  Ten rodzaj badania pozwala nam wyrobić sobie pogląd na ostrość przebiegu procesów chorobowych. Zwiększona ciepłota miejscowa, przekrwienie, wygładzanie fałdów, napięcie skóry towarzyszą ostrym procesom zapalnym.

  W przypadkach zapalenia kaletek (podrzepkowej, przedrzepkowej) objawy chorobowe są...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /rambo Dodano /30.01.2014 Znaków /1 142

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Drżenie mięśniowe

  Ważną rzeczą jest, aby w przebiegu mięśnia zwrócić uwagę na obecność drżeń pęczkowych. Drżenie pęczkowe i włókienkowe występuje w mięśniach, które ulegają zanikowi na skutek uszkodzenia neuronu obwodowego, najczęściej w przebiegu powolnej choroby w komórkach rogów przednich rdzenia lub jąder...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /rambo Dodano /30.01.2014 Znaków /749

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kinezyterapia

  Kinezyterapia stanowi najważniejszą część składową postępowania rehabili tacyjnego. Wykorzystanie ruchu wymaga znajomości procesów fizjologicznych jakie zachodzą w organizmie pod wpływem jego działania. Procesy te opieraj; się na funkcjach odruchowych układu nerwowego i mechanizmie odczynu tkan...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /rambo Dodano /30.01.2014 Znaków /1 769

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pomiary obwodów masy mięśniowej

  Pomiary obwodów służą do oceny przyrostów lub ubytków masy mięśniowej. Częstotliwość pomiarów obwodowych jest znacznie większa niż pomiarów długości. Szybkość zmian zachodzących w tkance mięśniowej pod wpływem masażu izometrycznego lub ćwiczeń ruchowych skłania nas do wykonywania pomiarów co...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /rambo Dodano /30.01.2014 Znaków /1 853

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Układ kostny

  Układ kostny stanowi funkcję podporową i ochronną organizmu. Pełni rolę biernego narządu ruchu, niemniej jednak podczas systematycznie uprawianych ćwiczeń fizycznych, w tkance kostnej zachodzą dość istotne zmiany. Kość jest żywą tkanką, podlegającą ustawicznej przebudowie, wymianie soli...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /rambo Dodano /30.01.2014 Znaków /1 573

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Leczenie zimnem

  Leczenie zimnem polega na oziębieniu miejscowym (obniżenie temperatury skóry, mięśni, stawów) lub oziębieniu całkowitym (ogólne schłodzenie organizmu). Obniżanie temperatury tkanek odbywa się drogą przewodzenia lub przenoszenia ich energii cieplnej do środowiska oziębiającego, zastosowanego w danej...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /rambo Dodano /30.01.2014 Znaków /2 991

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wpływ sauny na układ oddechowy

  W czasie pierwszych minut pobytu w saunie obserwuje się zwolnienie oddychania, po czym następuje stopniowe pogłębianie i przyspieszenie oddechów do 24-36 na minutę, Zwiększa się pojemność życiowa płuc i minutowa pojemność oddechowa. Zwiększona wentylacja prowadzi do obniżenia we krwi ciśnienia...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /rambo Dodano /30.01.2014 Znaków /717

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ból głęboki

  W większości chorób narządu ruchu punkt bólowy znajduje się w głębokich warstwach tkanek. Im głębiej on leży, tym trudniej go określić i tym bardziej jest on rozlany. Tkanki bowiem, które otaczają pierwotny punkt bolesny, stają się wrażliwe - bolą. Ból wychodzący z pierwotnego punktu promieniuje na...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /rambo Dodano /30.01.2014 Znaków /1 483

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Galwanizacja

  W tym zabiegu wykorzystuje się elektrody płaskie (ryc. 115), które są wykonane z folii cynowej o grubości gwarantującej ich elastyczność, co ułatwia ich dopasowanie do powierzchni ciała. Są najczęściej prostokątnego kształtu. Ze względu na duży opór warstwy rogowej naskórka, między elektrodami a...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /rambo Dodano /30.01.2014 Znaków /1 364

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wpływ sauny na termoregulację ustroju człowieka

  W trakcie pobytu w saunie dochodzi do oddawania ciepła przez ciało człowieka i do zwiększenia ciepłoty ciała (do 38-39°C). W ciągu pierwszych minut przebywania w saunie w temperaturze 100°C ciepłota ciała obniża się o 0.032°C, w siódmej minucie osiąga wartość wyjściową, a w czasie dalszych 10 minut...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /rambo Dodano /30.01.2014 Znaków /2 181

  praca w formacie txt

Do góry